خرید اپارتمان 24 متری سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه

توضیحات

A64222031

۲۲۰ متر

۶ طبقه

۲ واحدی

۳ خوابه

۲ پارکینگ سندی

نوساز کلید نخورده

پارکینگ - انباری - آسانسور + مشاعات فول

قیمت از طریق تماس

قیمت از طریق تماس

کد ملک

زیربنا

تعداد طبقات

تعداد واحد در طبقه

تعداد خواب

تعداد پارکینگ

سن بنا

امکانات

قیمت واحد متری ( تومان )

قیمت کل ( تومان )

175 متر علامه

نمایش جزئیات

توضیحات

برای امتیاز دهی به این پست کلیک کنید! [Total: 0 Average:…

قیمت استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
نمایش جزئیات

150 متر بلوار 24 متری

نمایش جزئیات

توضیحات

برای امتیاز دهی به این پست کلیک کنید! [Total: 0 Average:…

قیمت استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
نمایش جزئیات

160 متر سپیدار

نمایش جزئیات

توضیحات

برای امتیاز دهی به این پست کلیک کنید! [Total: 0 Average:…

قیمت استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
نمایش جزئیات

165 متر صرافها سعادت آباد

نمایش جزئیات

توضیحات

برای امتیاز دهی به این پست کلیک کنید! [Total: 1 Average:…

قیمت استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
نمایش جزئیات
فروش آپارتمان سعادت آباد آسمان
فروش آپارتمان سعادت آباد آسمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید اپارتمان 24 متری سعادت آباد

 

 

24 متری
24 متری

قيمت آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری

قيمت آپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری

قيمت اپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری

قيمت اپارتمان سعادت اباد۲۴ متری

 

فروش آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری

فروش آپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری

فروش اپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری

فروش اپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری

کوچه هاي اطراف

اول غربی

دوم غربی

سوم غربی

چهارم غربی

پنجم غربی

ششم غربی

سینا

هفتم غربی
دشت بهشت

اول شرقی

دوم شرقی

سوم شرقی

چهارم شرقی

پنجم شرقی

ششم شرقی

هفتم شرقی

هشتم شرقی

 

فروش آپارتمان24 متری
فروش آپارتمان24 متری

 

 

خرید آپارتمان 24 متری سعادت آباد

خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد
خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد
خريد اپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد
خريد اپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد

 

خرید آپارتمان 24 متری
خرید آپارتمان 24 متری

 

 

خرید آپارتمان 24 متری سعادت آباد

 

 

 

24 متری سعادت آباد
24 متری سعادت آباد

خريد آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری

خريد آپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری

خريد اپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری

خريد اپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سعادت اباد 24 متری سعادت آباد
سعادت اباد 24 متری سعادت آباد

خرید آپارتمان 24 متری سعادت آباد

 

 

سعادت آباد 24 متری سعادت آباد
سعادت آباد 24 متری سعادت آباد

 

 

 

 

 

سعادت اباد 24 متری

 

 

Alleyways around

First west
Second west
Third western
Fourth West
Western Fifth
The sixth west
Sina
Seventh west
Plain paradise
East East
Second East
Third Eastern
Fourth East
Eastern fifth
Sixth son
Seventh east
Eastern eastern

 

 

 

 

 

 

سعادت اباد 24 متری

 

 

 

 

 

بلوار ۲۴متری سعادت آباد

 

 

 

 

بلوار ۲۴متری سعادت آباد

 

 

 

 

خرید اپارتمان 24 متری سعادت آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت اپارتمان سعادت آباد

 

 

 

 

24 متری سعادت آباد

 

خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد
خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد
خريد اپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد
خريد اپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد

قیمت خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد
قیمت خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد
قیمت خريد اپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد
قیمت خريد اپارتمان ۲۴متری سعادت اباد

خريد آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
خريد آپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری
خريد اپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
خريد اپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری

قيمت آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
قيمت آپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری
قيمت اپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
قيمت اپارتمان سعادت اباد۲۴ متری

فروش آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
فروش آپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری
فروش اپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
فروش اپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری

کوچه هاي اطراف

اول غربی
دوم غربی
سوم غربی
چهارم غربی
پنجم غربی
ششم غربی
سینا
هفتم غربی
دشت بهشت
اول شرقی
دوم شرقی
سوم شرقی
چهارم شرقی
پنجم شرقی
ششم رشقی
هفتم شرقی
هشتم شرقی

 

 

 

 

 

 

 

خريد آپارتمان سعادت آباد مروارید
خريد آپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت آباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد آپارتمان مروارید سعادت آباد

 

خرید اپارتمان 24 متری سعادت آباد

خريد آپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
خريد آپارتمان سعادت اباد سرو غربی
خريد اپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد سرو غربی

خريد آپارتمان سعادت آباد
خريد آپارتمان سعادت اباد
خريد اپارتمان سعادت آباد
خريد اپارتمان سعادت اباد

قيمت آپارتمان سعادت آباد مروارید
قيمت آپارتمان سعادت اباد مروارید
قيمت اپارتمان سعادت آباد مروارید
قيمت اپارتمان سعادت اباد مروارید

فروش آپارتمان سعادت آباد مروارید
فروش آپارتمان سعادت اباد مروارید
فروش اپارتمان سعادت آباد مروارید
فروش اپارتمان سعادت اباد مروارید

۱۴۹ متری
خیابان ها و کوچه هاي اطراف

بلوار شهید جوریکی
یادگار امام
سرو غربی
سرو شرقی
مروارید
صدیقی
بامداد
شبنم
شاهد
لاله
۱ شرقی ( شهید جمشیدی)
۱ غربی
۳ شرقی
۳ غربی
۵ شرقی
۵ غربی
ساعد
پورند ( ۷ شرقی )
۷ غربی
۹ شرقی
۹ غربی
آلاله
پارک لادن
بلوار سعادت آباد

خرید آپارتمان در 24متری سعادت آباد

 

24 متری سعادت آباد خرید و فروش
24 متری سعادت آباد خرید و فروش

 

 

 

 

خرید آپارتمان در 24متری سعادت آباد

 

 

قیمت فروش آپارتمان
قیمت فروش آپارتمان

24-meter apartment in Sa’adat Abad
24-meter apartment for sale
24-meter apartment in Sa’atat Abad
24-meter apartment for sale

The price of 24-meter apartments in Sa’adat Abad
The price of the 24-meter apartment is good
The price of the 24-meter apartment in Sa’adat Abad
The price of the 24-meter apartment is bayatabad

Sale of Saadat Abad Apartments 24 meters
Apartments for sale 24 meters
Sale of the 24th Meter of Saadat Abad
Apartments for sale 24 meters

The price of Saadat Abad apartment is 24 meters
The price of the Saadatabad apartment is 24 meters
The price of the Saadat Abad apartment is 24 meters
The price of the apartment is 24 meters long

Sale of Saadat Abad apartment 24 meters
Sale of apartments in Saatatabad, 24 meters
Sale of Saadat Abad apartment is 24 meters
Sale of apartments for sale 24 meters

Alleyways around

First west

خرید اپارتمان 24 متری سعادت آباد

1
Second west
Third western
Fourth West
Western Fifth
The sixth west
Sina
Seventh west
Plain paradise
East East
Second East
Third Eastern
Fourth East
Eastern fifth
Sixth son
Seventh east
Eastern eastern

خرید اپارتمان 24 متری سعادت آباد

سرو غربی

 

قيمت آپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری

خرید اپارتمان 24 متری سعادت آباد

اینستاگرام

 

بلوار ۲۴متری سعادت آباد

Apartments in Sa’adat Abad Faraz
Apartments in Sa’adat Abad Faraz
Purchase apartment in Sa’adat Abad
Sale of Saadat Abad Faraz

Apartments for sale in Suyat Abad
Apartments in Sa’adat Abad
Purchase Apartment in Sa’atat Abadآپارتمان در 24متری سعادت آباد

فروش آپارتمان 24 متری سعادت آباد

Purchase apartment in Sa’adat Abad Koi Faraz

Apartments in Sa’adat Abad Boulevard
Apartments in Sa’adat Abad Boulevard
Sale of Boulevard of Saadat Abad
Order the apartment of Saadat Abad Boulevard

The price of the apartment of Saadat Abad Faraz
The price of the apartment is Saadat Abad Faraz
The price of Saadat Abad Faraz
The price of Saadat Abad Faraz

Sale of Saadat Abad Faraz Apartment
Sale of Saadat Abad Faraz Apartment
Sale of apartments in Sa’adat Abad
Sale of Sa’adat Abad Faraz

سعادت اباد 24 متری

 

خرید آپارتمان سعادت
خرید آپارتمان سعادت

 

برای امتیاز دهی به این پست کلیک کنید!
[Total: 0 Average: 0]

این ملک را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری

ضمن تشکر از شما بازدید کننده محترم

بخشی از فعالیتهایمان ( با توجه به مشغله کاری ) به منظور آشنایی شما با منطقه سعادت آباد و شهرک غرب در سایت درج شده است
شما می توانید جهت مشاوره در این خصوص تماس حاصل نمایید
تامین خواسته ملکی شما با توجه به نیازتان اولویت اول ما می باشد

با توجه به وضعیت فعلی کرونا لطفاَ با رعایت پروتکل های بهداشتی جهت بازدید تشریف بیاورید.
09129435653

پیگیری سریع

بازدید کننده محترم شما می توانید جهت مشاوره سریع با مشاور تماس حاصل نمایید
09129435653
سعید ادیب مشاور سعادت آباد و شهرک غرب