خرید آپارتمان سعادت آباد میدان شهرداری

برای قیمت ها تماس بگیرید

توضیحات

A70914763

۱۴۷ متر

۶ طبقه

۲ واحدی

۳ خوابه

۱ پارکینگ سندی + ۱ مزاحم خودش

نوساز کلید نخورده

فول امکانات

قیمت از طریق تماس

قیمت از طریق تماس

کد ملک

زیربنا

تعداد طبقات

تعداد واحد در طبقه

تعداد خواب

تعداد پارکینگ

سن بنا

امکانات

قیمت واحد متری ( تومان )

قیمت کل ( تومان )

ویدئو خرید آپارتمان سعادت آباد میدان شهرداری

نقشه هوایی میدان شهرداری ( سعادت آباد )

نقشه هوایی میدان شهرداری سعادت آباد
فروش آپارتمان سعادت آباد آسمان
فروش آپارتمان سعادت آباد آسمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فروش اپارتمان سعادت آباد میدان شهرداری
فروش اپارتمان سعادت آباد میدان شهرداری

 

 

فروش آپارتمان سعادت آباد شهرداری
فروش آپارتمان سعادت آباد شهرداری

 

خرید آپارتمان سعادت آباد میدان شهرداری

 

فروش آپارتمان سپیدار سعادت آباد
فروش آپارتمان سپیدار سعادت آباد

 

 

 

 

فروش اپارتمان بالای شهرداری سعادت آباد
فروش اپارتمان بالای شهرداری سعادت آباد

 

 

 

 

 

سعادت آباد قیمت اپارتمان میدان شهرداری
سعادت آباد قیمت اپارتمان میدان شهرداری

 

 

 

سعادت اباد قیمت اپارتمان میدان شهرداری
سعادت اباد قیمت اپارتمان میدان شهرداری

 

 

 

 

سعادت اباد خرید اپارتمان میدان شهرداری
سعادت اباد خرید اپارتمان میدان شهرداری

 

 

 

سعادت آباد خرید اپارتمان میدان شهرداری
سعادت آباد خرید اپارتمان میدان شهرداری

 

 

 

سعادت اباد خرید اپارتمان
سعادت اباد خرید اپارتمان

 

 

 

سعادت اباد فروش اپارتمان میدان شهرداری
سعادت اباد فروش اپارتمان میدان شهرداری

 

 

 

سعادت آباد فروش اپارتمان میدان شهرداری
سعادت آباد فروش اپارتمان میدان شهرداری

 

 

 

 

قیمت اپارتمان بالای شهرداری سعادت آباد
قیمت اپارتمان بالای شهرداری سعادت آباد

 

 

قیمت آپارتمان سعادت آباد میدان شهرداری
قیمت آپارتمان سعادت آباد میدان شهرداری

 

 

 

قیمت اپارتمان سعادت آباد میدان شهرداری
قیمت اپارتمان سعادت آباد میدان شهرداری

 

 

فروش آپارتمان میدان شهرداری سعادت آباد
فروش آپارتمان میدان شهرداری سعادت آباد

 

bestmelk

 

قیمت آپارتمان سعادت آباد شهرداری
قیمت آپارتمان سعادت آباد شهرداری

 

 

 

فروش اپارتمان میدان شهرداری سعادت آباد
فروش اپارتمان میدان شهرداری سعادت آبادفروش اپارتمان میدان شهرداری سعادت آباد

 

 

 

قیمت آپارتمان سپیدار سعادت آباد
قیمت آپارتمان سپیدار سعادت آباد

 

 

 

فروش آپارتمان سعادت آباد میدان شهرداری
فروش آپارتمان سعادت آباد میدان شهرداری

 

 

خرید آپارتمان سعادت آباد ۱۲۸ متری

 

قیمت اپارتمان در سپیدار سعادت آباد
قیمت اپارتمان در سپیدار سعادت آباد

 

 

 

میدان بلوار شهرداری سعادت آباد
میدان بلوار شهرداری سعادت آباد

 

 

 

قیمت آپارتمان میدان شهرداری سعادت آباد
قیمت آپارتمان میدان شهرداری سعادت آباد

 

 

 

خرید اپارتمان میدان شهرداری سعادت آباد
خرید اپارتمان میدان شهرداری سعادت آباد

قیمت آپارتمان سعادت آباد علامه

فروش آپارتمان میدان کاج سعادت آباد

 

خرید خانه میدان شهرداری سعادت آباد
خرید خانه میدان شهرداری سعادت آباد

فروش آپارتمان میدان کاج سعادت آباد

خرید خانه میدان شهرداری سعادت اباد
خرید خانه میدان شهرداری سعادت اباد

 

کوچه های اطراف : خیابان باغ، کوچه سوم شرقی، کوچه یکم شرقی، کوچه شب بوی شرقی , کوچه چهارم شرقی ، کوچه پنجم شرقی ، کوچه ششم شرقی، کوچه هفتم شرقی، کوچه هشتم شرقی، کوچه نهم شرقی ، کوچه دهم شرقی ، کوچه یکم غربی ، کوچه دوم غربی ، کوچه سوم غربی ، کوچه چهارم غربی ، کوچه پنجم غربی ، کوچه ششم غربی ، کوچه سینا  ،کوچه هفتم غربی ، خیابان دشت بهشت

 

املاک سعادت اباد
املاک سعادت اباد

 

 

 

 

خرید آپارتمان میدان شهرداری سعادت اباد
خرید آپارتمان میدان شهرداری سعادت اباد

خرید اپارتمان سعادت آباد میدان شهرداری
خرید اپارتمان سعادت آباد میدان شهرداری

 

خرید آپارتمان در سعادت آباد
خرید آپارتمان سعادت آباد
فروش آپارتمان سعادت آباد

قیمت آپارتمان سعادت آباد
خرید آپارتمان سعادت آباد آسمان
فروش آپارتمان سعادت آباد آسمان

قیمت آپارتمان سعادت آباد آسمان
خرید آپارتمان سعادت آباد علامه
فروش آپارتمان سعادت آباد علامه

قیمت آپارتمان سعادت آباد علامه
خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها
فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها
قیمت آپارتمان سعادت آباد صرافها

خرید آپارتمان سعادت آباد مروارید
فروش آپارتمان سعادت آباد مروارید
قیمت آپارتمان سعادت آباد مروارید
خرید آپارتمان سعادت آباد سپیدار
فروش آپارتمان سعادت آباد سپیدار

قیمت آپارتمان سعادت آباد سپیدار
خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی
فروش آپارتمان سعادت آباد داود حسینی
قیمت آپارتمان سعادت آباد داود حسینی
خرید آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری

فروش آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
قیمت آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
خرید آپارتمان بلوار سعادت آباد
فروش آپارتمان بلوار سعادت آباد
قیمت آپارتمان بلوار سعادت آباد

خرید آپارتمان سعادت آباد دریا
فروش آپارتمان سعادت آباد دریا
قیمت آپارتمان سعادت آباد دریا

خرید آپارتمان سعادت آباد بلوار دریا
فروش آپارتمان سعادت آباد بلوار دریا
قیمت آپارتمان سعادت آباد بلوار دریا

خريد آپارتمان سعادت اباد کاج
فروش آپارتمان سعادت اباد کاج
قیمت آپارتمان سعادت اباد کاج
خرید خانه در ۲۴ متری سعادت آباد
فروش خانه در ۲۴ متری سعادت آباد
قیمت خانه در ۲۴ متری سعادت آباد
خريد آپارتمان سعادت آباد کوي فراز
فروش آپارتمان سعادت آباد کوي فراز
قیمت آپارتمان سعادت آباد کوي فراز
نقشه سعادت آباد
خرید آپارتمان شهرک غرب
خريد آپارتمان سعادت آباد سرو
فروش آپارتمان سعادت آباد سرو
قیمت آپارتمان سعادت آباد سرو
خريد آپارتمان سعادت آباد پاک نژاد
فروش آپارتمان سعادت آباد پاک نژاد
قیمت آپارتمان سعادت آباد پاک نژاد
خريد آپارتمان سعادت آباد پاکنژاد
فروش آپارتمان سعادت آباد پاکنژاد
قیمت آپارتمان سعادت آباد پاکنژاد
خرید آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت
فروش آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت
قیمت آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت
دفتر فروش باغ بهشت
خرید آپارتمان 24متری سعادت آباد
فروش آپارتمان 24متری سعادت آباد
قیمت آپارتمان 24متری سعادت آباد
املاک در سعادت آباد
صرافها سعادت آباد
صرافها سعادت اباد
مروارید سعادت آباد
مروارید سعادت اباد
علامه سعادت آباد
علامه سعادت اباد
۲۴ متری سعادت آباد
۲۴ متری سعادت اباد
سپیدار سعادت آباد
سپیدار سعادت اباد
آسمان سعادت آباد
آسمان سعادت اباد

 

خرید آپارتمان سعادت آباد میدان
خرید آپارتمان سعادت آباد میدان

 

کوچه های اطراف : پاکنژاد , بلوار دریاغربی , گلبان , مهدی عباسی اناری , بهاران سوم , بهاران دوم , بهاران اول , شکوفان دوم , گل آرا , شکوفان یکم , تربیت معلم  , پامچال , فرحزادی

 

خرید آپارتمان سعادت آباد
خرید آپارتمان سعادت آباد

 

کوچه های اطراف :  بلوار فرهنگ , سما , عرفان , معارف , آبشار , بن بیت کوهسار , آناهیتا , پیوند اول , دوازده متری یاسمن , یاس , نسترن یک , نهال , گلها, محمد بزرگی , چناران, نسترن , رز۲,  شاهپور سوری,  یاس,  قوام شهیدی , نور, بنفشه, نرگس, ارغوان, گلستان, گلستان اول, حسینی, میر مالک, پیرهادی, سمیه, زنبق, محمدی, رز, شهید عباسعلی آزاد پرور, اسلامی, نیک خواه, مدرسه , سمیعی, حسین خانی, کوی فرهنگ, فیروزگر, مهرآفرین, فرهنگ اول, فرهنگ دوم,فرهنگ سوم, فرهنگ چهارم, فرهنگ پنجم, فرهنگ ششم,

 

خرید اپارتمان میدان شهرداری سعادت آباد
خرید اپارتمان میدان شهرداری سعادت آباد

 

کوچه های اطراف : خیابان مروارید ، بلوار دریا، میدان کوثر، فرشته  , ساحل ( ۱ شرقی ) ، ساحل ۱، ساحل ۲ ، ساحل ۳،صدف ، گل آذین ، عباس اناری ، گل آرا ، مروارید ، مروارید ۲ ، مروارید۳ ، شقایق ۱  ، شقایق ۲ ، شقایق ۳ ، بلوار پاکنژاد،بلوار شهرداری

 

خرید آپارتمان سعادت
خرید آپارتمان سعادت

این ملک را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری

بدون دیدگاه

  1. سعید ادیب

    امتیاز بازدید کننده: ستاره ها ۵

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


هفت + = 16