250 متر باغ بهشت

چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید

توضیحات

A162925042

250 متر

12 طبقه

4 واحدی

4 خوابه

2 پارکینگ سندی

نوساز کلید نخورده

لابی - سالن ورزش و اجتماعات

کد ملک

زیربنا

تعداد طبقات

تعداد واحد در طبقه

تعداد خواب

تعداد پارکینگ

سن بنا

امکانات

110 متر بالای کاج سعادت آباد

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

اپارتمان 110 متری بلوار 24 متری

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

110 متر سعادت آباد

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

خرید آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

فروش آپارتمان سعادت آباد آسمان
فروش آپارتمان سعادت آباد آسمان

 

 

 

 

 

 

 

250 متر باغ بهشت

Purchase apartments in Sa’adat Abad Pine
Purchase apartments for sale
Purchase apartment of Saadat Abad Pine
Purchase apartment for sale

Sale of Saadat Abad Pine Square
Purchase apartments in Sa’adat Abad Square of Pine
Purchase Sadat Abad Pine Square
Purchase Apartment of Saadat Abad Square of Pine

Apartments in Sa’adat Abad Boulevard
Apartments in Sa’adat Abad Boulevard
Sale of Boulevard of Saadat Abad
Order the apartment of Saadat Abad Boulevard

Price of apartment in Saadat Abad Pine
Price of the apartment of Saadat Abad Pine
The price of the Saadat Abad Pine

250 متر باغ بهشت

The price of the Saadat Abad Pine

Sale of penthouses in Saatat Abad
Sale of the apartment of Saadat Abad Pine
Sale of the apart

خرید آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت

ment of Saadat Abad Pine
Sale of the apartment of Saadat Abad Pine

Streets and alleys around
Ali Akbar
Jacoby
Sixth Street
Fourth Street
Second Street (Shahid Abqiri)
Garden garden

250 متر باغ بهشت

BG 1
Garden City 2
Elves
South Behzad Boulevard
Behzad North Blvd.
Nestaran Street
Majd
Name you
A breeze
Fourth Street
third Street
Amin
Park Shaghayegh
Mirza Agha
South second street
East Second Street
tenth Street
Twelve street
A breeze

خرید آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت

Eastern Cedar
Arzhang
Babak II
Arghavan street
Old Bastami Alley
Dynamic
Moradi
Sollagh stall
Saadatabad Boulevard
Avenue of Paradise

250 متر باغ بهشت

 

فروش آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت
فروش آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت

بلوار دریا
میدان کوثر
فرشته
ساحل (۱ شرقی )
ساحل ۱
ساحل ۲
ساحل ۳
صدف
گل آذین
عباس اناری
گل آرا
مروارید
مروارید ۱
مروارید

250 متر باغ بهشت

۲
مروارید ۳
شقایق ۱
شقایق ۲
شقایق ۳
بلوار پاک نژاد
بلوار شهرداری

قيمت اپارتمان سعادت آباد باغ بهشت
قيمت اپارتمان سعادت آباد باغ بهشت

قيمت اپارتمان سعادت اباد باغ بهشت
قيمت اپارتمان سعادت اباد باغ بهشت

خرید اپارتمان سعادت اباد باغ بهشت

250 متر باغ بهشت

بلوار شهید جوریکی
یادگار امام
سرو غربی
سرو شرقی
مروارید
صدیقی
بامداد
شبنم
شاهد
لاله
۱ شرقی ( شهید جمشیدی)
۱ غربی
۳ شرقی
۳ غربی
۵ شرقی
۵ غربی
ساعد
پورند ( ۷ شرقی )
۷ غربی
۹ شرقی
۹ غربی
آلاله
پارک لادن
بلوار سعادت آباد

250 متر باغ بهشت

 

قیمت فروش باغ بهشت
قیمت فروش باغ بهشت

قیمت باغ بهشت
قیمت باغ بهشت

علامه طباطبایی
شهید هادی میر حسینی
امیر
رشادت
شهید اقبال ملی
۱۶ شرقی

۱۶ غربی
۱۸ شرقی

250 متر باغ بهشت

۱۸ غربی
۲۰ شرقی
۲۰ غربی
۲۲ شمالی ( شرقی )
۲۲ شمالی ( غربی )

خیابان سرو شرقی
بزرگراه نیایش
بلوار سعادت آباد
فرهنگ

فروش اپارتمان سعادت آباد باغ بهشت
فروش اپارتمان سعادت آباد باغ بهشت

فروش اپارتمان سعادت اباد باغ بهشت
فروش اپارتمان سعادت اباد باغ بهشت

دفتر فروش باغ بهشت

250 متر باغ بهشت

کوچه های اطراف :
خیابان شهید برادران صرافها شمالی
، خیابان شهید برادران صرافها جنوبی ،
شهید مقدس خیابان ۱۱ شرقی ,
شهید مقدس خیابان ۱۱ غربی
، گلها ،
شهید حسین کیان شرقی
، شهید حسین کیان غربی ،
شهید میرزایی شرقی ،
شهید میرزایی غربی ، ۱۷
شرقی ، ۱۷ غربی ،
۱۹ شرقی ( شمالی ) ،
۱۹ غربی ( شمالی ) ، ۱۹
شرقی ( جنوبی ) ،
۱۹ غربی ( جنوبی ) ،
شهید کنعانی مقدم (۲۱ ) شرقی
، شهید کنعانی مقدم (۲۱ ) غربی
، نفیسی شرقی
، شهید نفیسی غربی ( ۲۳ ) ،
شادی

خرید آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت

، شهید قره تپه ای ،
شهید قاسم زاده ۲۷ شرقی ،
۲۷ غربی ،
۲۹ شرقی
، ۲۹ غربی
، ۳۱ شرقی
، ۳۱ غربی
، ۳۵ شرقی
، ۳۷ شرقی
، سعادت ،
امید ،
بلوار شهرداری ، بلوار دریا

250 متر باغ بهشت

خیابان ها و کوچه هاي اطراف
علی اکبر
یعقوبی
خیابان ششم
خیابان چهارم
خیابان دوم (شهید عبقری)
باغستان
بلاغستان۱
باغستان۲
نارون
بلوار بهزاد جنوبی
بلوار بهزاد شمالی
خیابان نسترن
مجد
نامی
نسیم
خیابان چهارم
خیابان سوم
امین
پارک شقایق
میرزا آقا
خیابان دوم جنوبی
خیابان دوم شرقی
خیابان دهم
خیابان دوازدهم
نسیم
سرو شرقی
ارژنگ
بابک دوم
خیابان ارغوان
کوچه پیر بسطامی
پویا
مرادی
بن بست حلاجیان
بلوار سعادت آباد
خیابان دشت بهشت

 

250 متر باغ بهشت

قیمت آپارتمان باغ بهشت
قیمت آپارتمان باغ بهشت

فروش آپارتمان سعادت اباد باغ بهشت
فروش آپارتمان سعادت اباد باغ بهشت

 

خرید آپارتمان در سعادت آباد
خرید آپارتمان سعادت آباد
فرورتمان سعادت آباد
قیمت آپارتمان سعادت آباد
خرید آپارتمان سعادت آباد آسمان
فروش آپارتمان سعادت آباد آسمان
قیمت آپارتمان سعادت آباد آسمان
خرید آپارتمان سعادت آباد علامه
فروش آپارتمان سعادت آباد علامه
قیمت آپارتماش آپان سعادت آباد علامه
خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها
فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها
قیمت آپارتمان سعادت آباد صرافها
خرید آپارتمان سعادت آباد مروارید
فروش آپارتمان سعادت آباد مروارید
قیمت آپارتمان سعادت آباد مروارید

250 متر باغ بهشت

خرید آپارتمان سعادت آباد سپیدار
فروش آپارتمان سعادت آباد سپیدار
قیمت آپارتمان سعادت آباد سپیدار
خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی
فروش آپارتمان سعادت آباد داود حسینی
قیمت آپارتمان سعادت آباد داود حسینی
خرید آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
فروش آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
قیمت آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
خرید آپارتمان بلوار سعادت آباد
فروش آپارتمان بلوار سعادت آباد
قیمت آپارتمان بلوار سعادت آباد
خرید آپارتمان سعادت آباد دریا
فروش آپارتمان سعادت آباد دریا
قیمت آپارتمان سعادت آباد دریا
خرید آپارتمان سعادت آباد بلوار دریا
فروش آپارتمان سعادت آباد بلوار دریا
قیمت آپارتمان سعادت آباد بلوار دریا
خريد آپارتمان سعادت اباد کاج
فروش آپارتمان سعادت اباد کاج
قیمت آپارتمان سعادت اباد کاج
خرید خانه در ۲۴ متری سعادت آباد
فروش خانه در ۲۴ متری سعادت آباد
قیمت خانه در ۲۴ متری سعادت آباد
خريد آپارتمان سعادت آباد کوي فراز
فروش آپارتمان سعادت آباد کوي فراز
قیمت آپارتمان سعادت آباد کوي فراز
نقشه سعادت آباد
خرید آپارتمان شهرک غرب
خريد آپارتمان سعادت آباد سرو
فروش آپارتمان سعادت آباد سرو

 

250 متر باغ بهشت

 

قیمت آپارتمان سعادت آباد سرو
خريد آپارتمان سعادت آباد پاک نژاد
فروش آپارتمان سعادت آباد پاک نژاد
قیمت آپارتمان سعادت آباد پاک نژاد
خريد آپارتمان سعادت آباد پاکنژاد
فروش آپارتمان سعادت آباد پاکنژاد
قیمت آپارتمان سعادت آباد پاکنژاد
خرید آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت

فروش آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت
قیمت آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت
دفتر فروش باغ بهشت

250 متر باغ بهشت

خرید آپارتمان 24متری سعادت آباد
فروش آپارتمان 24متری سعادت آباد
قیمت آپارتمان 24متری سعادت آباد
املاک در سعادت آباد
صرافها سعادت آباد
صرافها سعادت اباد
مروارید سعادت آباد
مروارید سعادت اباد
علامه سعادت آباد
علامه سعادت اباد

۲۴ متری سعادت آباد
۲۴ متری سعادت اباد
سپیدار سعادت آباد
سپیدار سعادت اباد
آسمان سعادت آباد
آسمان سعادت اباد
خرید آپارتمان سعادت آباد میدان شهرداری

 

250 متر باغ بهشت

 

مجتمع باغ بهشت
مجتمع باغ بهشت

 

 

 

دفتر فروش باغ بهشت

 

 

قيمت آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت
قيمت آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کوچه های اطراف :

خیابان شهید برادران صرافها شمالی
، خیابان شهید برادران صرافها جنوبی ،
شهید مقدس خیابان ۱۱ شرقی ,
شهید مقدس خیابان ۱۱ غربی
، گلها ،
شهید حسین کیان شرقی
، شهید حسین کیان غربی ،
شهید میرزایی شرقی ،
شهید میرزایی غربی ، ۱۷
شرقی ، ۱۷ غربی ،

خرید آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت

۱۹ شرقی ( شمالی ) ،
۱۹ غربی ( شمالی ) ، ۱۹
شرقی ( جنوبی ) ،

250 متر باغ بهشت

۱۹ غربی ( جنوبی ) ،
شهید کنعانی مقدم (۲۱ ) شرقی
، شهید کنعانی مقدم (۲۱ ) غربی
، نفیسی شرقی

خرید آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت
، شهید نفیسی غربی ( ۲۳ ) ،
شادی
، شهید قره تپه ای ،
شهید قاسم زاده ۲۷ شرقی ،
۲۷ غربی ،
۲۹ شرقی
، ۲۹ غربی
، ۳۱ شرقی
، ۳۱ غربی

، ۳۵ شرقی
، ۳۷ شرقی
، سعادت ،
امید ،
بلوار شهرداری ، بلوار دریا

250 متر باغ بهشت

"<yoastmark

خرید اپارتمان سعادت اباد باغ بهشت

کوچه های اطراف : بلوار دریا غربی ، شکوفان یکم ، شکوفان دوم ، بهاران یکم  , بهاران دوم  ، بهاران سوم ،تربیت معلم ، مهدی عباس اناری، گلبان ، پامچال، گل آرا ، بلوار فرحزادی  ، بلوار پاکنژاد

Apartments in Sa’adat Abad
Apartments for sale
Sale of Saratat Abad Apartments
Apartments for sale

Sale of Saadatabad Apartments in North Square
Apartments for sale in South Paradise

250 متر باغ بهشت

South Sudafat Abad Square
Apartments for sale in Northwest

Apartments in Sa’adat Abad Boulevard
Apartments in Sa’adat Abad Boulevard

خرید آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت

Sale of Boulevard of Saadat Abad
Order the apartment of Saadat Abad Boulevard

The price of the apartment of Saadat Abad
The price of the apartment is Saadat Abad Sarrafah
The price of the Saadat Abad Apartments
The price of the Saadat Abad Sparafs

Sale of Sarat-e-Abad Apartments
Sale of Sarat-e-Abad Apartments
Sale of Saratat Abad Apartments
Sale of Sadaatabad Apartments

خرید آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت

سعادت اباد برج باغ بهشت
سعادت اباد برج باغ بهشت

خیابان ها و کوچه هاي اطراف
علی اکبر
یعقوبی
خیابان ششم
خیابان چهارم

250 متر باغ بهشت

خیابان دوم (شهید عبقری)
باغستان
بلاغستان۱
باغستان۲
نارون
بلوار بهزاد جنوبی
بلوار بهزاد شمالی
خیابان نسترن
مجد

خرید آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت

نامی
نسیم
خیابان چهارم
خیابان سوم
امین
پارک شقایق
میرزا آقا
خیابان دوم جنوبی
خیابان دوم شرقی
خیابان دهم
خیابان دوازدهم
نسیم
سرو شرقی
ارژنگ
بابک دوم

250 متر باغ بهشت

خیابان ارغوان
کوچه پیر بسطامی
پویا
مرادی
بن بست حلاجیان
بلوار سعادت آباد
خیابان دشت بهشت

خرید آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت

فروش آپارتمان سعادت آباد دیوار***۱۵۰ متری***

 

سعادت اباد باغ بهشت
سعادت اباد باغ بهشت

 

 

250 متر باغ بهشت

کوچه هاي اطراف

اول غربی
دوم غربی

 

خرید آپارتمان سعادت آباد ۱۸۵ متری
سوم غربی
چهارم غربی
پنجم غربی
ششم غربی
سینا

 

اجاره آپارتمان باغ بهشت سعادت آباد

هفتم غرب
دشت بهشت
اول شرقی
دوم شرقی
سوم شرقی
چهارم شرقی

250 متر باغ بهشت

خرید آپارتمان سعادت آباد میدان شهرداری
پنجم شرقی
ششم رشقی
هفتم شرقی
هشتم شرقی

 

 

خريد آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت
خريد آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت

 

250 متر باغ بهشت

دفتر فروش باغ بهشت
دفتر فروش باغ بهشت

 

خريد آپارتمان سعادت آباد صرافها
خريد آپارتمان سعادت اباد صرافها
خريد اپارتمان سعادت آباد صرافها
خريد اپارتمان سعادت اباد صرافها

خريد آپارتمان سعادت آباد میدان صرافها شمالی
خريد آپارتمان سعادت اباد میدان صرافها جنوبی
خريد اپارتمان سعادت آباد میدان صرافها جنوبی
خريد اپارتمان سعادت اباد میدان صرافها شمالی

خريد آپارتمان سعادت آباد بلوار
خريد آپارتمان سعادت اباد بلوار
خريد اپارتمان سعادت آباد بلوار
خريد اپارتمان سعادت اباد بلوار

قيمت آپارتمان سعادت آباد صر

250 متر باغ بهشت

افها
قيمت آپارتمان سعادت اباد صرافها
قيمت اپارتمان سعادت آباد صرافها
قيمت اپارتمان سعادت اباد صرافها

فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها
فروش آپارتمان سعادت اباد صرافها
فروش اپارتمان سعادت آباد صرافها
فروش اپارتمان سعادت اباد صرافها

خیابان ها و کوچه هاي اطراف

کوچه های اطراف :
خیابان شهید برادران صرافها شمالی
، خیابان شهید برادران صرافها جنوبی ،
شهید مقدس خیابان ۱۱ شرقی ,
شهید مقدس خیابان ۱۱ غربی
، گلها ،
شهید حسین کیان شرقی
، شهید حسین کیان غربی ،
شهید میرزایی شرقی ،
شهید میرزایی غربی ، ۱۷
شرقی ، ۱۷ غربی ،
۱۹ شرقی ( شمالی ) ،
۱۹ غربی ( شمالی ) ، ۱۹
شرقی ( جنوبی ) ،
۱۹ غربی ( جنوبی ) ،
شهید کنعانی مقدم (۲۱ ) شرقی
، شهید کنعانی مقدم (۲۱ ) غربی
، نفیسی شرقی
، شهید نفیسی غربی ( ۲۳ ) ،
شادی

خرید آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت
، شهید قره تپه ای ،
شهید قاسم زاده ۲۷ شرقی ،
۲۷ غربی ،
۲۹ شرقی
، ۲۹ غربی

250 متر باغ بهشت

، ۳۱ شرقی
، ۳۱ غربی
، ۳۵ شرقی
، ۳۷ شرقی
، سعادت ،
امید ،
بلوار شهرداری ، بلوار دریا

خريد اپارتمان سعادت اباد باغ بهشت
خريد اپارتمان سعادت اباد باغ بهشت

سپیدار
اشکان
رز
شکوفه
وردی
بهاران
بهار ۱
بهار۲
بهار۳
بهار۴
بهار۵
صدف
شقایق
صنوبر
آزالیا
پاسه
گلها
مرجان
مریم

250 متر باغ بهشت

گلسار
سعیدی

فروش مجتمع باغ بهشت

فروش اپارتمان

baghebehesht

Garden of Eden

خرید فروش باغ بهشت

خرید فروش باغ بهشت

 

فروش مجتمع باغ بهشت

baghebehesht
خیابان ها و کوچه هاي اطراف

علامه طباطبایی
شهید هادی میر حسینی
امیر
رشادت
شهید اقبال ملی
۱۶ شرقی
۱۶ غربی
۱۸ شرقی
۱۸ غربی
۲۰ شرقی
۲۰ غربی

250 متر باغ بهشت

۲۲ شمالی ( شرقی )
۲۲ شمالی ( غربی )
خیابان سرو شرقی
بزرگراه نیایش
بلوار سعادت آباد
فرهنگ

خرید آپارتمان باغ بهشت
خرید آپارتمان باغ بهشت

baghebehesht

خرید آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت

بلوار شهید جوریکی
یادگار امام
سرو غربی
سرو شرقی
مروارید
صدیقی
بامداد
شبنم
شاهد

250 متر باغ بهشت

لاله
۱ شرقی ( شهید جمشیدی)
۱ غربی
۳ شرقی
۳ غربی
۵ شرقی
۵ غربی
ساعد
پورند ( ۷ شرقی )
۷ غربی
۹ شرقی
۹ غربی
آلاله
پارک لادن
بلوار سعادت آباد

 

باغ بهشت
باغ بهشت

 

Apartments in Sa’adat Abad
Apartments for sale in Sa’adat Abad
Sale of Saratat Abad Boulevard
Sale of Sarat Abad Boulevard

250 متر باغ بهشت

Sale of Sadat Abad Motahari North Apartments
Apartments in the northwest of Saadat Abad Motahari
Sale of Sadat Abad Motahari North
Sale of Saadat Abad Motahari North

Sale of Mardhari Sadeq Abad Apartments
Sale of Saadat Abad Motahhari Apartments
The purchase of the Saadat Abad Motahhari apartment

خرید آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت

Sale of Saadat Abad Motahhari Apartments

The price of Saadat Abad Motahhari apartment
Apartment price Saadat Abad Motahhari
The price of Saadat Abad Motahhari

خرید آپارتمان سعادت آباد ۱۶۰ متری

The price of Saadat Abad Motahhari

Sale Saleat Abad Boulevard
Sale of Saadat Abad Blvd.
Sale Saleat Abad Boulevard
Sale of Saadat Abad Boulevard

خرید اپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد

Streets and alleys around

Blvd.

ins

خرید آپارتمان سعادت آباد علامه *** ۹۲ متری ***
Kowsar Square
Angel
Beach (1 east)
Beach 1
Beach 2
Beach 3
Shell
Inflorescence
Abbas Anari
Ballot ball

250 متر باغ بهشت

 

Pearl
Pearl 1
Pearl 2
Pearl 3
Shaghayegh 1
Shaghayegh 2
Shaghayegh 3
Paknejad Blvd.

دفتر فروش باغ بهشت

Blvd municipality

Garden of Eden

باغ بهشت سعادت اباد
باغ بهشت سعادت اباد

خرید آپارتمان سعادت آباد ۱۷۰ متری

 

خرید آپارتمان ۱۴۹ متری

250 متر باغ بهشت

خرید آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت

خرید آپارتمان سعادت آباد***کاج***۱۴۵ متری

خرید آپارتمان سعادت
خرید آپارتمان سعادت

این ملک را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری