خرید آپارتمان سعادت آباد

اول غربی دوم غربی سوم غربی چهارم غربی خرید آپارتمان سعادت آباد   ششم غربی

instagram

پنجم غربی

سینا
هفتم غربی
دشت بهشت
اول شرقی
دوم شرقی

خرید آپارتمان سعادت آباد

سوم شرقی
چهارم شرقی
پنجم شرقی
ششم رشقی
هفتم شرقی
هشتم شرقی

سبز بهار1 بهار2 بهار3 بهار4 سیزدهم هفدهم گلها بوستان ششم بوستان پنجم بوستان گلستان سوم گلستان دوم کاج میدان کتاب

ندا یاشا گل افشان آسمان 1 آسمان 3 آسمان دوم داود قره چلویی گل پرور گلایل لاله ورزش

خرید آپارتمان سعادت آباد

سوم شبنم شهید نامی گلشن یکم کلانتری گراوندی سپیدار سامان گلبرگ گلدیگشت سید حسینی گل آذین امام صادق طاهرخانی پرستو

سنگ پارس بزرگراه آیت الله رفسنجانی حافظی آذاده یاسمن دلشاد هما بهاران درختی

خرید آپارتمان سعادت آباد

ثقفی گلستان گلرخ سپهر رضایی گلرخ قادری گلها میعاد مرصاد معراج ایمان رضایی بلوار دادمان میلاد دادمان گل آرا جنوبی افتخار

زرافشان غربی بنفشه فجر فلامک شمالی درخشان بلوار فرحزاد خوارزم آناهیتا اسماعیلی

خرید آپارتمان سعادت آباد

ترنم رز فلامک جنوبی سیمای ایران اردیبهشت

ایوانک گذر شهریور گذر اسفند هنر گلبانگ دانش ترنم یاسمن سیف پردیسان گذر ارغوان

خرید آپارتمان سعادت آباد

زنبق نسترن هرمزان مهستان خواجه بیگی

خرداد اردیبهشت همافر مریم مهستان رودکی پیروزان فروزان امیرکبیر

نارون توحیدیک توحیددو توحید سوم توحید چهارم

خرید آپارتمان سعادت آباد

نرخ خرید آپارتمان در سعادت آباد
نرخ خرید آپارتمان در سعادت آباد

خرید آپارتمان در سعادت آباد
خرید آپارتمان در سعادت آباد

خرید آپارتمان در خیابان 17 سعادت آباد
خرید آپارتمان در خیابان 17 سعادت آباد

خرید آپارتمان سعادت آباد
خرید آپارتمان سعادت آباد

خرید آپارتمان سعادت آباد 280 متری
خرید آپارتمان سعادت آباد 280 متری

بلوار سعادت آباد آپارتمان برای خرید
بلوار سعادت آباد آپارتمان برای خرید

خرید آپارتمان 290 متر مروارید سعادت آباد
خرید آپارتمان 290 متر مروارید سعادت آباد

#خرید_آپارتمان_سعادت_آباد
#خرید_آپارتمان_سعادت_آباد

#خرید_فروش_آپارتمان_سعادت_آباد
#خرید_فروش_آپارتمان_سعادت_آباد

سعادت آباد خرید آپارتمان 180 متری
سعادت آباد خرید آپارتمان 180 متری

توحید پنجم شفق مطهری دوازده متری

خرداد آفتاب مهتاب ساختمان ممتاز ویوا آ اس آ بلوار دریا غربی بلوار قیصر امین پور امید قره تپه ای شادی دلاوران مرجان نفیسی غربی

کنعانی مقدم نوزدهم جنوبی برادران صرافها کاتبی مسعود

خرید آپارتمان سعادت آباد

بخشی مریم فاطمی میرمالک اخمینی یاس چمران

یعقوبی نژاد انقلاب مسجد سینا بهار مرادیان فجر سالمی آرمین مجیدپور سهند سمیعی

خرید آپارتمان سعادت آباد

نرگس نسترن کوی فرهنگ فرهنگ سوم

سمیه مدرسه زنبق نسترن یاس ناصر سوری سرو آناهیتا آبش

ار سمائ پیوند دوم باغ ششم شرقی دشت بهشت کوهپایه پیربسطامی شب بوی شرقی شقایق اوین کیمیا بهار اصلی جعفری نژاد بهاران

خرید آپارتمان سعادت آباد

شقایق پیوند ارغوان کیمیا بلوار ذبیحی سنگ

معدن پیک دانش پرورش برادران فیروزی سهند سبلان عزتی قمصری لاله نیلوفر شرقی2 نیلوفر شرقی 3 گلدیس سوم نیلوفر پرواز گلریز

خراسانی البرز نیما یوشیج گل پرور بلوار گلدیسان

خرید آپارتمان سعادت آباد

سامان کاج شهریار میلاد بن بست یکم باران

طاهرخانی پرستو فرحزادی اول غربی دوم غربی

سوم غربی چهارم غربی پنجم غربی ششم غربی سینا هفتم غربی دشت بهشت

اول شرقی دوم شرقی سوم شرقی چهارم شرقی

خرید آپارتمان سعادت آباد

پنجم شرقی ششم رشقی هفتم شرقی هشتم

شرقی سپیدار اشکان رز شکوفه وردی بهاران بهار ۱ بهار۲ بهار۳ بهار۴ بهار۵ صدف شقایق

صنوبر آزالیا پاسه گلها مرجان مریم گلسار سعیدی علی اکبر یعقوبی خیابان ششم خیابان

خرید آپارتمان سعادت آباد

چهارم خیابان دوم (شهید عبقری) باغستان

بلاغستان۱ باغستان۲ نارون بلوار بهزاد

جنوبی بلوار بهزاد شمالی خیابان نسترن مجد نامی نسیم خیابان چهارم خیابان سوم امین

پارک شقای

قیمت آپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد

میرزا آقا خیابان دوم جنوبی خیابان دوم شرقی

خیابان دهم خیابان دوازدهم نسیم سرو شرقی

ارژنگ بابک دوم خیابان ارغوان کوچه پیر بسطامی پویا مرادی بن بست حلاجیان بلوار سعادت آباد خیابان دشت بهشت بلوار دریا غربی

خرید آپارتمان سعادت آباد

 

 

، شکوفان یکم ، شکوفان دوم ، بهاران یکم ,

بهاران دوم ، بهاران سوم ،تربیت معلم ، مهدی عباس اناری، گلبان ، پامچال، گل آرا ، بلوار فرحزادی ، بلوار پاکنژاد خیابان شهید برادران

صرافها شمالی ، خیابان شهید برادران صرافها جنوبی ، شهید مقدس خیابان ۱۱ شرقی , شهید مقدس خیابان ۱۱ غربی ، گلها ، شهید حسین

خرید آپارتمان سعادت آباد

کیان شرقی ، شهید حسین کیان غربی

، شهید میرزایی شرقی ، شهید میرزایی غربی ، ۱۷ شرقی ، ۱۷ غربی ، ۱۹ شرقی ( شمالی ) ، ۱۹ غربی ( شمالی ) ، ۱۹ شرقی

( جنوبی ) ، ۱۹ غربی ( جنوبی ) ، شهید کنعانی مقدم (۲۱ ) شرقی ، شهید کنعانی مقدم (۲۱ ) غربی ، نفیسی شرقی ، شهید نفیسی غربی ( ۲۳ ) ،

خرید آپارتمان سعادت آباد

شادی ، شهید قره تپه ای ، شهید قاسم

زاده ۲۷ شرقی ، ۲۷ غربی ، ۲۹ شرقی ، ۲۹ غربی ، ۳۱ شرقی ، ۳۱ غربی ، ۳۵ شرقی ، ۳۷ شرقی ، سعادت ، امید ، بلوار شهرداری ،

بلوار دریا علامه طباطبایی شهید هادی میر حسینی امیر رشادت شهید اقبال ملی ۱۶ شرقی ۱۶ غربی ۱۸ شرقی ۱۸ غربی ۲۰ شرقی ۲۰

غربی ۲۲ شمالی ( شرقی ) ۲۲ شمالی

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

( غربی ) خیابان سرو شرقی بزرگراه نیایش

بلوار سعادت آباد فرهنگ لادن ، مینا، لامع ، فراز , مینا، لامع ، یاس شرقی ، یاس غربی، نیلوفر شرقی

خرید آپارتمان سعادت آباد

، نیلوفر غربی ، لادن غربی، شهدای شرکت

برق ، مریم ، ارغوان، شقایق ، گلها بلوار دریا

میدان کوثر فرشته ساحل (۱ شرقی ) ساحل ۱

ساحل ۲ ساحل ۳ صدف گل آذین عباس اناری گل آرا مروارید مروارید ۱ مروارید ۲ مروارید ۳

خرید آپارتمان سعادت آباد

شقایق ۱ شقایق ۲ شقایق ۳ بلوار پاک نژاد

بلوار شهرداری بلوار شهید جوریکی یادگار امام

سرو غربی سرو شرقی مروارید صدیقی بامداد شبنم شاهد لاله ۱ شرقی

خرید خانه در ۲۴ متری سعادت آباد

( شهید جمشیدی) ۱ غربی ۳ شرقی ۳ غربی

۵ شرقی ۵ غربی ساعد پورند ( ۷ شرقی )

۷ غربی ۹ شرقی ۹ غربی آلالهخرید آپارتمان سعادت آباد

خرید آپارتمان سعادت آباد

پارک لادن بلوار سعادت آباد علی اکبر یعقوبی

خیابان ششم خیابان چهارم خیابان دوم

(شهید عبقری) باغستان بلاغستان۱ باغستان۲ نارون بلوار بهزاد جنوبی بلوار بهزاد شمالی خیابان نسترن مجد نامی ن

خرید آپارتمان سعادت آباد

سیم خیابان چهارم خیابان سوم امین

پارک شقایق میرزا آقا خیابان دوم جنوبی خیابان دوم شرقی خیابان دهم خیابان

خرید آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت

دوازدهم نسیم سرو شرقی ارژنگ بابک دوم خیابان ارغوان کوچه پیر ب
سطامی پویا مرادی بن بست حلاجیان بلوار سعادت آباد خیابان دشت بهشت

اپارتمان ۱۵۰ متری بلوار فرهنگ

نام سازنده ابدال زاده ( مجری ) ابراهیم زاده ا

براهیمی ابراهیمی ابراهیمی-اسکندری ابراهیمی-محبی ابراهیمی( مجری ) ابرقانی ابوالحسنی ابوالحسنی-زاهدی-توسلی ابوترابی اتفاق خواه اتفاقی احدی احدی

خرید آپارتمان سعادت آباد

( مجری ) احقاقی احمدی احمدی احمدی

احمدی-بختیاری زاده احمدی نژاد ارجمند

اردکانی-کج بافی ارشد استوار-چاوشی

اسدزاده-رضایی-جعفری اسدی اسدی اسرافیلی اسعدی اسفندیاری اسفندیاری اسکندری اسکویی

خرید آپارتمان سعادت آباد

اسلامپور اسلامی اسلامی اسلامی

-حسینمردی-سیروسی اسماعیلی اسماعیلی

اسماعیلی-رزاقی اصغری اعلایی اعلایی اعلایی-کریم خانی افسری افشار افشاری اقدسی اقدم-حشمتیان اکبرلو ( مجری )

خرید آپارتمان سعادت آباد

اکبری اکبری اکبری اکبری القوسی الله

یاری ( مجری ) الماسی

 

 

 

خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد

الماسی الهی امامی-صداقتی امانی امانی

-عبدالهی امراللهی امراللهی امرالهی امرالهی

امید امیدی امیرقاسمی امیرقاسمی-شعبان امیری امیری امین زاده امینی امینی ( مجری ) امینی فر اناری اناری انصاری انصاری

خرید آپارتمان سعادت آباد

اوسطی-مهران اولیایی ایرانی ( مجری ) اینانلو

 

 

 

 

-هادی ایوبی-داوری-سالک آبساران-طاهری آبگون

آخوندی آذرتاش آذری آذری-رضیی آفرند-منصوری-بهشتی آقاجانی آقامحمدی آگاهی باباخانی-احمدیان بابازاده بابایی بابایی بابایی

خرید آپارتمان سعادت آباد

بابایی-چهاردوری بابایی ( سرپرست کارگاه )

بابلویی باقرزاده باقرنژاد-کلابی باقری باقری بایرامی بختیاری بختیاری بخشائیان بخشی بخشی زاده براتی بشارتی بنی انسان

خرید اپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد

بنی فاطمه بنیاد تعاون ناجا به آبادی بهارمند

بهرام وند ( پیمانکار ) بهرامی-امین پور-شهابی بهروزی بهزادی بهشتی بهشتی بهمنی بهنام جو بوذری بوستانی بیات-سامانی بیات-وطن پرست-حمیدی بیاتی بیدگلی بیزن بیژنی بیک

خرید آپارتمان سعادت آباد

لو بیگ محمدی-محمدلو بیگلرپور بیگلری

بیگلو بیگی بیگی ( مجری ) بیوک-هرمزی پابرجا پارسا پاشازاده پاکزاد پالیزان پایدار پرگند پروژه اپال پروین-چگینی پروین-شهابی پژمان

پناهنده پناهی پوراسدالهی پوراکبر پورجباری

خرید آپارتمان سعادت آباد

پورحسین پورصابر پورصباغ پورصباق-ضیایی

-شاه جهان پور پورمحمدی پورمحمدی پیر هادی پیربسطامی پیشکار پیشه گر تاتلاری-شاهواری تخت کشیان ( مجری ) تدین ترابی

ترکاشوند تقوی تقی زاده تقی زاده-کنگرلویی-سعیدی

خرید آپارتمان سعادت آباد

تقی نژاد تمهیدی تهرانی توانا توحیدلو توکلی توکلی

خرید آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری

توکلی ( مجری ) تیره کار تیره کار تیموری تیموری

تیموری-اوغر ثابت-معصومی ثروتی جابری جابری

جاجوند-نیکخواه جانی جاوید جعفری-باقرزاده جعفری-شقاقی جعفری-علیزاده-فرهنگی

جلیل وند جلیلی جمشیدزاده

خرید آپارتمان سعادت آباد

جمشیدی جهان بخت جهانشاهی-بهمنی جهانگیری

جوادی جوادی جوادی جوادی-هاشمی جوادیان-مرادی جوان جوانی جواهری جوکاران جیحونیان چاوشی چاوشی چراغعلی چراغعلی

حاتمی-حسین زاده-کمالی حاج حسن حاج حسنی حاجی طالبی حاجی محمدی حافظی حبیبی حبیبی حدادی حسن زاده

خرید آپارتمان سعادت آباد

حسن لو حسنوند-عارف حسنی حسنی حسنی

حسنی حسنی حسنی-سعادت حسین زاده ( مجری ) حسین مردی حسین مردی حسینمردی حسینی حسینی حسینی حسینی حسینی

خرید آپارتمان سعادت آباد بلوار فرهنگ

حسینی حسینی حسینی حسینی حسینی حسینی حسینی حسینی حسینی حسینی حسینی-حاصلی- قیصری حسینی پور

خرید آپارتمان سعادت آباد

حسینی زاده حسینی منفرد حشمتی ( مجری )

حشمتیان حکیمی حلایی حلوایی حلوایی حلیمی حمیدی حنیفی حیدری حیدری-اسدخانی حیدریان-پولادی خاطفی خاکسار خالقی خامسی-زورمند خان محمدی خانلو خانلو

خرید آپارتمان سعادت آباد

( مجری ) خانم جعفری خانم رضایی-بیگی خانم صالح نیا-پور سرابی خجسته خجیر

قیمت آپارتمان در بلوار فرهنگ سعادت آباد

خدابخش خدابنده خداپرست خداپرست خداجو

خداجو-کاشانی خردی پور-بداغی خرمی خسروی خلج خلخالی خلعتبری خلیل زاده

خرید آپارتمان سعادت آباد

خلیلی خلیلی خلیلی خلیلی-ثبوتی خوبی

خورشیدی خوشبخت خوشخو خوئی خیابانی

خیراندیش دادگر-هادی دارابی دارایی دارایی

دارنده-ضیایی دانا دانا دانشور داوری داوطلب-باقری داوودی دربانیان درساز درساز-حسینی

خرید آپارتمان سعادت آباد

درساز-شریفی درگاهی فرد دروگر دریانی

دریانی دشتی دلاوری-ریاحی ده نات دهقان

دهقان-جلالی دهقان-علوی-عزتی دهقانی-

زارعی دولتشاهی ذاکری ذکریا ( مجری ) ذی شان-بور رادپور رادفر رازقی( مجری ) راعقی

خرید آپارتمان سعادت آباد

ربیعی ربیعی-نوروزی رجب پور رجبی رجبی

رجبی ( مجری ) رحمانپور رحمانپور رحمانی رحمتی

رحیمی رحیمی رحیمی-حیدری رحیمی-خلیلیان

رحیمی-صادقی رحیمی-طاهری رزاقی رزمجو ( مجری ) رستگار رستمی-روزبهی

خرید آپارتمان سعادت آباد

رسول زاده رسول زاده رسولی رسولی رسولی

-صالحی-افتخاری رسیمانچی رشیدیان رضازاده رضامند رضایی رضایی رضایی رضایی رضایی رضایی رضوانی رعنایی رفیعی روان پاک روح الله زاده-شریفی-شیخی

فروش آپارتمان ۲۴متری

روحی فرد روحی فرد رودکی ( مجری ) روزبهانی

روشن روشن-قربانی ریاحی ریسمانی-کامروا رئوف

زارع زارع زارع زارع زارع زارع زارع زارع زارع زارع زارع زارع ( مجری ) زارعی-صلاح لو زردی ( مجری ) زروانی زرین قلم

خرید آپارتمان سعادت آباد

-سلطانی زکایی زمان زمان-تقوی زمانی زمانی

زمانی زمانی زمانی زمانی زمانی زمردی ( مجری ) زندی زندیار-قهرمانی زهره وندی زواره زینعلی زینعلی پور-سلجوقی زینلی ساروخانی سبحانی سپاسیان ستاری

خرید آپارتمان سعادت آباد

سجادی ( مجری ) سراجی سرافراز سرافراز

سروش سریزدی سعادت سعادتی سعادتی سفیدی سلطان زاده سلطانی سلمانی ( سرپرست کارگاه ) سلیمی سلیمی سلیمی

-محمدی سنگری-شایان سهرابی-تقی زاده

خرید آپارتمان سعادت آباد

سهندی سهیل سهیلی-هاشمی سهیلی ( سرپرست کارگاه ) سیدزاده-لباف سیف الهی سیفی سیفی-دهقان-خدمتی شادمان

شاکری شاکری ( مجری ) شاهد ( مجری ) شایگان

شرف شاهی شرکت پیشرو پارسیان شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت نیلپر شریفی شعبانی شعیبی شعیبی-گرامی شفیع ( مجری )

خرید آپارتمان سعادت آباد

 

 

 

 

شفیعی شفیعی-آخوندی شفیعی ( ناظر )

شقاقی شقاقی شکوهی شکیبا شمس شمس شمس شمس شمس شمس-مجری شمسا

فروش آپارتمان ۲۴متری سعادت اباد

شهبازی-معقولی شهسواری شهنازی شهیدی-

باقی زاده شیرانی شیرائیان شیردره شیرمحمدی شیشه گر صابری-سرایداری صاحب الزمانی صادقی صادقی صادقی صادقی صادقی

صادقی صادقی صادقی-کهن سال صادقی

خرید آپارتمان سعادت آباد

لطفی صادقی-مومنی صالحی صالحی صالحی-

علوی صالحی-فرج زاده صالحی ( مجری ) صالحی راد-

عبادی صالحیان صالحیان صفایی صفایی-حیدری-

کرجالیان صفاییان صفری صفری صفری صفری صفری صلوی تبار صندوق بازنشستگی ضرغامی ضیا ضیایی ( مجری ) طالب حق ( مجری ) طالبی طالبی طالبی

خرید آپارتمان سعادت آباد

 

 

 

( مجری ) طالعی طباطبایی طباطبایی طریقی طلوع طوسی طوسی عابد عابدی-بایرام پور عابدینی عالی خانی عبادی عباس بندی عباس پور

عباس نژاد عباسی عباسی عبدالله زاده عبدالهی عبدالهی-حصاری عرب زاده-حلوایی

خرید آپارتمان سعادت آباد

عزیزی عزیزی عزیزی عزیزی-قیصری عسگری

عسگری عسگری عسگری عسگری عسگری

میرحسینی عصاره عطایی عظیم زاده عظیمی عظیمی عظیمی عظیمی-شرقی-فتح الله زاده علمدار علوی علوی علی خانی

خرید آپارتمان سعادت آباد

علی مردانی علی نقی علیپور ( سرپرست کارگاه )

علیخانی علیخانی علیزاده علیزاده علیزاده علیزاده نیا علیمرادیان علیمردانی عنایت زاده

۱۴۴متر بلوار ۲۴ متری سعادت آباد

عیسی خانی غربی ( مجری ) غزل لو غفاری غفرانی

غفوری ( مجری ) غلاملو غلامی غلامی غلامی فاتح فاتحی فارسی ( مجری ) فاضلی فاضلی فاضلی-آخوندی فاطمی ( مجری ) فائد فتاحیه-یوسفی فتحی نیا

 

 

 

خرید آپارتمان سعادت آباد

( مجری ) فخیم ( مجری ) فدوی فرامهر فراهانی

فراهانی فراهانی فراهانی فراهانی فراهانی فرج زاده فرحزادی-فارسی فرخ زاده-ملکی فرزان بخش فرزانه-گیوه فرزانه ( معمار ) فرشباف

فرضعلی-پناهی فرقانی فرقانی فرمانی فرهادی فرهمند فرهمند فرهی-قرایی فروزان فعال فغانی ( سرپرست کارگاه )

خرید آپارتمان سعادت آباد

فلاح فلاح فلاح فلاح فلاح فلاحتی فولادوند فیاضی

قادرپناه-نصیرپور قادری-صلاح الدین قادری نژاد قاسمی قاسمی قاسمی قاسمی قاسمی قاسمی قاضی قاضی ( مجری ) قائدی قدیری قدیمی

قرایی قربانی قربانی قربانی قربانی-نعیمی قربانی

شریف قرنی قلی تبار ( مجری ) قلی نژاد قلیچ خانی قموشی قموشی قموشی-اصلانی

قنبری قنبری ( مجری ) قهرمانی قهرمانی فرد قوام قویدل قویدل

خرید آپارتمان سعادت آباد

-افشار قیصری کارمست ( مجری ) کاظمی کاظمی

-لطیف کامجو کامرانی فرد کاوسی کاوه کرباسی کرمانیان-قائم مقامی کرمی کروبی کفایتی-مجاوری آگاه کلهر کلهر-افشار کمالی ( مجری )

کنگرانی-عبدالله پور کوچک پور کوکبی

خرید آپارتمان سعادت آباد

-ناطق کولیوند کیا-قرگوزلو-اقبالی کیان مهر کیانی

( مجری ) کیانی فر کیوان-مقدریان-فریدونی-فرزادپور گرشاسبی ( مجری ) گروهی-خاکزاد

۸۳ متر سعادت آباد باغ بهشت

گل محمدی گلشن فر گنجوی گنجی گودرزی لرستانی

( مجری ) لشگری لصغری لطفی لطفی ( مجری )

لک لک لوک زاده لیلی مافی ( ناظر ) مالکی-ایران شاهی مالمیر مایلی مبینی متقی

مجتهدی مجد مجلسی مجلسی

خرید آپارتمان سعادت آباد

مجیدی-مجلسی محرابی محسنی محقق زمان محمد

محمدزاده محمدعلی محمدی محمدی محمدی محمدی محمدی محمدی محمدی محمدی محمدی محمدی محمدی محمدی-الهامی محمدی-

کرمی محمدی ( مجری ) محمودی محمودی-بزرگمهر

مختاری مختاری مداح-کمره ای مدیری ( مجری ) مرادی مرادی ( سرپرست کارگاه )

خرید آپارتمان سعادت آباد

مرادیان مردانی-مستندی-علیمردانی مردی ف

ر مزارعی مزارلو مساجدی مسافری مستقیمی

مستندی مسعودی مسلمی مشهدیان-صبحی مشهوری

مصلح-شیشه گر مطهری مظاهری معدن کار معدنی

( مجری ) معصومی معمار معنوی مغفرتی مقدس مقدم مقدم مقدم مقدم مقدم مقدم-کاووسی-شکرایی

خرید آپارتمان سعادت آباد

مقدم-همتیان مقدم-همتیان مقصودی مقصودی

 

 

 

 

 

 

ملاقاسمی-خداکرم زاده ملکی ( مجری ) ملکیان-نبی جمالی-حسینی ممتاز منافی منافی منتظری منتظری منجزبی منشاری منصوری

مهاجرانی مهاجرانی مهاجری-زنده

 

دل مهجوری مهدوی-بهارستانی-حصوری مهدی مهدی آبادی مهدی پور مهدی جانی-جهانی کیا مهدی زاده ( مجری ) مهدی قلی-افشار مهدیان

مهردادی ( مجری ) مهری مهری مهری-رستم پور موج بافان-فرقانی موحدی موسوی

خرید آپارتمان سعادت آباد

موسوی موسوی موسی خانی ( مجری ) مولاپو

ر مولانیان میرآقایی ( سرپرست کارگاه ) میرباقری میرزازاده میرزایی میرزایی میرزایی میرزایی میرزایی میرزایی میرزایی-

فروش آپارتمان ۱۸۰ متری بلوار فرهنگ

 

 

 

 

خرید آپارتمان سعادت آباد

احمدی میرزمانی میرصانع میرعنایت ( سرپرست کارگاه )

میرفتاح میرقاسمی میرقاسمی میرکمندی میرلو-منصوری

نادری نادری نازی ناظرزاده ناظری نامجو نامجو نامی نامی-

نورمهر نباتیان نبی نبی زاده نثاری نجاری نجف آبادی نجفی

نجفی نجفی-فرحزادی نجیمی نژادفر نصیری نصیری نصیری-تهرانی فر نصیری

خرید آپارتمان سعادت آباد

( مجری ) نظارت نظام لو نظری نظری نظری-شعاعی نظری

( ناظر ) نعمتی نقی خانی-رحمانی نگاهی-فرحزادی نوحی

( مجری ) نوراللهی نورفرد نورمحمدی نوروزی ( مجری )

نوری نوری نوری نوری نویدفر-نعیمی نویدی-گل محمدی

نیازی-محمدی نیاکان ( سرپرست کارگاه ) نیری نیک بخ

ش ( مجری ) نیکبخت-

خرید آپارتمان سعادت آباد

میرطاهری نیلچی هاشمی هاشمی هاشمی هاشمی

( سرپرست کارگاه ) هدایتی-سلیمانی هلالی هماوندی

همدانیان همدانیان هوشیاران واحدی واعظی-رستمی-

برهانی وفایی-صداقت ولی پور ولی پور ولیدی وهابی وهابی یاحی یارلو یاری یزدان

۲۲۰ متر سعادت آباد بلوار ۲۴متری

یزدانی ( مجری ) یزدی ( سرپرست کارگاه )

خرید آپارتمان سعادت آباد

یعقوب زاده یعقوبی یعقوبی یکتا یکتا یوسف زاده یوسفی

سبز بهار1 بهار2 بهار3 بهار4 سیزدهم هفدهم گلها بوستان

ششم بوستان پنجم بوستان گلستان سوم گلستان دوم کاج

میدان کتاب ندا یاشا گل افشان آسمان 1 آسمان 3 آسمان دوم

داود قره چلویی گل پرور گلایل لاله ورزش سوم شبنم شهید نامی

خرید آپارتمان سعادت آباد

گلشن یکم کلانتری گراوندی سپیدار سامان گلبرگ

گلدیگشت سید حسینی گل آذین امام صادق طاهرخانی

پرستو سنگ پارس بزرگراه آیت الله رفسنجانی حافظی

آذاده یاسمن دلشاد هما بهاران درختی ثقفی

گلستان گلرخ سپه

خرید آپارتمان سعادت آباد

ر رضایی گلرخ قادری گلها میعاد مرصاد معراج

ایمان رضایی بلوار دادمان میلاد دادمان گل آرا جنوبی

افتخار زرافشان غربی بنفشه فجر فلامک شمالی درخشان بلوار فرحزاد

خرید آپارتمان سعادت آباد

خوارزم آناهیتا اسماعیلی ترنم رز فلامک جنوبی

سیمای ایران اردیبهشت ایوانک گذر شهریور گذر

اسفند هنر گلبانگ دانش ترنم یاسمن سیف پردیسان

گذر ارغوان زنبق نسترن هرمزان مهستان خواجه

بیگی خرداد اردیبهشت همافر مریم مهستان رودکی

پیروزان فروزان امیرکبیر نارون توحیدیک توحیددو توحید سوم توحید

خرید آپارتمان سعادت آباد

چهارم توحید پنجم شفق مطهری دوازده متری

خرداد آفتاب مهتاب ساختمان ممتاز ویوا آ اس آ بلوار

دریا غربی بلوار قیصر امین پور امید قره

تپه ای شادی دلاوران مرجان نفیسی غربی کنعانی

مقدم نوزدهم جنوبی برادران صرافها کاتبی مسعود

بخشی مریم فاطمی میرمالک اخمینی یاس چمران

یعقوبی نژاد انقلاب مسجد سینا بهار مرادیان فجر

سالمی آرمین مجیدپور سهند سمیعی نرگس نسترن کوی

خرید آپارتمان سعادت آباد

فرهنگ فرهنگ سوم سمیه مدرسه زنبق نسترن

یاس ناصر سوری سرو آناهیتا آبشار سمائ پیوند دوم باغ ششم شرقی دشت بهشت

خرید آپارتمان سعادت آباد

کوهپایه پیربسطامی شب بوی شرقی

شقایق اوین کیمیا بهار اصلی جعفری نژاد بهاران

شقایق پیوند ارغوان کیمیا بلوار ذبیحی سنگ معدن پیک

دانش پرورش برادران فیروزی سهند سبلان عزتی قمصری

لاله نیلوفر شرقی2 نیلوفر شرقی 3 گلدیس

 

خرید آپارتمان سعادت آباد

 

پرواز گلریز خراسانی البرز نیما یوشیج گل پرور بلوار گلدیسان

سامان کاج شهریار میلاد بن بست یکم باران طاهرخانی پرستو

فرحزادی اول غربی دوم غربی سوم غربی چهارم غربی پنجم غربی

ششم غربی سینا هفتم

خرید آپارتمان سعادت آباد

غربی دشت بهشت اول شرقی دوم شرقی سوم شرقی چهارم

شرقی پنجم شرقی ششم رشقی هفتم شرقی هشتم

شرقی سپیدار اشکان رز شکوفه وردی بهاران بهار ۱ بهار۲ بهار۳ بهار۴

بهار۵ صدف شقایق صنوبر آزالیا پاس

خرید آپارتمان سعادت آباد

ه گلها مرجان مریم گلسار سعیدی علی اکبر یعقوبی خیابان

ششم خیابان چهارم خیابان دوم (شهید عبقری) باغستان

بلاغستان۱ باغستان۲ نارون بلوار بهزاد جنوبی بلوار بهزاد

شمالی خیابان نسترن مجد نامی نسیم خیابان چهارم خیابان

سوم امین پارک شقایق میرزا آقا خیابان دوم جنوبی خیابان دوم شرقی خیابان

خرید آپارتمان سعادت آباد

دهم خیابان دوازدهم نسیم سرو شرقی ارژنگ بابک دوم

خیابان ارغوان کوچه پیر بسطامی پویا مرادی بن بست

حلاجیان بلوار سعادت آباد خیابان دشت بهشت بلوار دریا غربی

، شکوفان یکم ، شکوفان دوم ، بهاران یکم , بهاران دوم

 

 

 

 

، بهاران سوم ،تربیت معلم ، مهدی عباس اناری، گلبان

، پامچال، گل آرا ، بلوار فرحزادی ، بلوار پاکنژاد خیابان شهید

برادران صرافها شمالی ، خیابان شهید برادران

خرید آپارتمان سعادت آباد

صرافها جنوبی ، شهید مقدس خیابان ۱۱ شرقی , شهید

مقدس خیابان ۱۱ غربی ، گلها ، شهید حسین کیان شرقی ،

شهید حسین کیان غربی ، شهید میرزایی شرقی ، شهید

میرزایی غربی ، ۱۷ شرقی ، ۱۷ غربی ، ۱۹ شرقی ( شمالی ) ،

۱۹ غربی ( شمالی ) ، ۱۹ شرقی ( جنوبی ) ، ۱۹ غربی ( جنوبی )

خرید آپارتمان سعادت آباد

، شهید کنعانی مقدم (۲۱ ) شرقی ، شهید کنعانی مقدم

(۲۱ ) غربی ، نفیسی شرقی ، شهید نفیسی غربی ( ۲۳ )

، شادی ، شهید قره تپه ای ، شهید قاسم زاده ۲۷ شرقی

، ۲۷ غربی ، ۲۹ شرقی ، ۲۹ غربی ، ۳۱ شرقی ، ۳۱ غربی

، ۳۵ شرقی ، ۳۷ شرقی ، سعادت ، امید ، بلوار شهرداری ، بلوار دریا علامه

خرید آپارتمان سعادت آباد

طباطبایی شهید هادی میر حسینی امیر رشادت شهید

اقبال ملی ۱۶ شرقی ۱۶ غربی ۱۸ شرقی ۱۸ غربی ۲۰

شرقی ۲۰ غربی ۲۲ شمالی ( شرقی ) ۲۲ شمالی ( غربی )

خیابان سرو شرقی بزرگراه نیایش بلوار

خرید آپارتمان سعادت آباد

سعادت آباد فرهنگ لادن ، مینا، لامع ،

فراز , مینا، لامع ، یاس شرقی ، یاس غربی، نیلوفر شرقی

، نیلوفر غربی ، لادن غربی، شهدای شرکت برق ، مریم ،

ارغوان، شقایق ، گلها بلوار دریا میدان کوثر فرشته ساحل

(۱ شرقی ) ساحل ۱ ساحل ۲ ساحل ۳ صدف گل آذین عباس

اناری گل آرا مروارید مروارید ۱ مروارید ۲ مروارید ۳ شقایق ۱ شقایق

خرید آپارتمان سعادت آباد

۲ شقایق ۳ بلوار پاک نژاد بلوار شهرداری بلوار شهید

جوریکی یادگار امام سرو غربی سرو شرقی مروارید صدیقی

بامداد شبنم شاهد لاله ۱ شرقی ( شهید جمشیدی) ۱ غربی

 

 

۳ شرقی ۳ غربی ۵ شرقی ۵ غربی ساعد پورند ( ۷ شرقی )

۷ غربی ۹ شرقی ۹ غربی آلاله پارک لادن بلوار سعادت آباد علی اکبر

خرید آپارتمان سعادت آباد

یعقوبی خیابان ششم خیابان چهارم خیابان دوم (شهید عبقری)

باغستان بلاغستان۱ باغستان۲ نارون بلوار بهزاد

جنوبی بلوار بهزاد شمالی خیابان نسترن مجد نامی نسیم

خیابان چهارم خیابان سوم امین پارک شقایق میرزا آقا خیابان دوم

جنوبی خیابان دوم شرقی خیابان دهم خیابان دوازدهم نسیم

سرو شرقی ارژنگ بابک دوم

خرید آپارتمان سعادت آباد

خیابان ارغوان کوچه پیر بسطامی پویا مرادی بن بست

حلاجیان بلوار سعادت آباد خیابان دشت بهشت

 

 

سبز بهار1 بهار2 بهار3 بهار4 سیزدهم هفدهم گلها بوستان

ششم بوستان پنجم بوستان گلستان سوم گلستان دوم

کاج میدان کتاب ندا یاشا گل افشان آسمان 1 آسمان 3 آسمان

دوم داود قره چلویی گل پرور گلایل لاله ورزش سوم شبنم

شهید نامی گلشن یکم کلانتری گراوندی سپیدار سامان گلبرگ خرید آپارتمان سعادت آباد

گلدیگشت سید حسینی گل آذین امام صادق طاهرخانی

 

 

 

 

پرستو سنگ پارس بزرگراه آیت الله رفسنجانی حافظی

آذاده یاسمن دلشاد هما بهاران درختی ثقفی گلستان گلرخ سپهر رضایی گلرخ قادری گلها میعاد مرصاد معراج

خرید آپارتمان سعادت آباد

ایمان رضایی بلوار دادمان میلاد دادمان گل آرا جنوبی

افتخار زرافشان غربی بنفشه فجر فلامک شمالی درخشان

بلوار فرحزاد خوارزم آناهیتا اسماعیلی ترنم رز

خرید آپارتمان سعادت آباد

فلامک جنوبی سیمای ایران اردیبهشت ایوانک گذر

شهریور گذر اسفند هنر گلبانگ دانش ترنم یاسمن

سیف پردیسان گذر ارغوان زنبق نسترن هرمزان

مهستان خواجه بیگی خرداد اردیبهشت همافر مریم

مهستان رودکی پیروزان فروزان امیرکبیر نارون

توحیدیک توحیددو توحید سوم ت

خرید آپارتمان سعادت آباد

وحید چهارم توحید پنجم شفق مطهری دوازده متری

 

 

 

 

خرداد آفتاب مهتاب ساختمان ممتاز ویوا آ اس آ بلوار

دریا غربی بلوار قیصر امین پور امید قره تپه ای شادی

دلاوران مرجان نفیسی غربی کنعانی مقدم نوزدهم جنوبی

خرید آپارتمان سعادت آباد

برادران صرافها کاتبی مسعود بخشی مریم فاطمی

میرمالک اخمینی یاس چمران یعقوبی نژاد انقلاب مسجد

سینا بهار مرادیان فجر سالمی آرمین مجیدپور سهند سمیعی

نرگس نسترن کوی فرهنگ فرهنگ سوم

خرید آپارتمان سعادت آباد

سمیه مدرسه زنبق نسترن یاس ناصر سوری سرو آناهیتا

آبشار سمائ پیوند دوم باغ ششم شرقی دشت بهشت کوهپایه

پیربسطامی شب بوی شرقی شقایق اوین کیمیا بهار

اصلی جعفری نژاد بهاران شقایق پیوند

خرید آپارتمان سعادت آباد

ارغوان کیمیا بلوار ذبیحی سنگ معدن پیک دانش پرورش

برادران فیروزی سهند سبلان عزتی قمصری لاله نیلوفر

شرقی2 نیلوفر شرقی 3 گلدیس سوم نیلوفر پرواز گلریز

خراسانی البرز نیما یوشیج گل پرور بلوار گلدیسان

خرید آپارتمان سعادت آباد

سامان کاج شهریار میلاد بن بست یکم باران طاهرخانی

پرستو فرحزادی اول غربی دوم غربی سوم غربی چهارم غربی پنجم

غربی ششم غربی سینا هفتم غربی دشت بهشت

اول شرقی دوم شرقی سوم شرقی چهارم شرقی پنجم شرقی ششم

خرید آپارتمان سعادت آباد

رشقی هفتم شرقی هشتم شرقی سپیدار اشکان

رز شکوفه وردی بهاران بهار ۱ بهار۲ بهار۳ بهار۴ بهار۵

 

 

 

صدف شقایق صنوبر آزالیا پاسه گلها مرجان مریم گلسار

سعیدی علی اکبر یعقوبی خیابان ششم خیابان چهارم

خرید آپارتمان سعادت آباد

خیابان دوم (شهید عبقری) باغستان بلاغستان۱ باغستان۲

نارون بلوار بهزاد جنوبی بلوار بهزاد شمالی خیابان نسترن

مجد نامی نسیم خیابان چهارم خیابان سوم امین پارک

شقایق میرزا آقا خیابان دوم جنوبی خیابان

خرید آپارتمان سعادت آباد

دوم شرقی خیابان دهم خیابان دوازدهم نسیم سرو

شرقی ارژنگ بابک دوم خیابان ارغوان کوچه پیر بسطامی پویا

مرادی بن بست حلاجیان بلوار سعادت آباد خیابان دشت

بهشت بلوار دریا غربی ، شکوفان یکم ، شکوفان

خرید آپارتمان سعادت آباد

دوم ، بهاران یکم , بهاران دوم ، بهاران سوم

،تربیت معلم ، مهدی عباس اناری، گلبان ، پامچال، گل آرا

، بلوار فرحزادی ، بلوار پاکنژاد خیابان شهید برادران صرافها شمالی

خرید آپارتمان سعادت آباد

، خیابان شهید برادران صرافها جنوبی ، شهید مقدس

 

 

خیابان ۱۱ شرقی , شهید مقدس خیابان ۱۱ غربی ، گلها

، شهید حسین کیان شرقی ، شهید حسین کیان غربی

، شهید میرزایی شرقی ، شهید میرزایی غربی ، ۱۷ شرقی

، ۱۷ غربی ، ۱۹ شرقی ( شمالی ) ، ۱۹ غربی ( شمالی ) ، ۱۹ شرقی ( جنوبی )

خرید آپارتمان سعادت آباد

، ۱۹ غربی ( جنوبی ) ، شهید کنعانی مقدم (۲۱ ) شرقی ،

شهید کنعانی مقدم (۲۱ ) غربی ، نفیسی شرقی ،

، شهید قاسم زاده ۲۷ شرقی ، ۲۷ غربی ، ۲۹ شرقی

خرید آپارتمان سعادت آباد

، ۲۹ غربی ، ۳۱ شرقی ، ۳۱ غربی ، ۳۵ شرقی ، ۳۷ شرقی

، سعادت ، امید ، بلوار شهرداری ، بلوار دریا علامه طباطبایی

شهید هادی میر حسینی امیر رشادت شهید اقبال ملی ۱۶

شرقی ۱۶ غربی ۱۸ شرقی ۱۸ غربی ۲۰ شرقی ۲۰ غربی ۲۲ شمالی ( شرقی ) ۲۲ شمالی ( غربی )

خیابان سرو شرقی بزرگراه نیایش بلوار

خرید آپارتمان سعادت آباد

سعادت آباد فرهنگ لادن ، مینا، لامع ، فراز , مینا، لامع ،

یاس شرقی ، یاس غربی، نیلوفر شرقی ، نیلوفر غربی

 

 

 

، لادن غربی، شهدای شرکت برق ، مریم ، ارغوان، شقایق

، گلها بلوار دریا میدان کوثر فرشته ساحل (۱ شرقی )

خرید آپارتمان سعادت آباد

ساحل ۱ ساحل ۲ ساحل ۳ صدف گل آذین عباس اناری گل

آرا مروارید مروارید ۱ مروارید ۲ مروارید ۳ شقایق ۱ شقایق

۲ شقایق ۳ بلوار پاک نژاد بلوار شهرداری بلوار شهید

جوریکی یادگار امام سرو غربی سرو شرقی

خرید آپارتمان سعادت آباد

مروارید صدیقی بامداد شبنم شاهد لاله ۱ شرقی ( شهید جمشیدی)

۱ غربی ۳ شرقی ۳ غربی ۵ شرقی ۵ غربی ساعد پورند ( ۷ شرقی ) ۷ غربی ۹

شرقی ۹ غربی آلاله پارک لادن بلوار

خرید آپارتمان سعادت آباد

سعادت آباد علی اکبر یعقوبی خیابان ششم خیابان چهارم

خیابان دوم (شهید عبقری) باغستان بلاغستان۱ باغستان۲

نارون بلوار بهزاد جنوبی بلوار بهزاد شمالی خیابان نسترن مجد نامی نسیم خیابان چهارم

خرید آپارتمان سعادت آباد

خیابان سوم امین پارک شقایق میرزا آقا خیابان دوم جنوبی

خیابان دوم شرقی خیابان دهم خیابان دوازدهم نسیم سرو شرقی

ارژنگ بابک دوم خیابان ارغوان کوچه پیر بسطامی پویا مرادی

بن بست حلاجیان بلوار سعادت

خرید آپارتمان سعادت آباد

آباد خیابان دشت بهشت

خريد آپارتمان سعادت آباد داود حسینی , خريد آپارتمان

سعادت اباد داود حسینی ,خريد اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

, خريد اپارتمان سعادت اباد سپیدار , خريد آپارتمان سعادت آباد سپیدار , خريد آپارتمان سعادت

خرید آپارتمان سعادت آباد

اباد سپیدار , خريد اپارتمان سعادت آباد سپیدار ,

خريد اپارتمان سعادت اباد صدف , خريد آپارتمان سعادت آباد صدف , خريد آپارتمان

سعادت اباد صدف , خريد اپارتمان سعادت آباد صدف ,

خريد اپارتمان سعادت اباد صدف ,قيمت آپارتمان

سعادت آباد داود حسینی , قيمت آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت آباد

, قيمت اپارتمان سعادت آباد داود حسینی ,

قيمت اپارتمان سعادت اباد سپیدار , فروش آپارتمان

سعادت آباد سپیدار , فروش آپارتمان سعادت اباد سپیدار

, فروش اپارتمان سعادت آباد سپیدار , فروش اپارتمان سعادت اباد سپیدار

خريد آپارتمان سعادت آباد داود حسینی
خريد آپارتمان سعادت اباد داود

حسینی
خريد اپارتمان سعادت آباد داود حسینی
خريد اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خريد آپارتمان سعادت آباد سپیدار
خريد آپارتمان سعادت اباد سپیدار
خريد اپارتمان سعادت آباد سپیدار
خريد اپارتمان سعادت اباد سپیدار

خريد آپارتمان سعادت آباد صدف

خريد آپارتمان سعادت اباد صدف
خريد اپارتمان سعادت آباد صدف
خريد اپارتمان سعادت اباد صدف

قيمت آپارتمان سعادت آباد داود حسینی
قيمت آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

قيمت اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

فروش آپارتمان سعادت آباد داود حسینی
فروش آپارتمان سعادت اباد داود حسینی
فروش اپارتمان سعادت آباد داود حسینی
فروش اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

کوچه هاي اطراف

سپیدار
اشکان
رز
شکوفه
وردی

بهاران
بهار ۱
بهار۲
بهار۳
بهار۴
بهار۵
صدف
شقایق
صنوبر

آزالیا
پاسه
گلها
مرجان
مریم
گلسار
سعیدی

 

 

 

 

سبز بهار1 بهار2 بهار3 بهار4 سیزدهم هفدهم

گلها بوستان ششم بوستان پنجم بوستان گلستان

سوم گلستان دوم کاج میدان کتاب ندا یاشا گل

افشان آسمان 1 آسمان 3 آسمان دوم داود قره چلویی گل پرور گلایل

خرید آپارتمان سعادت آباد

لاله ورزش سوم شبنم شهید نامی گلشن یکم کلانتری

گراوندی سپیدار سامان گلبرگ گلدیگشت سید

حسینی گل آذین امام صادق طاهرخانی پرستو سنگ

پارس بزرگراه آیت الله رفسنجانی حافظی آذاده یاسمن

دلشاد هما بهاران درختی ثقفی گلستان گلرخ سپهر

رضایی گلرخ قادری گلها میعاد مرصاد معراج ایمان

رضایی بلوار دادمان میلاد دادمان گل آرا جنوبی

افتخار زرافشان غربی بنفشه

خرید آپارتمان سعادت آباد

فجر فلامک شمالی درخشان بلوار فرحزاد خوارزم

اسماعیلی ترنم رز فلامک جنوبی سیمای ایران اردیبهشت

ایوانک گذر شهریور گذر اسفند هنر گلبانگ دانش ترنم

یاسمن سیف پردیسان گذر ارغوان زنبق نسترن

خرید آپارتمان سعادت آباد

 

 

 

هرمزان مهستان خواجه بیگی خرداد اردیبهشت

همافر مریم مهستان رودکی پیروزان فروزان امیرکبیر

نارون توحیدیک توحیددو توحید سوم توحید چهارم توحید

پنجم شفق مطهری دوازده متری خرداد آفتاب مهتاب

ساختمان ممتاز ویوا آ اس آ بلوار دریا غربی بلوار قیصر امین پور امید قره تپه ای شادی

مرجان نفیسی غربی کنعانی مقدم

خرید آپارتمان سعادت آباد

نوزدهم جنوبی برادران صرافها کاتبی مسعود

بخشی مریم فاطمی میرمالک اخمینی یاس

چمران یعقوبی نژاد انقلاب مسجد سینا بهار مرادیان

فجر سالمی آرمین مجیدپور سهند سمیعی نرگس نسترن کوی فرهنگ

خرید آپارتمان سعادت آباد

فرهنگ سوم سمیه مدرسه زنبق نسترن یاس ناصر

سوری سرو آناهیتا آبشار سمائ پیوند دوم باغ ششم شرقی دشت بهشت کوهپایه پیربسطامی شب بوی شرقی شقایق اوین کیمیا بهار اصلی

جعفری نژاد بهاران شقایق پیوند ارغوان کیمیا بلوار ذبیحی سنگ معدن پیک دانش پرورش برادران فیروزی سهند

خرید آپارتمان سعادت آباد

سبلان عزتی قمصری لاله نیلوفر شرقی2

نیلوفر شرقی 3 گلدیس وم

نیلوفر پرواز گلریز خراسانی البرز نیما یوشیج گل

پرور بلوار گلدیسان سامان کاج شهریار میلاد بن بست

یکم باران طاهرخانی پرستو فرحزادی اول غربی دوم غربی سوم غربی چهارم غربی پنجم غربی ششم

خرید آپارتمان سعادت آباد

غربی سینا هفتم غربی دشت بهشت اول شرقی

دوم شرقی سوم شرقی چهارم شرقی پنجم شرقی

ششم رشقی هفتم شرقی هشتم شرقی سپیدار

اشکان رز شکوفه وردی بهاران بهار ۱ بهار۲ بهار۳ بهار۴ بهار۵ صدف

شقایق صنوبر آزالیا پاسه گلها مرجان مریم گلسار سعیدی علی اکبر یعقوبی خیابان

خرید آپارتمان سعادت آباد

ششم خیابان چهارم خیابان دوم (شهید عبقری)

باغستان بلاغستان۱ باغستان۲ نارون بلوار بهزاد جنوبی

بلوار بهزاد شمالی خیابان نسترن مجد نامی نسیم خیابان

چهارم خیابان سوم امین پارک شقایق میرزا آقا خیابان دوم

جنوبی خیابان دوم شرقی خیابان دهم خیابان دوازدهم

نسیم سرو شرقی ارژنگ بابک دوم خیابان ارغوان کوچه

پیر بسطامی پویا مرادی بن بست حلاجیان بلوار سعادت آباد

خرید آپارتمان سعادت آباد

خیابان دشت بهشت بلوار دریا غربی ، شکوفان یکم ، شکوفان دوم ، بهاران یکم , بهاران دوم ، بهاران سوم ،تربیت معلم ،

مهدی عباس اناری، گلبان ، پامچال، گل آرا ، بلوار فرحزادی

، بلوار پاکنژاد خیابان شهید برادران صرافها شمالی ، خیابان شهید

صرافها جنوبی ، شهید مقدس خیابان ۱۱ شرقی ,

شهید مقدس خیابان ۱۱ غربی ، گلها ، شهید حسین کیان شرقی ،

شهید حسین کیان غربی ، شهید میرزایی شرقی

خرید آپارتمان سعادت آباد

، شهید میرزایی غربی ، ۱۷ شرقی ، ۱۷ غربی

، ۱۹ شرقی ( شمالی ) ، ۱۹ غربی ( شمالی ) ، ۱۹ شرقی ( جنوبی )

، ۱۹ غربی ( جنوبی ) ، شهید کنعانی مقدم (۲۱ ) شرقی ،

شهید کنعانی مقدم (۲۱ ) غربی ، نفیسی شرقی

، شهید نفیسی غربی ( ۲۳ ) ، شادی ، شهید قره تپه ای

، شهید قاسم زاده ۲۷ شرقی

خرید آپارتمان سعادت آباد

 

 

 

، ۲۷ غربی ، ۲۹ شرقی ، ۲۹ غربی ، ۳۱ شرقی ، ۳۱ غربی

، ۳۵ شرقی ، ۳۷ شرقی ، سعادت ، امید ، بلوار شهرداری

، بلوار دریا علامه طباطبایی شهید هادی میر حسینی

امیر رشادت شهید اقبال ملی ۱۶ شرقی ۱۶

خرید آپارتمان سعادت آباد

غربی ۱۸ شرقی ۱۸ غربی ۲۰ شرقی ۲۰ غربی ۲۲ شمالی

 

 

 

( شرقی ) ۲۲ شمالی ( غربی ) خیابان سرو شرقی بزرگراه

نیایش بلوار سعادت آباد فرهنگ لادن ، مینا، لامع ، فراز ,

مینا، لامع ، یاس شرقی ، یاس غربی، نیلوفر شرقی ،

نیلوفر غربی ، لادن غربی، شهدای شرکت برق ، مریم ، ارغوان، شقایق ،

خرید آپارتمان سعادت آباد

گلها بلوار دریا میدان کوثر فرشته ساحل (۱ شرقی )

ساحل ۱ ساحل ۲ ساحل ۳ صدف گل آذین عباس اناری

گل آرا مروارید مروارید ۱ مروارید ۲ مروارید ۳ شقایق ۱

شقایق ۲ شقایق ۳ بلوار پاک نژاد بلوار شهرداری بلوار

شهید جوریکی یادگار امام سرو غربی سرو شرقی مروارید صدیقی بامداد شبنم

خرید آپارتمان سعادت آباد

شاهد لاله ۱ شرقی ( شهید جمشیدی) ۱ غربی

۳ شرقی ۳ غربی ۵ شرقی ۵ غربی

ساعد پورند ( ۷ شرقی ) ۷ غربی ۹ شرقی ۹ غربی آلاله پارک

 

 

 

لادن بلوار سعادت آباد علی اکبر یعقوبی خیابان ششم خیابان چهارم خیابان دوم (شهید عبقری)

خرید آپارتمان سعادت آباد

باغستان بلاغستان۱ باغستان۲ نارون بلوار بهزاد جنوبی

بلوار بهزاد شمالی خیابان نسترن مجد نامی نسیم خیابان چهارم

خیابان سوم امین پارک شقایق میرزا آقا خیابان دوم جنوبی

خیابان دوم شرقی خیابان دهم خیابان دوازدهم

خرید آپارتمان سعادت آباد

نسیم سرو شرقی ارژنگ بابک دوم خیابان ارغوان کوچه پیر بسطامی پویا

مرادی بن بست حلاجیان بلوار سعادت آباد خیابان دشت بهشت

کوچه های اطراف : خیابان باغ، کوچه سوم شرقی

، کوچه یکم شرقی، کوچه شب بوی شرقی ,

کوچه چهارم شرقی ، کوچه پنجم شرقی ،

کوچه ششم شرقی، کوچه هفتم شرقی،

 

 

خرید آپارتمان سعادت آباد

 

کوچه هشتم شرقی، کوچه نهم شرقی

، کوچه دهم شرقی ، کوچه یکم غربی ،

کوچه دوم غربی ، کوچه سوم غربی ، کوچه چهارم غربی ،

کوچه پنجم غربی ، کوچه ششم غربی ، کوچه سینا 

، کوچه هفتم غربی ، خیابان دشت بهشت

سبز بهار1 بهار2 بهار3 بهار4 سیزدهم

خرید آپارتمان سعادت آباد

هفدهم گلها بوستان ششم بوستان پنجم بوستان

گلستان سوم گلستان دوم کاج میدان کتاب ندا یاشا گل

افشان آسمان 1 آسمان 3 آسمان دوم داود قره چلویی

گل پرور گلایل لاله ورزش سوم شبنم شهید نامی گلشن یکم کلانتری گراوندی سپیدار سامان گلبرگ گلدیگشت سید حسینی گل آذین امام صادق

خرید آپارتمان سعادت آباد

طاهرخانی پرستو سنگ پارس بزرگراه آیت الله رفسنجانی

حافظی آذاده یاسمن دلشاد هما بهاران درختی ثقفی

گلستان گلرخ سپهر رضایی گلرخ قادری گلها میعاد مرصاد

معراج ایمان رضایی بلوار دادمان میلاد دادمان

خرید آپارتمان سعادت آباد

گل آرا جنوبی افتخار زرافشان غربی بنفشه فجر فلامک شمالی

درخشان بلوار فرحزاد خوارزم آناهیتا اسماعیلی ترنم رز

فلامک جنوبی سیمای ایران اردیبهشت ایوانک گذر شهریور گذر اسفند هنر گلبانگ دانش ترنم یاسمن سیف پردیسان گذر ارغوان زنبق نسترن هرمزان

خرید آپارتمان سعادت آباد

مهستان خواجه بیگی خرداد اردیبهشت همافر مریم مهستان

رودکی پیروزان فروزان امیرکبیر نارون توحیدیک توحیددو توحید سوم

توحید چهارم توحید پنجم شفق مطهری دوازده متری خرداد

آفتاب مهتاب ساختمان ممتاز ویوا آ اس آ بلوار دریا غربی

بلوار قیصر امین پور امید قره تپه ای شادی دلاوران مرجان

نفیسی غربی کنعانی مقدم نوزدهم جنوبی برادران

صرافها کاتبی مسعود بخشی مریم فاطمی

خرید آپارتمان سعادت آباد

میرمالک اخمینی یاس چمران یعقوبی نژاد انقلاب مسجد

سینا بهار مرادیان فجر سالمی آرمین مجیدپور سهند

سمیعی نرگس نسترن کوی فرهنگ فرهنگ سوم سمیه

مدرسه زنبق نسترن یاس ناصر سوری سرو آناهیتا

آبشار سمائ پیوند دوم باغ ششم شرقی دشت بهشت کوهپایه پیربسطامی

خرید آپارتمان سعادت آباد

شب بوی شرقی شقایق اوین کیمیا بهار اصلی

جعفری نژاد بهاران شقایق پیوند ارغوان کیمیا بلوار

ذبیحی سنگ معدن پیک دانش پرورش برادران

فیروزی سهند سبلان عزتی قمصری لاله نیلوفر شرقی2

خرید آپارتمان سعادت آباد

 

نیلوفر شرقی 3 گلدیس سوم نیلوفر پرواز گلریز

خراسانی البرز نیما یوشیج گل پرور بلوار گلدیسان

سامان کاج شهریار میلاد بن بست یکم باران طاهرخانی

پرستو فرحزادی اول غربی دوم غربی سوم غربی

چهارم غربی پنجم غربی ششم غربی سینا هفتم غربی دشت بهشت اول شرقی دوم

خرید آپارتمان سعادت آباد

شرقی سوم شرقی چهارم شرقی پنجم شرقی ششم رشقی

هفتم شرقی هشتم شرقی سپیدار اشکان رز شکوفه

وردی بهاران بهار ۱ بهار۲ بهار۳ بهار۴ بهار۵ صدف شقایق

صنوبر آزالیا پاسه گلها مرجان مریم گلسار سعیدی

علی اکبر یعقوبی خیابان ششم خیابان چهارم

خرید آپارتمان سعادت آباد

خیابان دوم (شهید عبقری) باغستان بلاغستان۱ باغستان

۲ نارون بلوار بهزاد جنوبی بلوار بهزاد شمالی خیابان نسترن

مجد نامی نسیم خیابان چهارم خیابان سوم امین پارک

شقایق میرزا آقا خیابان دوم جنوبی خیابان دوم شرقی

خیابان دهم خیابان دوازدهم نسیم سرو شرقی ارژنگ بابک دوم خیابان

خرید آپارتمان سعادت آباد

ارغوان کوچه پیر بسطامی پویا مرادی بن بست حلاجیان

بلوار سعادت آباد خیابان دشت بهشت بلوار دریا غربی

، شکوفان یکم ، شکوفان دوم ، بهاران یکم , بهاران دوم ،

بهاران سوم ،تربیت معلم ، مهدی عباس اناری، گلبان

، پامچال، گل آرا ، بلوار فرحزادی ، بلوار پاکنژاد خیابان شهید برادران صرافها

خرید آپارتمان سعادت آباد

شمالی ، خیابان شهید برادران صرافها جنوبی ، شهید مقدس

خیابان ۱۱ شرقی , شهید مقدس خیابان ۱۱ غربی ، گلها

، شهید حسین کیان شرقی ، شهید حسین کیان غربی

، شهید میرزایی شرقی ، شهید میرزایی غربی ،

۱۷ شرقی ، ۱۷ غربی ، ۱۹ شرقی ( شمالی ) ، ۱۹ غربی ( شمالی )

خرید آپارتمان سعادت آباد

، ۱۹ شرقی ( جنوبی ) ، ۱۹ غربی ( جنوبی ) ،

شهید کنعانی مقدم (۲۱ ) شرقی ، شهید کنعانی مقدم

(۲۱ ) غربی ، نفیسی شرقی ، شهید نفیسی غربی ( ۲۳ )

، شادی ، شهید قره تپه ای ، شهید قاسم زاده ۲۷ شرقی

، ۲۷ غربی ، ۲۹ شرقی ، ۲۹ غربی ، ۳۱ شرقی ، ۳۱ غربی ، ۳۵ شرقی ، ۳۷ شرقی

خرید آپارتمان سعادت آباد

، سعادت ، امید ، بلوار شهرداری ، بلوار دریا علامه

طباطبایی شهید هادی میر حسینی امیر رشادت شه

ید اقبال ملی

۱۶ شرقی ۱۶ غربی ۱۸ شرقی ۱۸ غربی ۲۰ شرقی

۲۰ غربی ۲۲ شمالی ( شرقی ) ۲۲ شمالی ( غربی )

خیابان سرو شرقی بزرگراه نیایش بلوار سعادت آباد

فرهنگ لادن ، مینا، لامع ، فراز , مینا

خرید آپارتمان سعادت آباد

، لامع ، یاس شرقی ، یاس غربی، نیلوفر شرقی

اجاره آپارتمان سعادت اباد

، نیلوفر غربی ، لادن غربی، شهدای شرکت برق ، مریم ،

ارغوان، شقایق ، گلها بلوار دریا میدان کوثر فرشته

ساحل (۱ شرقی ) ساحل ۱ ساحل ۲ ساحل ۳

صدف گل آذین عباس اناری گل آرا مروارید مروارید ۱

خرید آپارتمان سعادت آباد

مروارید ۲ مروارید ۳ شقایق ۱ شقایق ۲ شقایق ۳ ب

لوار پاک نژاد بلوار شهرداری بلوار شهید جوریکی

یادگار امام سرو غربی سرو شرقی مروارید صدیقی

بامداد شبنم شاهد لاله ۱ شرقی ( شهید جمشیدی)

۱ غربی ۳ شرقی ۳ غربی ۵ شرقی ۵ غربی ساعد پورند ( ۷ شرقی ) ۷ غربی ۹ شرقی ۹

خرید آپارتمان سعادت آباد

غربی آلاله پارک لادن بلوار سعادت آباد علی اکبر

یعقوبی خیابان ششم خیابان چهارم خیابان دوم (شهید عبقری)

باغستان بلاغستان۱ باغستان۲ نارون بلوار بهزاد

جنوبی بلوار بهزاد شمالی خیابان نسترن مجد نامی

خرید آپارتمان سعادت آباد

نسیم خیابان چهارم خیابان سوم امین پارک

میرزا آقا خیابان دوم جنوبی خیابان دوم شرقی خیابان دهم خیابان دوازدهم

خرید آپارتمان سعادت آباد

نسیم سرو شرقی ارژنگ بابک دوم خیابان ارغوان

کوچه پیر بسطامی پویا مرادی بن بست حلاجیان بلوار سعادت آباد خیابان دشت بهشت

اپارتمان ۳۰۰ متری علامه

آپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد ,

فروش آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری  ,

خرید آپارتمان سعادت آباد

فروش آپارتمان علامه شمالی , فروش آپارتمان سعادت آباد علامه

  , خرید آپارتمان سعادت اباد علامه شمالی , قیمت آپارتمان سعادت آباد خیابان علامه

خرید آپارتمان سعادت آباد

سپیدار
اشکان

رز
شکوفه
وردی
بهاران
بهار ۱
بهار۲
بهار۳
بهار۴
بهار

خرید آپارتمان سعادت آباد

 

 

 

۵
صدف
شقایق
صنوبر
آزالیا
پاسه

علامه آپارتمان ۱۰۰ متری

درخشان بلوار فرحزاد خوارزم آناهیتا اسماعیلی ترنم رز فلامک جنوبی سیمای ایران اردیبهشت ایوانک گذر شهریور گذر اسفند هنر گلبانگ دانش ترنم یاسمن سیف پردیسان

 

خرید آپارتمان سعادت آباد

 

 

سبز بهار1 بهار2 بهار3 بهار4 سیزدهم هفدهم گلها

بوستان ششم بوستان پنجم بوستان گلستان سوم

گلستان دوم کاج میدان کتاب ندا یاشا گل افشان

آسمان 1 آسمان 3 آسمان دوم داود قره چلویی گل پرور

خرید آپارتمان سعادت آباد

گلایل لاله ورزش سوم شبنم شهید نامی گلشن

یکم کلانتری گراوندی سپیدار سامان گلبرگ

گلدیگشت سید حسینی گل آذین امام صادق طاهرخانی

پرستو سنگ پارس بزرگراه آیت الله رفسنجانی حافظی آذاده یاسمن

خرید آپارتمان سعادت آباد

دلشاد هما بهاران درختی ثقفی گلستان گلرخ

سپهر رضایی گلرخ قادری گلها میعاد مرصاد

معراج ایمان رضایی بلوار دادمان میلاد دادمان

گل آرا جنوبی افتخار زرافشان غربی بنفشه فجر فلامک شمالی

ان گذر ارغوان زنبق نسترن هرمزان مهستان

خواجه بیگی خرداد اردیبهشت همافر مریم مهستان رودکی پیروزان فروزان

خرید آپارتمان سعادت آباد

امیرکبیر نارون توحیدیک توحیددو توحید سوم توحید

چهارم توحید پنجم شفق مطهری دوازده متری خرداد آفتاب

مهتاب ساختمان ممتاز ویوا آ اس آ بلوار دریا غربی

بلوار قیصر امین پور امید قره تپه ای شادی دلاوران

مرجان نفیسی غربی کنعانی مقدم نوزدهم جنوبی

برادران صرافها کاتبی مسعود بخشی مریم فاطمی میرمالک

اخمینی یاس چمران یعقوبی نژاد انقلاب مسجد سینا بهار مرادیان فجر سالمی آرمین مجید

اپارتمان ۱۴۰ متری ۲۴ متری

آپارتمان ۱۵۰ متری باغ بهشت

۱ غربی ۳ شرقی ۳ غربی ۵ شرقی ۵ غربی ساعد

 

 

 

پورند ( ۷ شرقی ) ۷ غربی ۹ شرقی ۹ غربی آلاله

پارک لادن بلوار سعادت آباد علی اکبر یعقوبی

خیابان ششم خیابان چهارم خیابان دوم (شهید عبقری) باغستان بلاغستان

خرید آپارتمان سعادت آباد

۱ باغستان۲ نارون بلوار بهزاد جنوبی بلوار بهزاد

شمالی خیابان نسترن مجد نامی نسیم خیابان چهارم

خیابان سوم امین پارک شقایق میرزا آقا خیابان دوم

جنوبی خیابان دوم شرقی خیابان دهم خیابان دوازدهم نسیم

خرید آپارتمان سعادت آباد

سرو شرقی ارژنگ بابک دوم خیابان ارغوان کوچه

پیر بسطامی پویا مرادی بن بست حلاجیان بلوار سعادت آباد خیابان دشت بهشت

گلها
مرجان
مریم

اپارتمان ۲۰۰ متری بلوار ۲۴ متری

گلسار

مروارید سعادت آباد

سعیدی

کوچه های اطراف : لادن ، مینا، لامع

خرید آپارتمان سعادت آباد

، فراز, مینا، لامع ، یاس شرقی ، یاس غربی،

نیلوفر شرقی ، نیلوفر غربی ، لادن غربی، شهدای شرکت برق ، مریم ، ارغوان، شقایق ، گلها

خرید آپارتمان سعادت آباد

علی اکبر
یعقوبی
خیابان ششم
خیابان چهارم
خیابان دوم (شهید عبقری)
باغستان

خرید آپارتمان سعادت آباد

بلاغستان۱
باغستان۲
نارون
بلوار بهزاد جنوبی
بلوار بهزاد شمالی
خیابان نسترن
مجد

اپارتمان ۲۲۰ متری بلوار ۲۴ متری

نامی
نسیم
خیابان چهارم
خیابان سوم
امین

خرید آپارتمان سعادت آباد

خرید آپارتمان سعادت آباد

پارک شقایق
میرزا آقا
خیابان دوم جنوبی
خیابان دوم شرقی
خیابان دهم
خیابان دوازدهم
نسیم
سرو شرقی
ارژنگ
بابک دوم

اپارتمان ۱۷۰ متری بلوار ۲۴ متری

خیابان ارغوان
کوچه پیر بسطامی
پویا
مرادی
بن بست حلاجیان
بلوار سعادت آباد
خیابان دشت بهشت

کوچه های اطراف : خیابان شهید برادران صرافها شمالی ،

خیابان شهید برادران صرافها جنوبی ، شهید مقدس خیابان ۱۱

خرید آپارتمان سعادت آباد

شرقی  , شهید مقدس خیابان ۱۱ غربی   ، گلها ، شهید حسین کیان شرقی
، شهید حسین کیان غربی ، شهید میرزایی شرقی ، شهید میرزایی غربی
، ۱۷  شرقی ، ۱۷ غربی ،  ۱۹ شرقی ( شمالی ) ، ۱۹ غربی ( شمالی )  ، ۱۹ شرقی ( جنوبی ) ،  ۱۹ غربی ( جنوبی ) ،  شهید کنعانی
مقدم  (۲۱ ) شرقی ، شهید کنعانی مقدم (۲۱ ) غربی  ، نفیسی شرقی 
،  شهید نفیسی غربی ( ۲۳ ) ،  شادی ،  شهید قره تپه ای
،  شهید قاسم زاده ۲۷ شرقی  ،۲۷ غربی  ، ۲۹ شرقی ،۲۹ غربی  ، ۳۱ شرقی
  ،۳۱ غربی  ، ۳۵ شرقی  ،   ۳۷ شرقی ،  سعادت ،  امید ،  بلوار شهرداری ،  بلوار دریا

خرید آپارتمان سعادت آباد

کوچه های اطراف : بلوار دریا غربی

خرید آپارتمان سعادت آباد

، شکوفان یکم ، شکوفان دوم ، بهاران یکم  , بهاران دوم

، بهاران سوم ،تربیت معلم ، مهدی عباس اناری، گلبان ، پامچال، گل آرا ، بلوار فرحزادی  ، بلوار پاکنژاد

خرید آپارتمان سعادت آباد

خیابان شهید برادران صرافها شمالی
، خیابان شهید برادران صرافها جنوبی ،
شهید مقدس خیابان ۱۱ شرقی ,
شهید مقدس خیابان ۱۱ غربی
، گلها ،

اپارتمان ۱۵۰ متری بلوار فرهنگ

شهید حسین کیان شرقی
، شهید حسین کیان غربی ،

خرید آپارتمان سعادت آباد

شهید میرزایی شرقی ،
شهید میرزایی غربی ، ۱۷
شرقی ، ۱۷ غربی ،
۱۹ شرقی ( شمالی ) ،
۱۹ غربی ( شمالی ) ، ۱۹
شرقی ( جنوبی ) ،
۱۹ غربی ( جنوبی ) ،
شهید کنعانی مقدم (۲۱ ) شرقی
، شهید کنعانی مقدم (۲۱ ) غربی
، نفیسی شرقی

خرید آپارتمان سعادت آباد

، شهید نفیسی غربی ( ۲۳ ) ،
شادی
، شهید قره تپه ای ،
شهید قاسم زاده ۲۷ شرقی ،
۲۷ غربی ،
۲۹ شرقی
، ۲۹ غربی
، ۳۱ شرقی
، ۳۱ غربی
، ۳۵ شرقی
، ۳۷ شرقی
، سعادت ،
امید ،
بلوار شهرداری ، بلوار دریا

 

خرید آپارتمان سعادت آباد

 

 

کوچه های اطراف : خیابان سرو غربی ، بزرگراه

نیایش، پل نیایش، امیر  , شهید اقبال ملی  ،

 رشادت ، شهید هادی میر حسینی، بیست متری یگانه

( علامه طباطبایی )، ۱۶شرقی، ۱۶ غربی ، ۱۸ شرقی

خرید آپارتمان سعادت آباد

، ۱۸ غربی ، ۲۰ شرقی ، ۲۰ غربی ، ۲۲ شمالی

(  ۲۲ شمالی ( غربی )  فروش آپارتمان علامه شمالی ,

فروش آپارتمان سعادت آباد علامه  ,

خرید آپارتمان سعادت اباد علامه شمالی , قیمت آپارتمان سعادت آباد خیابان علامه

خرید آپارتمان سعادت آباد

 

 

 

خريد آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری , خريد آپارتمان سعادت اباد ۲۴

متری ,خريد اپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری , خريد

اپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری, خريد آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری

, خريد آپارتمان سعادت

خرید آپارتمان سعادت آباد

اباد ۲۴ متری , خريد اپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری ,

خريد اپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری , خريد آپارتمان سعادت

آباد ۲۴ متری , خريد آپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری

, خريد اپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری , خريد اپارتمان

 

 

 

سعادت اباد ۲۴ متری , قيمت آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری , قيمت آپارتمان سعادت ا

خرید آپارتمان سعادت آباد

باد ۲۴ متری , قيمت اپارتمان سعاد

ت آباد ۲۴ متری , قيمت اپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری ,

فروش آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری , فروش آپارتمان

سعادت اباد ۲۴ متری , فروش اپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری

, فروش اپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری

خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد
خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد
خريد اپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد
خريد اپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد

قیمت خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد
قیمت خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد
قیمت خريد اپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد
قیمت خريد اپارتمان ۲۴متری سعادت اباد

خريد آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
خريد آپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری
خريد اپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری

خرید آپارتمان سعادت آباد

خريد اپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری

قيمت آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
قيمت آپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری
قيمت اپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
قيمت اپارتمان سعادت اباد۲۴ متری

فروش آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
فروش آپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری
فروش اپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
فروش اپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری

کوچه هاي اطراف

اول غربی
دوم غربی
سوم غربی
چهارم غربی
پنجم غربی
ششم غربی
سینا
هفتم غربی
دشت بهشت
اول شرقی
دوم شرقی
سوم شرقی
چهارم شرقی
پنجم شرقی
ششم رشقی
هفتم شرقی
هشتم شرقی

کوچه های اطراف : خیابان مروارید ، خیابان یکم شرقی

 

خرید آپارتمان سعادت آباد

 

 

( شهید جمشیدی )، خیابان یکم غربی، بلوار شهید جوریکی  , یادگار امام  ، سرو غربی

 

 

، سرو شرقی، مروارید، صدیقی، بامداد ، شبنم ، کوچه شاهد ، کوچه لاله ، خیابان ۱ غربی ،

 

 

خیابان ۳ شرقی ، خیابان ۳ غربی ، خیابان ۵ شرقی ، خیابان ۵ غربی  ، خیابان هفتم غربی

 

 

 

، خیابان  پورزند ( ۷ شرقی ) ، خیابان ۹ شرقی ، ، آلاله  ، پارک لاله ، ، بلوار سعادت آباد ، ساعد

 

 

 

 

خرید آپارتمان سعادت آباد

شادی
، شهید قره تپه ای ،
شهید قاسم زاده ۲۷ شرقی ،
۲۷ غربی ،
۲۹ شرقی
، ۲۹ غربی
، ۳۱ شرقی
، ۳۱ غربی
، ۳۵ شرقی
، ۳۷ شرقی
، سعادت ،
امید ،
بلوار شهرداری ، بلوار دریا

کوچه های اطراف : سپیدار ، اشکان، رز ، شکوفه ,

وردی، بهاران ، بهار۱ ، بهار۲، بهار ۳ ، بهار ۴ ، بهار۵، صدف ، شقایق ، 

خرید آپارتمان سعادت آباد

صنوبر، آزالیا ، پارسه،گلها،مرجان،مریم،گلسار،سعیدی

خرید آپارتمان سعادت آباد

خرید آپارتمان سعادت آباد

بلوار شهید جوریکی
یادگار امام
سرو غربی
سرو شرقی
مروارید
صدیقی
بامداد
شبنم
شاهد
لاله
۱ شرقی ( شهید جمشیدی)
۱ غربی
۳ شرقی
۳ غربی

نام سازنده ابدال زاده ( مجری ) ابراهیم زاده ابراهیمی

خرید آپارتمان سعادت آباد

ابراهیمی ابراهیمی-اسکندری ابراهیمی-محبی ابراهیمی( مجری )

ابرقانی ابوالحسنی ابوالحسنی-زاهدی-توسلی ابوترابی اتفاق

اتفاقی احدی احدی ( مجری ) احقاقی احمدی احمدی احم

خرید آپارتمان سعادت آباد بلوار فرهنگ
خرید آپارتمان در سعادت آباد

فروش آپارتمان سعادت آباد
قیمت آپارتمان سعادت آباد
خرید آپارتمان سعادت آباد آسمان

 آپارتمان سعادت آباد آسمان
قیمت آپارتمان سعادت آباد آسمان
خرید آپارتمان سعادت آباد علامه
فروش آپارتمان سعادت آباد علام

خرید آپارتمان سعادت آباد

ه
قیمت آپارتمان سعادت آباد علامه
خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها
فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها
قیمت آپارتمان سعادت آباد صرافها
خرید آپارتمان سعادت آباد مروارید
فروش آپارتمان سعادت آباد مروارید
قیمت آپارتمان سعادت آباد مروارید
خرید آپارتمان سعادت آباد سپیدار
فروش آپارتمان سعادت آباد سپیدار
قیمت آپارتمان سعادت آباد سپیدار

خرید آپارتمان سعادت آباد

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی
فروش آپارتمان سعادت آباد داود حسینی
قیمت آپارتمان سعادت آباد داود حسینی
خرید آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
فروش آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
قیمت آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
خرید آپارتمان بلوار سعادت آباد
فروش آپارتمان بلوار سعادت آباد

خرید آپارتمان سعادت آباد

قیمت آپارتمان بلوار سعادت آباد
خرید آپارتمان سعادت آباد دریا
فروش آپارتمان سعادت آباد دریا
قیمت آپارتمان سعادت آباد دریا
خرید آپارتمان سعادت آباد بلوار دریا
فروش آپارتمان سعادت آباد بلوار دریا
قیمت آپارتمان سعادت آباد بلوار دریا
خريد آپارتمان سعادت اباد کاج

خرید آپارتمان سعادت آباد

فروش آپارتمان سعادت اباد کاج
قیمت آپارتمان سعادت اباد کاج
خرید خانه در ۲۴ متری سعادت آباد
فروش خانه در ۲۴ متری سعادت آباد
قیمت خانه در ۲۴ متری سعادت آباد
خريد آپارتمان سعادت آباد کوي فراز
فروش آپارتمان سعادت آباد کوي فراز
قیمت آپارتمان سعادت آباد کوي ف

خرید آپارتمان سعادت آباد

راز
نقشه سعادت آباد
خرید آپارتمان شهرک غرب
خريد آپارتمان سعادت آباد سرو
فروش آپارتمان سعادت آباد سرو
قیمت آپارتمان سعادت آباد سرو
خريد آپارتمان سعادت آباد پاک نژاد
فروش آپارتمان سعادت آباد پاک نژاد
قیمت آپارتمان سعادت آباد پاک نژاد
خريد آپارتمان سعادت آباد پاکنژاد

خرید آپارتمان سعادت آباد

فروش آپارتمان سعادت آباد پاکنژاد
قیمت آپارتمان سعادت آباد پاکنژاد
خرید آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت
فروش آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت
قیمت آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت
دفتر فروش باغ بهشت
خرید آپارتمان 24متری سعادت آباد

خرید آپارتمان سعادت آباد

فروش آپارتمان 24متری سعادت آباد
قیمت آپارتمان 24متری سعادت آباد
املاک در سعادت آباد
صرافها سعادت آباد
صرافها سعادت اباد
مروارید سعادت آباد
مروارید سعادت اباد
علامه سعادت آباد
علامه سعادت اباد
۲۴ متری سعادت آباد
۲۴ متری سعادت اباد
سپیدار سعادت آباد
سپیدار سعادت اباد

خرید آپارتمان سعادت آباد

 

 

 

خرید آپارتمان سعادت آباد

کوچه های اطراف :  بلوار فرهنگ , سما , عرفان , معارف

, آبشار , بن بیت کوهسار , آناهیتا , پیوند اول , دوازده متری یاسمن , یاس , نسترن یک ,نهال ,
گلها,
محمد بزرگی ,
چناران,
نسترن ,
رز۲,
شاهپور سوری,
یاس,
قوام شهیدی ,
نور,,
بنفشه,
نرگس,
ارغوان,
گلستان,
گلستان اول,
حسینی,
میر مالک,
پیرهادی,
سمیه,
زنبق,
محمدی,
رز,
شهید عباسعلی آزاد پرور,
اسلامی,
نیک خواه,
مدرسه ,
سمیعی,
حسین خانی,
کوی فرهنگ,
فیروزگر,
مهرآفرین,
فرهنگ اول,
فرهنگ دوم,
فرهنگ سوم,
فرهنگ چهارم,
فرهنگ پنجم,
فرهنگ ش

 

خرید آپارتمان سعادت آباد

 

 

۲۰ شرقی
۲۰ غربی
۲۲ شمالی ( شرقی )
۲۲ شمالی ( غربی )
خیابان سرو شرقی
بزرگراه نیایش
بلوار سعادت آباد
فرهنگ

خ ✅ املا ✅ فروشی ✅ اولین وب سایت تخصصی خرید و فروش آپارتمان در محدوده سعادت آباد و شهرک غرب ✅ املاک و مشاورین املاک  سعادت آباد و شهرک غرب

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@graph”: {
“@type”: “ItemList”,
“itemListElement”: [
{
“@type”: “ListItem”,
“additionalType”: “product”,
“name”: “برج هلیوس سعادت آباد”,
“url”: “https://bestmelk.com/property/helios-tower-saadat-abad/”,
“image”: {
“@type”: “ImageObject”,
“url”: “https://bestmelk.com/wp-content/uploads/2019/05/برج-هلیوس-سعادت-آباد-1.jpg”
},
“position”: “1”
},
{
“@type”: “ListItem”,
“additionalType”: “product”,
“name”: “310 متر کوی فراز”,
“url”: “https://bestmelk.com/property/310-m-upstairs/”,
“image”: {
“@type”: “ImageObject”,
“url”: “https://bestmelk.com/wp-content/uploads/2020/12/فروش-اپارتمان-کوی-فراز.jpg”
},
“position”: “2”
},
{
“@type”: “ListItem”,
“additionalType”: “product”,
“name”: “آپارتمان 215 متری باغ بهشت”,
“url”: “https://bestmelk.com/property/215-apartment-behesht-garden/”,
“image”: {
“@type”: “ImageObject”,
“url”: “https://bestmelk.com/wp-content/uploads/2020/07/215-متری-باغ-بهشت.jpg”
},
“position”: “3”
},
{
“@type”: “ListItem”,
“additionalType”: “product”,
“name”: “اپارتمان 170 متری مروارید”,
“url”: “https://bestmelk.com/property/%d8%a7%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%d8%a7%d9-170-%d9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%d8%b1%d9%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%af/”,
“image”: {
“@type”: “ImageObject”,
“url”: “https://bestmelk.com/wp-content/uploads/2019/10/خرید-اپارتمان-170-متری-مروارید.jpg”
},
“position”: “4”
},
{
“@type”: “ListItem”,
“additionalType”: “product”,
“name”: “واحد اداری یکجا سعادت آباد”,
“url”: “https://bestmelk.com/property/saadatabad-office-unit/”,
“image”: {
“@type”: “ImageObject”,
“url”: “https://bestmelk.com/wp-content/uploads/2020/05/اداری-تجاری-یکجا-سعادت-آباد.jpg”
},
“position”: “5”
},
{
“@type”: “ListItem”,
“additionalType”: “product”,
“name”: “اپارتمان 140 متری صرافها”,
“url”: “https://bestmelk.com/property/%d8%a7%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%d8%a7%d9-140-%d9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%d9%d8%a7/”,
“image”: {
“@type”: “ImageObject”,
“url”: “https://bestmelk.com/wp-content/uploads/2019/11/فروش-اپارتمان-140-متری-صرافها.jpg”
},
“position”: “6”
},
{
“@type”: “ListItem”,
“additionalType”: “product”,
“name”: “برج دوقلوی شقایق شهرک غرب”,
“url”: “https://bestmelk.com/property/shaghayegh-twin-towers-west-town/”,
“image”: {
“@type”: “ImageObject”,
“url”: “https://bestmelk.com/wp-content/uploads/2020/06/برج-های-دوقلوی-شهرک-غرب-شقایق.jpg”
},
“position”: “7”
},
{
“@type”: “ListItem”,
“additionalType”: “product”,
“name”: “250 متر شهرک غرب فلامک”,
“url”: “https://bestmelk.com/property/250-meters-west-flamak-town/”,
“image”: {
“@type”: “ImageObject”,
“url”: “https://bestmelk.com/wp-content/uploads/2019/07/فروش-اپارتمان-شهرک-غرب-فلامک.jpg”
},
“position”: “8”
},
{
“@type”: “ListItem”,
“additionalType”: “product”,
“name”: “150 متر شهرک غرب دادمان”,
“url”: “https://bestmelk.com/property/150-m-west-of-dadman-town/”,
“image”: {
“@type”: “ImageObject”,
“url”: “https://bestmelk.com/wp-content/uploads/2020/04/شهرک-غرب-دادمان-150-متری.jpg”
},
“position”: “9”
},
{
“@type”: “ListItem”,
“additionalType”: “product”,
“name”: “خرید اپارتمان شهرک غرب توحید ها”,
“url”: “https://bestmelk.com/property/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%d8%a7%d9-%d8%b4%d9%d8%b1%da%a9-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d9%d8%ad%db%8c%d8%af-%d9%d8%a7/”,
“image”: {
“@type”: “ImageObject”,
“url”: “https://bestmelk.com/wp-content/uploads/2019/10/خرید-اپارتمان-شهرک-غرب-توحیدها.jpg”
},
“position”: “10”
},
{
“@type”: “ListItem”,
“additionalType”: “product”,
“name”: “خرید آپارتمان سعادت آباد ۱۷۰ متری”,
“url”: “https://bestmelk.com/property/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%d8%a7%d9-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%db%b1%db%b7%db%b0-%d9%d8%aa%d8%b1%db%8c/”,
“image”: {
“@type”: “ImageObject”,
“url”: “https://bestmelk.com/wp-content/uploads/2018/11/1-7.jpg”
},
“position”: “11”
},
{
“@type”: “ListItem”,
“additionalType”: “product”,
“name”: “202 متر بلوار فرهنگ”,
“url”: “https://bestmelk.com/property/202-meters-farhang-boulevard/”,
“image”: {
“@type”: “ImageObject”,
“url”: “https://bestmelk.com/wp-content/uploads/2020/06/آپارتمان-202-متری-بلوار-فرهنگ.jpg”
},
“position”: “12”
},
{
“@type”: “ListItem”,
“additionalType”: “product”,
“name”: “ساختمان سونات سعادت آباد”,
“url”: “https://bestmelk.com/property/saadatabad-sonata-building/”,
“image”: {
“@type”: “ImageObject”,
“url”: “https://bestmelk.com/wp-content/uploads/2020/04/خرید-آپارتمان-پروژه-سونات-سعادت-آباد.jpg”
},
“position”: “13”
},
{
“@type”: “ListItem”,
“additionalType”: “product”,
“name”: “250 متری بلوار 24 متری”,
“url”: “https://bestmelk.com/property/250-meters-24-meter-boulevard/”,
“image”: {
“@type”: “ImageObject”,
“url”: “https://bestmelk.com/wp-content/uploads/2020/02/فروش-آپارتمان-250-متری-بلوار-24-متری.jpg”
},
“position”: “14”
},
{
“@type”: “ListItem”,
“additionalType”: “product”,
“name”: “اپارتمان 140 متری 24 متری”,
“url”: “https://bestmelk.com/property/%d8%a7%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%d8%a7%d9-140-%d9%d8%aa%d8%b1%db%8c-24-%d9%d8%aa%d8%b1%db%8c/”,
“image”: {
“@type”: “ImageObject”,
“url”: “https://bestmelk.com/wp-content/uploads/2019/10/فروش-اپارتمان-140-متری-24-متری.jpg”
},
“position”: “15”
},
{
“@type”: “ListItem”,
“additionalType”: “product”,
“name”: “اپارتمان ۲۲۰ متری بلوار 24 متری”,
“url”: “https://bestmelk.com/property/%d8%a7%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%d8%a7%d9-%db%b2%db%b2%db%b0-%d9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%d9%d8%a7%d8%b1-24-%d9%d8%aa%d8%b1%db%8c/”,
“image”: {
“@type”: “ImageObject”,
“url”: “https://bestmelk.com/wp-content/uploads/2019/08/بلوار-۲۴-متری-۲۲۰-متر-غربی-های-بلوار-۲۴-متری.jpg”
},
“position”: “16”
},
{
“@type”: “ListItem”,
“additionalType”: “product”,
“name”: “اپارتمان 170 متری بلوار 24 متری”,
“url”: “https://bestmelk.com/property/%d8%a7%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%d8%a7%d9-170-%d9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%d9%d8%a7%d8%b1-24-%d9%d8%aa%d8%b1%db%8c/”,
“image”: {
“@type”: “ImageObject”,
“url”: “https://bestmelk.com/wp-content/uploads/2019/10/آپارتمان-170-متری-بلوار-24-متری.jpg”
},
“position”: “17”
},
{
“@type”: “ListItem”,
“additionalType”: “product”,
“name”: “120 متر بلوار شهرداری”,
“url”: “https://bestmelk.com/property/120-meters-boulevard-municipality/”,
“image”: {
“@type”: “ImageObject”,
“url”: “https://bestmelk.com/wp-content/uploads/2020/05/قیمت-آپارتمان-120-متر-بلوار-شهرداری.jpg”
},
“position”: “18”
},
{
“@type”: “ListItem”,
“additionalType”: “product”,
“name”: “خريد آپارتمان سعادت آباد داود حسینی”,
“url”: “https://bestmelk.com/property/%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%d8%a7%d9-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%d8%af-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%db%8c/”,
“image”: {
“@type”: “ImageObject”,
“url”: “https://bestmelk.com/wp-content/uploads/2019/01/خريد-آپارتمان-سعادت-آباد-داود-حسینی.jpg”
},
“position”: “19”
},
{
“@type”: “ListItem”,
“additionalType”: “product”,
“name”: “اجاره 140 متر علامه”,
“url”: “https://bestmelk.com/property/rent-allameh-140-m/”,
“image”: {
“@type”: “ImageObject”,
“url”: “https://bestmelk.com/wp-content/uploads/2020/03/140-متری-علامه-اجاره.jpg”
},
“position”: “20”
},
{
“@type”: “ListItem”,
“additionalType”: “product”,
“name”: “اپارتمان 300 متری علامه”,
“url”: “https://bestmelk.com/property/%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%D8%A7%D9-300-%D9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%D8%A7%D9%D9/”,
“image”: {
“@type”: “ImageObject”,
“url”: “https://bestmelk.com/wp-content/uploads/2019/12/علامه-فروش-اپارتمان-300-متری.jpg”
},
“position”: “21”
}
]
}
}

ضمن تشکر از شما بازدید کننده محترم

بخشی از فعالیتهایمان ( با توجه به مشغله کاری ) به منظور آشنایی شما با منطقه سعادت آباد و شهرک غرب در سایت درج شده است
شما می توانید جهت مشاوره در این خصوص تماس حاصل نمایید
تامین خواسته ملکی شما با توجه به نیازتان اولویت اول ما می باشد

با توجه به وضعیت فعلی کرونا لطفاً با رعایت پروتکل ها بهداشتی جهت بازدید تشریف بیاورید.
09129435653

پیگیری سریع

بازدید کننده محترم شما می توانید جهت مشاوره سریع با مشاور تماس حاصل نمایید
09129435653
سعید ادیب مشاور سعادت آباد و شهرک غرب