برای فروش

موارد ثبت شده برای فروش

کلیه موارد موجود

 

 

https://www.instagram.com/bestmelk/

خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد
خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد

خريد آپارتمان سعادت آباد مروارید
خريد آپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت آباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد آپارتمان مروارید سعادت آباد

خريد آپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
خريد آپارتمان سعادت اباد سرو غربی
خريد اپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد سرو غربی

خريد آپارتمان سعادت آباد
خريد آپارتمان سعادت اباد
خريد اپارتمان سعادت آباد
خريد اپارتمان سعادت اباد

قيمت آپارتمان سعادت آباد مروارید
قيمت آپارتمان سعادت اباد مروارید
قيمت اپارتمان سعادت آباد مروارید
قيمت اپارتمان سعادت اباد مروارید

 آپارتمان سعادت آباد مروارید
فروش آپارتمان سعادت اباد مروارید
اپارتمان سعادت آباد مروارید
فروش اپارتمان سعادت اباد مروارید

خیابان ها و کوچه هاي اطراف

بلوار شهید جوریکی
یادگار امام
سرو غربی
سرو شرقی
مروارید
صدیقی
بامداد
شبنم
شاهد
لاله
۱ شرقی ( شهید جمشیدی)
۱ غربی
۳ شرقی
۳ غربی
۵ شرقی
۵ غربی
ساعد
پورند ( ۷ شرقی )
۷ غربی
۹ شرقی
۹ غربی
آلاله
پارک لادن
بلوار سعادت آباد

قیمت خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد
قیمت خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد

 

Sale of pearl sweatshirt
Purchase apartments for sale in Pearl
Buy a pearl bearded apartment
Purchase the Flamingo Apartment in Pearl
Buy suadatabad pearl apartment

Apartments in Sa’adat Abad
Apartments in West Azarbaijan
Purchase Sadaat Abad Oriental Cedar

 

 

خريد آپارتمان  سعادت آباد
خريد آپارتمان
خريد اپارتمان

قیمت خريد آپارتمان  سعادت آباد
قیمت خريد آپارتمان
قیمت خريد
قیمت خريد اپارتمان

خريد آپارتمان سعادت آباد
خريد آپارتمان سعادت اباد
خريد اپارتمان سعادت آباد
خريد اپارتمان

قيمت آپارتمان سعادت
قيمت آپارتمان سعادت
قيمت اپارتمان سعادت آباد
قيمت اپارتمان سعادت اباد

 

قيمت اپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
قيمت اپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری

قيمت اپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری

قيمت آپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری
قيمت آپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری

قيمت آپارتمان ۲۴ متری

۲۴ متری سعادت آباد
۲۴ متری سعادت آباد

خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد

Ordering the apartment of Saadat Abad, Western Cedar

Apartments in Sa’adat Abad
Apartments for sale
Sale of Saadatabad Apartments
Purchase apartment for sale

The price of the apartment is Saadat Abad Pearl
The price of the apartment is Saadat Abad Pearl
The price of the Saadat Abad Pearl
The price of the Saadat Abad Pearl

Sale of Pearl Sadat Abad Apartments
Sale of Flats of Saadat Abad Pearls
Sale of Pearl of Saadat Abad
Sale of the apartment of Saadat Abad Pearl

Streets and alleys around

Shahid Juriki Blvd.
Imam’s Imam
Western Servant
Eastern Cedar
Pearl
Siddiqui
Morning
Dew
Witness
Tulip
East 1 (Shahid Jamshidi)
۱ Western
۳ East
Western 3
۵th East
West west
Forearm
Portland (7th East)
West 7th

قیمت خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد
قیمت خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد

بلوار۲۴ متری سعادت آباد

۲۴متری سعادت آباد

 

قیمت خريد اپارتمان ۲۴متری سعادت اباد

۲۴متری سعادت آباد

 

 

قیمت خريد اپارتمان ۲۴متری سعادت اباد
قیمت خريد اپارتمان ۲۴متری سعادت اباد

۲۴متری سعادت آباد

 

قیمت خريد اپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد

۲۴متری سعادت آباد
خريد آپارتمان سعادت آباد علامه
خريد آپارتمان سعادت اباد علامه

خريد اپارتمان سعادت آباد علامه
خريد اپارتمان سعادت اباد علامه

خريد آپارتمان سعادت آباد میدان علامه شمالی

خريد اپارتمان سعادت آباد میدان علامه جنوبی
خريد اپارتمان سعادت اباد میدان علامه شمالی

خريد آپارتمان سعادت آباد بلوار
خريد آپارتمان سعادت اباد بلوار
خريد اپارتمان سعادت آباد بلوار

خريد اپارتمان سعادت اباد بلوار

قيمت آپارتمان سعادت آباد علامه
قيمت آپارتمان سعادت اباد علامه
قيمت اپارتمان سعادت آباد علامه

قيمت اپارتمان سعادت اباد علامه

فروش آپارتمان سعادت آباد علامه

فروش آپارتمان سعادت اباد علامه
فروش اپارتمان سعادت آباد علامه

فروش اپارتمان سعادت اباد علامه

خیابان ها و کوچه هاي اطراف

علامه طباطبایی
شهید هادی میر حسینی
امیر
رشادت
شهید اقبال ملی
۱۶ شرقی
۱۶ غربی
۱۸ شرقی
۱۸ غربی
۲۰ شرقی
۲۰ غربی
۲۲ شمالی ( شرقی )
۲۲ شمالی ( غربی )
خیابان سرو شرقی
بزرگراه نیایش
بلوار سعادت آباد
فرهنگ

۱۳۰ متری

قیمت خريد اپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد
قیمت خريد اپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد

قیمت اپارتمان سعادت آباد

 

۹th east
۹th west
Alaleh
Laden Park
Saadatabad Boulevard

قیمت خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد

 

 

 

قيمت اپارتمان سعادت اباد۲۴ متری
قيمت اپارتمان سعادت اباد۲۴ متری

Apartments in Sa’adat Abad Allameh
Sale of apartments in Sa’adat Abad Allameh
Sale of Saadat Abad Allameh
Sale of Saadat Abad Allameh

Sale of Saadat Abad Allameh North Square
Sale of Saadat Abad Allameh South Square
Sale of Saadat Abad Allameh South Square
Sale of Saadat Abad, Allameh North Square

بلوار۲۴ متری سعادت آباد

Apartments in Sa’adat Abad Boulevard
Apartments in Sa’adat Abad Boulevard
Sale of Boulevard of Saadat Abad
Order the apartment of Saadat Abad Boulevard

The price of Saadat Abad Allameh
The price of the apartment is Saadat Abad Alameh
The price of Saadat Abad Allameh
The price of Saadat Abad Allameh

Sale Saleatabad Allame Apartment
Sale Saleat Abad Allame Apartment
Sale Saleatabad Allameh Sale
Sale Saleat Abad Allameh Sale

Streets and alleys around

Allame Tabatabai
Martyr Hadi Mir Hosseini
Amir
Courage
Martyr Iqbal National
۱۶th East
West 16th
۱۸th East
West 18th
۲۰ East
Western 20th
۲۲ North (East)
۲۲ North (Western)
East Cedar Street
Highway of prayer
Saadatabad Boulevard
Culture

قیمت خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد

بلوار۲۴ متری سعادت آباد

فروش آپارتمان سعادت آباد
فروش آپارتمان سعادت اباد
فروش اپارتمان سعادت آباد  متری
فروش اپارتمان سعادت اباد  متری

کوچه هاي اطراف

اول غربی

۱۰۵ متری

دوم غربی
سوم غربی
چهارم غربی
پنجم غربی
ششم غربی
سینا
هفتم غربی
دشت بهشت
اول شرقی
دوم شرقی
سوم شرقی
چهارم شرقی
پنجم شرقی
ششم رشقی
هفتم شرقی
هشتم شرقی

۲۲۵ متری

سعادت اباد فروش

اول غربی
دوم غربی
سوم غربی
چهارم غربی
پنجم غربی
ششم غربی
سینا
هفتم

۲۳۵ متری

5
نظرات کاربر
5 (1 رای)
امتیازات نظرات 0 (0 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *