فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها

چنانچه این ملک و یا ملک های مشابه مد نظرتان می باشد با ذکر ( کد ملک ) برای مشاوره در خدمتتان هستیم

توضیحات

A69717533

۱۷۵ متر

۶ طبقه

۲ واحدی - با دو ورودی مجزا

۳ خوابه

۲ پارکینگ سندی

نوساز

فول امکانات

قیمت از طریق تماس

قیمت از طریق تماس

کد ملک

زیربنا

تعداد طبقات

تعداد واحد در طبقه

تعداد خواب

تعداد پارکینگ

سن بنا

امکانات

قیمت واحد متری ( تومان )

قیمت کل ( تومان )

 

ساختمان ساید پارک سعادت آباد

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه این ملک و یا ملک های مشابه مد نظرتان می باشد با ذکر ( کد ملک ) برای مشاوره در خدمتتان هستیم
نمایش جزئیات

خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه این ملک و یا ملک های مشابه مد نظرتان می باشد با ذکر ( کد ملک ) برای مشاوره در خدمتتان هستیم
نمایش جزئیات

145 متر بلوار 24 متری

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه این ملک و یا ملک های مشابه مد نظرتان می باشد با ذکر ( کد ملک ) برای مشاوره در خدمتتان هستیم
نمایش جزئیات

175 متر علامه

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه این ملک و یا ملک های مشابه مد نظرتان می باشد با ذکر ( کد ملک ) برای مشاوره در خدمتتان هستیم
نمایش جزئیات
فروش آپارتمان سعادت آباد آسمان
فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

 

نوساز سعادت اباد
نوساز سعادت اباد

 

فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

قیمت فروش نوساز سعادت آباد
قیمت فروش نوساز سعادت آباد

 

فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

قیمت فروش خانه نوساز صرافها
قیمت فروش خانه نوساز صرافها

قیمت فروش خانه سعادت اباد
قیمت فروش خانه سعادت اباد

 

فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

 

فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

 

 

قیمت فروش خانه سعادت اباد صرافها
قیمت فروش خانه سعادت اباد صرافها

قیمت اپارتمان سعادت اباد
قیمت اپارتمان سعادت اباد

قیمت خريد آپارتمان سعادت آباد بلوار
قیمت خانه نوساز صرافها

قیمت خريد آپارتمان سعادت آباد بلوار
قیمت خريد آپارتمان سعادت آباد بلوار

قیمت خونه سعادت آباد
قیمت خونه سعادت آباد

قیمت خونه سعادت آباد
قیمت خونه نوساز صرافها

فروش خونه صرافها
فروش خونه صرافها

 

 

 

 

فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

 

 

فروش خانه صرافها سعادت آباد
فروش خانه صرافها سعادت آباد

خرید و فروش خانه تهران صرافها
فروش آپارتمان نوساز سعادت اباد

فروش خونه سعادت آباد
فروش خونه سعادت آباد

فروش خونه سعادت اباد
فروش خونه سعادت اباد

نوساز سعادت اباد
فروش خانه صرافها

فروش خانه صرافها سعادتباد
فروش خانه صرافها سعادتباد

 

 

 

فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

 

فروش آپارتمان نوساز صرافها سعادت اباد
فروش آپارتمان نوساز صرافها سعادت اباد

فروش آپارتمان نوساز صرافها
فروش آپارتمان نوساز صرافها

فروش خانه سعادت اباد
فروش خانه سعادت اباد

فروش خانه صرافها سعادت اباد
فروش خانه صرافها سعادت اباد

فروش آپارتمان صرافها
فروش آپارتمان صرافها

سعادت آباد خانه صرافها
سعادت آباد خانه صرافها

 

 

 

 

 

 

فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

 

خونه نوساز صرافها
خونه نوساز صرافها

خونه صرافها
خونه صرافها

خرید و فروش اپارتمان صرافها
خرید و فروش اپارتمان صرافها

خرید و فروش اپارتمان کلید نخورده صرافها
خرید و فروش اپارتمان کلید نخورده صرافها

خرید و فروش خانه صرافها
خرید و فروش خانه صرافها

 

 

 

 

فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

 

 

خرید و فروش خونه سعادت اباد
خرید و فروش خونه سعادت اباد

خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد
خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد

خرید و فروش آپارتمان سعادت اباد صرافها
خرید و فروش آپارتمان سعادت اباد صرافها

خرید خونه نوساز صرافها
خرید خونه نوساز صرافها

 

 

 

 

فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

 

خرید خونه صرافها
خرید خونه صرافها

خرید خونه صرافها سعادت اباد
خرید خونه صرافها سعادت اباد

 

 

 

 

خريد آپارتمان سعادت آباد صرافها , خريد آپارتمان سعادت

اباد صرافها ,خريد اپارتمان سعادت آباد صرافها ,

خريد اپارتمان سعادت اباد میدان صرافها , خريد آپارتمان

سعادت آباد خیابان صرافها , خريد آپارتمان سعادت اباد خیابان

صرافها , خريد اپارتمان سعادت آباد خیابان صرافها

, خريد اپارتمان سعادت اباد بلوار , خريد آپارتمان سعادت آباد بلوار ,

خريد آپارتمان سعادت اباد بلوار , خريد اپارتمان سعادت آباد بلوار

, خريد اپارتمان سعادت اباد بلوار ,قيمت آپارتمان

سعادت آباد صرافها , قيمت آپارتمان سعادت اباد صرافها

, قيمت اپارتمان سعادت آباد صرافها , قيمت اپارتمان

سعادت اباد صرافها , فروش

آپارتمان سعادت آباد صرافها , فروش آپارتمان سعادت

اباد صرافها , فروش اپارتمان سعادت آباد صرافها

, فروش اپارتمان سعادت اباد صرافها

 

 

خريد آپارتمان سعادت آباد صرافها
خريد آپارتمان سعادت اباد صرافها
خريد اپارتمان سعادت آباد صرافها
خريد اپارتمان سعادت اباد صرافها

 

 

خريد آپارتمان سعادت آباد میدان صرافها شمالی
خريد آپارتمان سعادت اباد میدان صرافها جنوبی

 

 

خريد اپارتمان سعادت آباد میدان صرافها جنوبی
خريد اپارتمان سعادت اباد میدان صرافها شمالی

خريد آپارتمان سعادت آباد بلوار
خريد آپارتمان سعادت اباد بلوار
خريد اپارتمان سعادت آباد بلوار

خريد اپارتمان سعادت اباد بلوار

قيمت آپارتمان سعادت آباد صرافها
قيمت آپارتمان سعادت اباد صرافها
قيمت اپارتمان سعادت آباد صرافها
قيمت اپارتمان سعادت اباد صرافها

فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

 

 

فروش آپارتمان سعادت اباد صرافها
فروش اپارتمان سعادت آباد صرافها
فروش اپارتمان سعادت اباد صرافها

خیابان ها و کوچه هاي اطراف

کوچه های اطراف :
خیابان شهید برادران صرافها شمالی
، خیابان شهید برادران صرافها جنوبی

،
شهید مقدس خیابان ۱۱ شرقی ,
شهید مقدس خیابان ۱۱ غربی
، گلها ،
شهید حسین کیان شرقی

، شهید حسین کیان غربی ،
شهید میرزایی شرقی ،
شهید میرزایی غربی ، ۱۷
شرقی ، ۱۷ غربی ،
۱۹ شرقی ( شمالی ) ،
۱۹ غربی ( شمالی ) ، ۱۹
شرقی ( جنوبی ) ،

۱۹ غربی ( جنوبی ) ،
شهید کنعانی مقدم (۲۱ ) شرقی
، شهید کنعانی مقدم (۲۱ ) غربی
، نفیسی شرقی

، شهید نفیسی غربی ( ۲۳ ) ،
شادی

، شهید قره تپه ای ،
شهید قاسم زاده ۲۷ شرقی ،
۲۷ غربی ،
۲۹ شرقی
، ۲۹ غربی
، ۳۱ شرقی

، ۳۱ غربی
، ۳۵ شرقی
، ۳۷ شرقی
، سعادت ،
امید ،
بلوار شهرداری ، بلوار دریا

 

 

 

 

 

 

 

 

خريد آپارتمان سعادت آباد صرافها
خريد آپارتمان سعادت آباد صرافها

خرید آپارتمان صرافها
خرید آپارتمان صرافها

خرید اپارتمان کلید نخورده صرافها
خرید اپارتمان کلید نخورده صرافها

خرید آپارتمان نوساز صرافها
خرید آپارتمان نوساز صرافها

خرید خانه صرافها
خرید خانه صرافها

 

خريد آپارتمان سعادت آباد کاج , خريد آپارتمان سعادت اباد کاج ,

 

 

 

 

خريد اپارتمان سعادت آباد کاج , خريد اپارتمان سعادت اباد میدان کاج ,

 

 

خريد آپارتمان سعادت آباد میدان کاج , خريد آپارتمان سعادت اباد میدان کاج ,

 

 

خريد اپارتمان سعادت آباد میدان کاج , خريد اپارتمان سعادت اباد بلوار ,

 

 

 

 

 

خريد آپارتمان سعادت آباد بلوار , خريد آپارتمان سعادت اباد بلوار , خريد اپارتمان سعادت آباد بلوار ,

 

 

 

 

خريد اپارتمان سعادت اباد بلوار ,قيمت آپارتمان سعادت آباد کاج

 

, قيمت آپارتمان سعادت اباد کاج , قيمت اپارتمان سعادت آباد کاج

 

 

 

 

, قيمت اپارتمان سعادت اباد کاج , فروش آپارتمان سعادت آباد کاج

 

 

, فروش آپارتمان سعادت اباد کاج ,

 

 

 

 

 

فروش اپارتمان سعادت آباد کاج , فروش اپارتمان سعادت اباد کاج

 

 

خريد آپارتمان سعادت آباد کاج
خريد آپارتمان سعادت اباد کاج
خريد اپارتمان سعادت آباد کاج
خريد اپارتمان سعادت اباد کاج

خريد آپارتمان سعادت آباد میدان کاج
خريد آپارتمان سعادت اباد میدان کاج

 

 

خريد اپارتمان سعادت آباد میدان کاج
خريد اپارتمان سعادت اباد میدان کاج

خريد آپارتمان سعادت آباد بلوار
خريد آپارتمان سعادت اباد بلوار
خريد اپارتمان سعادت آباد بلوار
خريد اپارتمان سعادت اباد بلوار

قيمت آپارتمان سعادت آباد کاج
قيمت آپارتمان سعادت اباد کاج

 

 

 

قيمت اپارتمان سعادت آباد کاج
قيمت اپارتمان سعادت اباد کاج

فروش آپارتمان سعادت آباد کاج
فروش آپارتمان سعادت اباد کاج
فروش اپارتمان سعادت آباد کاج
فروش اپارتمان سعادت اباد کاج

خیابان ها و کوچه هاي اطراف

 

 

 

علی اکبر
یعقوبی
خیابان ششم
خیابان چهارم
خیابان دوم (شهید عبقری)
باغستان
بلاغستان۱
باغستان۲
نارون
بلوار بهزاد جنوبی
بلوار بهزاد شمالی
خیابان نسترن
مجد
نامی
نسیم

 

خیابان چهارم
خیابان سوم
امین
پارک شقایق
میرزا آقا
خیابان دوم جنوبی
خیابان دوم شرقی
خیابان دهم
خیابان دوازدهم
نسیم

 

 

سرو شرقی
ارژنگ
بابک دوم
خیابان ارغوان
کوچه پیر بسطامی
پویا
مرادی
بن بست حلاجیان
بلوار سعادت آباد

 

خیابان دشت بهشت

 

خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

 

خريد آپارتمان سعادت آباد بلوار
خريد آپارتمان سعادت آباد بلوار

خانه نوساز صرافها
خانه نوساز صرافها

خانه صرافها
خانه صرافها

خانه سعادت اباد
خانه سعادت اباد

 

instagram bestmelk

 

 

فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

خانه سعادت آباد صرافها
خانه سعادت آباد صرافها

خرید آپارتمان سعادت آباد علامه شمالی

خرید آپارتمان سعادت
خرید آپارتمان سعادت

این ملک را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری

ضمن تشکر از شما بازدید کننده محترم

بخشی از فعالیتهایمان ( با توجه به مشغله کاری ) به منظور آشنایی شما با منطقه سعادت آباد و شهرک غرب در سایت درج شده است
شما می توانید جهت مشاوره در این خصوص تماس حاصل نمایید
تامین خواسته ملکی شما با توجه به نیازتان اولویت اول ما می باشد

با توجه به وضعیت فعلی کرونا لطفاَ با رعایت پروتکل های بهداشتی جهت بازدید تشریف بیاورید.
09129435653