فروش 200 متری سعادت آباد

چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید

توضیحات

A256920033

200 متر

5 طبقه

2 واحدی

3 خوابه

1 پارکینگ سندی

1383

لابی استخر سونا جکوزی

قیمت از طریق تماس

قیمت از طریق تماس

کد ملک

زیربنا

تعداد طبقات

تعداد واحد در طبقه

تعداد خواب

تعداد پارکینگ

سن بنا

امکانات

قیمت واحد متری ( تومان )

قیمت کل ( تومان )

اپارتمان 200 متری بلوار 24 متری

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

218 متری بلوار 24 متری

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

پیش فروش سعادت آباد

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

150 متر بلوار 24 متری

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

 

خرید آپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

فروش آپارتمان سعادت آباد بلوار 24 متری

فروش آپارتمان 24 متری سعادت آباد

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

۲۴ متری سعادت آباد

 

خرید و فروش آپارتمان در 24 متری سعادت آباد
خرید و فروش آپارتمان در 24 متری سعادت آباد

 

فروش 200 متری سعادت آباد

 

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

۲۴ متری

خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد
خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد

فروش 200 متری سعادت آباد

قیمت. هر متر زمین. در. سعادت. آباد

فروش آپارتمان سعادت آباد بلوار 24 متری

قيمت آپارتمان در شهرك غرب تهران

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

 

فروش آپارتمان 24 متری

 

سعادت آباد 24 متری آپارتمان فروشی
سعادت آباد 24 متری آپارتمان فروشی

 

 

۲۴ متری

 

 

فروش آپارتمان
فروش آپارتمان

فروش 200 متری سعادت آباد

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

 

 

 

 

 

خرید آپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد

 

 

فروش آپارتمان نوساز در سعادت آباد 24 متری

۲۴ متری غربی

 

 

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

فروش 200 متری سعادت آباد

فروش آپارتمان نوساز در سعادت آباد
نقشه بلوار 24 متری سعادت آباد
پیش فروش آپارتمان در سعادت آباد تهران
خرید آپارتمان 60 متری در سعادت آباد
فروش اپارتمان در کوی فراز تهران

 

 

 

۲۴ متری غربی

 

 

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

۲۴ متری سعادت آباد

فروش آپارتمان نوساز در سعادت آباد

نقشه بلوار 24 متری سعادت آباد

پیش فروش آپارتمان در سعادت آباد تهران

خرید آپارتمان 60 متری در سعادت آباد
خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

فروش اپارتمان در کوی فراز تهران

فروش آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
فروش آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

۲۴ متری غربی

فروش آپارتمان 24 متری سعادت آباد
فروش آپارتمان 24 متری سعادت آباد
فروش 200 متری سعادت آباد
خرید و فروش آپارتمان در 24 متری سعادت آباد
خرید و فروش آپارتمان در 24 متری سعادت آباد
فروش آپارتمان نوساز در سعادت آباد
خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

سعادت آباد فروش آپارتمان
سعادت آباد فروش آپارتمان

اپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

 

 

 

فروش 200 متری سعادت آباد

 

۲۴ متری غربی

۲۴ متری سعادت آباد
۲۴ متری سعادت آباد

اپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

۲۴ متری سعادت آباد

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

قیمت. هر متر زمین. در. سعادت. آباد
فروش آپارتمان سعادت آباد بلوار 24 متری
قيمت آپارتمان در شهرك غرب تهران
فروش آپارتمان 24 متری

bestmelk

سعادت اباد ۲۴ متری آپارتمان

۲۴ متری سعادت آباد

خرید و فروش آپارتمان در 24 متری سعادت آباد
خرید و فروش آپارتمان در 24 متری سعادت آباد

فروش آپارتمان نوساز در سعادت آباد

 

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

فروش 200 متری سعادت آباد

 

ی

فروش آپارتمان 24 متری سعادت آباد

 

خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد

فروش آپارتمان سعادت آباد بلوار 24 متر

خريد آپارتمان سعادت آباد فراز
خريد آپارتمان سعادت اباد فراز
خريد اپارتمان سعادت آباد فراز

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

خريد اپارتمان سعادت اباد فراز

خريد آپارتمان سعادت آباد کوی فراز
خريد آپارتمان سعادت اباد کوی فراز
خريد اپارتمان سعادت آباد کوی فراز
خريد اپارتمان سعادت اباد کوی فراز

خريد آپارتمان سعادت آباد بلوار
خريد آپارتمان سعادت اباد بلوار
خريد اپارتمان سعادت آباد بلوار

فروش 200 متری سعادت آباد

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

خريد اپارتمان سعادت اباد بلوار

قيمت آپارتمان سعادت آباد فراز
قيمت آپارتمان سعادت اباد فراز
قيمت اپارتمان سعادت آباد فراز
قيمت اپارتمان سعادت اباد فراز

فروش آپارتمان سعادت آباد فراز

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

فروش آپارتمان سعادت اباد فراز
فروش اپارتمان سعادت آباد فراز
فروش اپارتمان سعادت اباد فراز

 

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

Apartments in Sa’adat Abad Allameh
Sale of apartments in Sa’adat Abad Allameh
Sale of Saadat Abad Allameh
Sale of Saadat Abad Allameh

فروش 200 متری سعادت آباد

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

Sale of Saadat Abad Allameh North Square
Sale of Saadat Abad Allameh South Square
Sale of Saadat Abad Allameh South Square

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

Sale of Saadat Abad, Allameh North Square

Apartments in Sa’adat Abad Boulevard
Apartments in Sa’adat Abad Boulevard

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

فروش 200 متری سعادت آباد

Sale of Boulevard of Saadat Abad
Order the apartment of Saadat Abad Boulevard

The price of Saadat Abad Allameh
The price of the apartment is Saadat Abad Alameh
The price of Saadat Abad Allameh
The price of Saadat Abad Allameh

Sale Saleatabad Allame Apartment
Sale Saleat Abad Allame Apartment

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

Sale Saleatabad Allameh Sale
Sale Saleat Abad Allameh Sale

Streets and alleys around

Allame Tabatabai
Martyr Hadi Mir Hosseini
Amir
Courage
Martyr Iqbal National

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

فروش 200 متری سعادت آباد

16th East
West 16th
18th East
West 18th
20 East
Western 20th
22 North (East)
22 North (Western)
East Cedar Street
Highway of prayer
Saadatabad Boulevard

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

Culture

خريد آپارتمان سعادت آباد سرو
خريد آپارتمان سعادت اباد سرو
خريد اپارتمان سعادت آباد سرو
خريد اپارتمان سعادت اباد سرو

خريد آپارتمان سعادت آباد میدان سرو شرقی
خريد آپارتمان سعادت اباد میدان سرو شرقی

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

فروش 200 متری سعادت آباد

خريد اپارتمان سعادت آباد میدان سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد میدان سرو شرقی

خريد آپارتمان سعادت آباد کاج
خريد آپارتمان سعادت اباد کاج
خريد اپارتمان سعادت آباد کاج
خريد اپارتمان سعادت اباد کاج

قيمت آپارتمان سعادت آباد سرو
قيمت آپارتمان سعادت اباد سرو
قيمت اپارتمان سعادت آباد سرو
قيمت اپارتمان سعادت اباد سرو

خريد اپارتمان سعادت آباد میدان سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد میدان سرو شرقی

خريد آپارتمان سعادت آباد کاج
خريد آپارتمان سعادت اباد کاج
خريد اپارتمان سعادت آباد کاج
خريد اپارتمان سعادت اباد کاج

قيمت آپارتمان سعادت آباد سرو
قيمت آپارتمان سعادت اباد سرو

خريد اپارتمان سعادت آباد میدان سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد میدان سرو شرقی

خريد آپارتمان سعادت آباد کاج
خريد آپارتمان سعادت اباد کاج
خريد اپارتمان سعادت آباد کاج
خريد اپارتمان سعادت اباد کاج

قيمت آپارتمان سعادت آباد سرو
قيمت آپارتمان سعادت اباد سرو

خريد اپارتمان سعادت آباد میدان سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد میدان سرو شرقی

خريد آپارتمان سعادت آباد کاج
خريد آپارتمان سعادت اباد کاج
خريد اپارتمان سعادت آباد کاج
خريد اپارتمان سعادت اباد کاج

قيمت آپارتمان سعادت آباد سرو
قيمت آپارتمان سعادت اباد سرو

خريد اپارتمان سعادت آباد میدان سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد میدان سرو شرقی

خريد آپارتمان سعادت آباد کاج
خريد آپارتمان سعادت اباد کاج
خريد اپارتمان سعادت آباد کاج
خريد اپارتمان سعادت اباد کاج

قيمت آپارتمان سعادت آباد سرو
قيمت آپارتمان سعادت اباد سرو

خريد اپارتمان سعادت آباد میدان سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد میدان سرو شرقی

خريد آپارتمان سعادت آباد کاج
خريد آپارتمان سعادت اباد کاج
خريد اپارتمان سعادت آباد کاج
خريد اپارتمان سعادت اباد کاج

قيمت آپارتمان سعادت آباد سرو
قيمت آپارتمان سعادت اباد سرو

خريد اپارتمان سعادت آباد میدان سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد میدان سرو شرقی

خريد آپارتمان سعادت آباد کاج
خريد آپارتمان سعادت اباد کاج
خريد اپارتمان سعادت آباد کاج
خريد اپارتمان سعادت اباد کاج

قيمت آپارتمان سعادت آباد سرو
قيمت آپارتمان سعادت اباد سرو

خريد اپارتمان سعادت آباد میدان سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد میدان سرو شرقی

خريد آپارتمان سعادت آباد کاج
خريد آپارتمان سعادت اباد کاج
خريد اپارتمان سعادت آباد کاج
خريد اپارتمان سعادت اباد کاج

قيمت آپارتمان سعادت آباد سرو
قيمت آپارتمان سعادت اباد سرو

خريد اپارتمان سعادت آباد میدان سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد میدان سرو شرقی

خريد آپارتمان سعادت آباد کاج
خريد آپارتمان سعادت اباد کاج
خريد اپارتمان سعادت آباد کاج
خريد اپارتمان سعادت اباد کاج

قيمت آپارتمان سعادت آباد سرو
قيمت آپارتمان سعادت اباد سرو

خريد اپارتمان سعادت آباد میدان سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد میدان سرو شرقی

خريد آپارتمان سعادت آباد کاج
خريد آپارتمان سعادت اباد کاج
خريد اپارتمان سعادت آباد کاج
خريد اپارتمان سعادت اباد کاج

قيمت آپارتمان سعادت آباد سرو
قيمت آپارتمان سعادت اباد سرو

خريد اپارتمان سعادت آباد میدان سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد میدان سرو شرقی

خريد آپارتمان سعادت آباد کاج
خريد آپارتمان سعادت اباد کاج
خريد اپارتمان سعادت آباد کاج
خريد اپارتمان سعادت اباد کاج

قيمت آپارتمان سعادت آباد سرو
قيمت آپارتمان سعادت اباد سرو

خريد اپارتمان سعادت آباد میدان سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد میدان سرو شرقی

خريد آپارتمان سعادت آباد کاج
خريد آپارتمان سعادت اباد کاج
خريد اپارتمان سعادت آباد کاج
خريد اپارتمان سعادت اباد کاج

قيمت آپارتمان سعادت آباد سرو
قيمت آپارتمان سعادت اباد سرو

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

 

 

فروش آپارتمان سعادت آباد سرو
فروش آپارتمان سعادت اباد سرو
فروش اپارتمان سعادت آباد سرو
فروش اپارتمان سعادت اباد سرو

خیابان ها و کوچه هاي اطراف
علی اکبر
یعقوبی

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

خیابان ششم
خیابان چهارم
خیابان دوم (شهید عبقری)

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

فروش 200 متری سعادت آباد

باغستان
بلاغستان۱
باغستان۲
نارون
بلوار بهزاد جنوبی
بلوار بهزاد شمالی
خیابان نسترن
مجد
نامی
نسیم

سعادت اباد ۲۴ متری آپارتمان

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

 

خیابان چهارم
خیابان سوم
امین
پارک شقایق
میرزا آقا
خیابان دوم جنوبی
خیابان دوم شرقی
خیابان دهم
خیابان دوازدهم
نسیم
سرو شرقی
ارژنگ

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

بابک دوم
خیابان ارغوان
کوچه پیر بسطامی
پویا
مرادی
بن بست حلاجیان
بلوار سعادت آباد
خیابان دشت بهشت

خريد آپارتمان سعادت آباد علامه
خريد آپارتمان سعادت اباد علامه
خريد اپارتمان سعادت آباد علامه
خريد اپارتمان سعادت اباد علامه

خريد آپارتمان سعادت آباد میدان علامه شمالی
خريد آپارتمان سعادت اباد میدان علامه جنوبی
خريد اپارتمان سعادت آباد میدان علامه جنوبی
خريد اپارتمان سعادت اباد میدان علامه شمالی

خريد آپارتمان سعادت آباد بلوار
خريد آپارتمان سعادت اباد بلوار

فروش 200 متری سعادت آباد

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

خريد اپارتمان سعادت آباد بلوار
خريد اپارتمان سعادت اباد بلوار

قيمت آپارتمان سعادت آباد علامه
قيمت آپارتمان سعادت اباد علامه
قيمت اپارتمان سعادت آباد علامه
قيمت اپارتمان سعادت اباد علامه

فروش آپارتمان سعادت آباد علامه
فروش آپارتمان سعادت اباد علامه

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

فروش اپارتمان سعادت آباد علامه
فروش اپارتمان سعادت اباد علامه

خیابان ها و کوچه هاي اطراف

علامه طباطبایی
شهید هادی میر حسینی
امیر
رشادت
شهید اقبال ملی
۱۶ شرقی
۱۶ غربی
۱۸ شرقی
۱۸ غربی
۲۰ شرقی
۲۰ غربی

فروش 200 متری سعادت آباد

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

۲۲ شمالی ( شرقی )
۲۲ شمالی ( غربی )
خیابان سرو شرقی
بزرگراه نیایش
بلوار سعادت آباد
فرهنگ

سعادت اباد ۲۴ متری آپارتمان

اپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

قیمت فروش

فروش آپارتمان ۲۴ متری

 

 

خرید و فروش
خرید و فروش آپارتمان در محدوده سعادت آباد

این ملک را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری