سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
پروژه ساید پارک سعادت آباد

پروژه ساید پارک سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
175 متر علامه

175 متر علامه

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
160 متر سپیدار

160 متر سپیدار

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
125 متر سعادت آباد

125 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
165 متر صرافها سعادت آباد

165 متر صرافها سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
220 متر سعادت آباد

220 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
200 متر سعادت آباد

200 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
160 متر بالای کاج

160 متر بالای کاج

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 330 متری مروارید

اپارتمان 330 متری مروارید

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
سعادت آباد 180 متر 2 پارکینگ

180 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
آپارتمان 160 متری بالای کاج

آپارتمان 160 متری بالای کاج

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
سعادت آباد 145 متری

سعادت آباد 145 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اجاره 190 متری سعادت آباد

اجاره 190 متری سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 150 متری بلوار فرهنگ

اپارتمان 150 متری بلوار فرهنگ

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
سعادت آباد 225 متری

سعادت آباد 225 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
140 متر سعادت آباد

140 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
150 متر سعادت آباد پاکنژاد

150 متر سعادت آباد پاکنژاد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
320 متر سعادت آباد

320 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
1000 متر اداری سعادت آباد

1000 متر اداری سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
150 متر سعادت آباد

150 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
100 متری بالای کاج

100 متری بالای کاج

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
145 متر سعادت آباد

145 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
120 متر بلوار شهرداری

120 متر بلوار شهرداری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
200 متری بلوار 24 متری

200 متری بلوار 24 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
110 متر سعادت آباد

110 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
پیش فروش سعادت آباد

پیش فروش سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
160 متر بلوار شهرداری

160 متر بلوار شهرداری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اجاره 165 متری خیابان هشتم

اجاره 165 متری خیابان هشتم

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
270 متر بالای کاج

270 متر بالای کاج

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
155 متر صرافها

155 متر صرافها

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
145 متر بلوار 24 متری

145 متر بلوار 24 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
145 متری بالای کاج

145 متری بالای کاج

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اجاره 320 متر فرهنگ

اجاره 320 متر فرهنگ

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
آپارتمان 150 متری بالای کاج

اپارتمان 150 متری بالای کاج

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
برج باغ 300 متری سعادت اباد

برج باغ 300 متری سعادت اباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 125 متری بالای کاج

اپارتمان 125 متری بالای کاج

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 170 متری بلوار 24 متری

اپارتمان 170 متری بلوار 24 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
آپارتمان 110 متری بلوار 24 متری

اپارتمان 110 متری بلوار 24 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
فروش اپارتمان 90 متری علامه

فروش اپارتمان 90 متری علامه

کوی فراز سعادت آباد
کوی فراز سعادت آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید آپارتمان در آباد

خرید آپارتمان آباد
فروش آپارتمان آباد
قیمت آپارتمان آباد

ره

A76413733

۱۳۷ متر

۸ طبقه

۴ واحدی

۳ خوابه

۲ پارکینگ سندی

۲ سال ساخت

فول امکانات

قیمت از طریق تماس

قیمت از طریق تماس

کد ملک

زیربنا

تعداد طبقات

تعداد واحد در طبقه

تعداد خواب

کوچه های اطراف : خیابان سرو غربی ،

 

 

 

https://www.instagram.com/bestmelk/

 

 

خريد آپارتمان
خريد آپارتمان

خريد اپارتمان
خريد اپارتمان ابا

 

قیمت خريد آپارتمان آباد
قیمت خريد آپارتمان
قیمت خريد اپارتمان ۲۴ متری  آباد

قیمت خريد اپارتمان

خريد آپارتمان آباد

خريد آپارتمان
خريد اپارتمان آباد

خريد اپارتمان اباد ۲۴ متری

 

قيمت آپارتمان آباد ۲۴ متری
قيمت آپارتمان

قيمت اپارتمان اباد

فروش آپارتمان آباد

فروش آپارتمان اباد ۲۴
فروش اپارتمان آباد  متری

فروش اپارتمان اباد  متری

 

کوچه هاي اطراف

اول غربی
دوم غربی
سوم غربی

چهارم غربی

پنجم غربی
ششم غربی

سینا
هفتم غربی

دشت بهشت

اول شرقی

دوم شرقی

سوم شرقی

پنجم شرقی

ششم رشقی

هفتم شرقی
هشتم شرقی

 

اول غربی
دوم غربی
سوم غربی
چهارم غربی

خريد آپارتمان آباد داود حسینی
خريد آپارتمان اباد داود حسینی

 

 

خريد اپارتمانآباد داود حسینی

خريد اپارتمان اباد داود حسینی

 

 

خريد آپارتمان آباد سپیدار
خريد آپارتمان اباد سپیدار
خريد اپارتمان آباد سپیدار

 

 

 

 

 

 

 

خريد آپارتمان آباد صدف

 

 

 

 

 

قيمت آپارتمان عادت آباد داود حسینی

 

قيمت آپارتمان اباد داود حسینی

 

 

 

 

فروش آپارتمان آباد داود حسین

ی
فروش آپارتمان اباد داود حسینی
فروش اپارتمان آباد داود حسینی

 

 

 

 

 

 

سپیدار
اشکان
رز

شکوفه
وردی

بهار

 

 

۲
بهار۳
بهار۴
بهار۵
صدف
شقایق

صنوبر
آزالیا
پاسه

 

گلها

مریم

گلسار
سعیدی

پنجم غربی
ششم غربی
سینا
هفتم

 بزرگراه نیایش، پل نیایش، امیر  , شهید اقبال ملی  ، رشادت ، شهید هادی میر حسینی، بیست متری یگانه ( علامه طباطبایی )، ۱

۶شرقی، ۱۶ غربی ، ۱۸ شرقی ، ۱۸ غربی ، ۲۰ شرقی ، ۲۰ غربی ، ۲۲ شمالی ( شرقی ) ، ۲۲ شمالی ( غربی )

تعداد پارکینگ

سن بنا

امکانات

علامه آپارتمان 100 متری

کوچه های اطراف : خیابان باغ، کوچه سوم شرقی، کوچه

یکم شرقی، کوچه شب بوی شرقی , کوچه چهارم شرقی ، 

کوچه پنجم شرقی ، کوچه ششم شرقی، کوچه هفتم شرقی،

 کوچه هشتم شرقی، کوچه نهم شرقی ، کوچه دهم شرقی 

، کوچه یکم غربی ،کوچه دوم غربی 

، کوچه سوم غربی

کوی فراز اباد

 ، کوچه چهارم غربی ، کوچه پنجم غربی ، کوچه ششم غربی ،

 کوچه سینا  ، کوچه هفتم غربی ، خیابان دشت بهشت

کوی فراز

 

 

 

 

اجاره 180متری علامه

 

 

 

 

 

 

 

 

کوی فراز اباد

رهن و اجاره آپارتمان  باغ بهشت
رهن و اجاره باغ بهشت آباد
اجاره آپارتمان باغ

خرید آپارتمان  آسمان
فروش آپارتمان آباد آسمان

 

 

 

 

 

 

قیمت آپارتمان آباد آسمان
خرید آپارتمان آباد علامه
فروش آپارتمان آباد علامه
قیمت آپارتمان علامه
خرید آپارتمان آباد صرافها
فروش آپارتمان

ت آباد صرافها
قیمت آپارتمان آباد صرافها
خرید آپارتمان  مروارید

فروش آپارتمان  مروارید
قیمت آپارتمان

آباد مروارید
خرید آپارتمان  سپیدار
فروش آپارتمان سپیدار

قیمت آپارتمان  سپیدار
خرید آپارتمان د حسینی

کوی فراز

فروش آپارتمان

کوی فراز

خرید آپارتمان بلوار
فروش آپارتمان بلوار
قیمت آپارتمان بلوار س

آباد بلوار دریا

فروش آپارتمان 1

باد کوي فراز

فروش آپارتمان آباد باغ بهشت
قیمت آپارتمان آباد باغ بهشت

اجاره 180متری علا

مه

علامه آپارتمان 100 متری

دفتر فروش باغ بهشت

خرید آپارتمان 24متری آباد
فروش آپارتمان 24متری آباد
قیمت آپارتمان 24متری آباد
املاک در

کوی فراز

 

ودیعه ( تومان )

A100311526

115 متر

 

کوی فراز

خرید آپارتمان آباد علامه
فروش آپارتمان آباد علامه
قیمت آپارتمان آباد علامه
خرید آپارتمان آباد صرافها
فروش آپارتمان

آباد صرافها
قیمت آپارتمان صرافها
خرید آپارتمان آباد مروارید

کوی فراز اباد

فروش آپارتمان آباد مروارید
قیمت آپارتمان آباد مروارید
خرید آپارتمان آباد سپیدار
فروش آپارتمان

آباد سپیدار

قیمت آپارتمان آباد سپیدار
خرید آپارتمان سادت آباد داود حسینی

آپارتمان بلوار فرهنگ

آباد داود حسینی
خ

کوی فراز

خرید آپارتمان بلوار آباد
فروش آپارتمان بلوار آباد
قیمت آپارتمان بلوار

آباد
خرید آپارتمان دریا
فروش آپارتمان آباد دریا
قیمت آپارتمان آباد دریا

فروش آپارتمان 170

متری علامه

خرید آپارتمان آباد بلوار دریا
فروش آپارتمان بلوار دریا

علامه آپارتمان 100 متری

قیمت آپارتمان

آباد بلوار دریا
خريد آپارتمان اباد کاج
فروش آپارتمان اباد کاج
قیمت آپارتمان اباد کاج
خرید خانه در ۲۴ متری

آباد

فروش آپارتمان علامه

فروش خانه در ۲۴ متری آباد
قیمت خانه در ۲۴ متری آباد
خريد آپارتمان

آباد کوي فراز

فروش آپارتمان آباد کوي فراز

قیمت آپارتمان آباد کوي فراز
نقشه
خرید آپارتمان شهرک غرب

کوی فراز

خريد آپارتمان آباد سرو
فروش آپارتمان آباد سرو
قیمت آپارتمان

آباد سرو
خريد آپارتمان آباد پاک نژاد
فروش آپارتمان آباد پاک نژاد

فروش آپارتمان علامه آباد

قیمت آپارتمان آباد پاک نژاد
خريد آپارتمان آباد پاکنژاد
فروش آپارتمان

آباد پاکنژاد
قیمت آپارتمان  پاکنژاد

فروش آپارتمان باغ بهشت
قیمت آپارتمان باغ بهشت

اپارتمان 300 متری علامه

اپارتمان 300 متری علامه

دفتر فروش باغ بهشت

خرید آپارتمان 24متری

فروش آپارتمان 24متری
قیمت آپارتمان 24متری
املاک در س

ت اباد
آسمان آباد
آسمان اباد
۲۴ متری اباد

6 طبقه

2 واحدی

3 خوا

به

1 پارکینگ سندی

1398

فول امکانات

 

 

bestmelk

 

خرید آپارتمان سعادت
خرید آپارتمان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

ضمن تشکر از شما بازدید کننده محترم

بخشی از فعالیتهایمان ( با توجه به مشغله کاری ) به منظور آشنایی شما با منطقه سعادت آباد و شهرک غرب در سایت درج شده است
شما می توانید جهت مشاوره در این خصوص تماس حاصل نمایید
تامین خواسته ملکی شما با توجه به نیازتان اولویت اول ما می باشد

با توجه به وضعیت فعلی کرونا لطفاَ با رعایت پروتکل های بهداشتی جهت بازدید تشریف بیاورید.
09129435653

پیگیری سریع

بازدید کننده محترم شما می توانید جهت مشاوره سریع با مشاور تماس حاصل نمایید
09129435653
سعید ادیب مشاور سعادت آباد و شهرک غرب