خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

A59117232

172 متر

6 طبقه

۴ واحدی - دو ورودی مجزا

۳ خوابه

۲ پارکینگ سندی

5 سال ساخت

استخر سونا جکوزی - لابی - سالن ورزش

قیمت از طریق تماس

قیمت از طریق تماس

کد ملک

زیربنا

تعداد طبقات

تعداد واحد در طبقه

تعداد خواب

تعداد پارکینگ

سن بنا

امکانات

قیمت واحد متری ( تومان )

قیمت کل ( تومان )

 

خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها

فروش آپارتمان نوساز در سعادت آباد

خرید آپارتمان ۶۰ متری در سعادت آباد

پیش فروش آپارتمان در سعادت آباد تهران

قیمت آپارتمان در بلوار ۲۴ متری سعادت آباد

خرید آپارتمان در سعادت آباد دیوار

فروش اپارتمان در کوی فراز تهران

 

۱۷۵ متر

قیمت فروش آپارتمان سعادت اباد صرافها
قیمت فروش آپارتمان سعادت اباد

۱۴۵ متری

اجاره خانه در سعادت آباد
قیمت. هر متر زمین. در. سعادت. آباد
قیمت اپارتمان در سعادت آباد
پیش فروش آپارتمان در سعادت آباد تهران
فروش آپارتمان نوساز در سعادت آباد

 

 

۲۰۰ متر

خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

خرید آپارتمان ۶۰ متری در سعادت آباد

قیمت آپارتمان در بلوار ۲۴ متری سعادت آباد

قیمت. هر متر زمین. در. سعادت. آباد

خرید آپارتمان در سعادت آباد دیوار

فروش اپارتمان در کوی فراز تهران

۱۷۲ متر

 

قیمت خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها شمالی
قیمت خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد  شمالی

 

 

 

 

 

قیمت خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها جنوبی
قیمت خرید و فروش جنوبی

قیمت خانه ویلایی در سعادت آباد

قیمت اپارتمان سعادت آباد تهران

قیمت اجاره اپارتمان در سعادت آباد تهران

قیمت اپارتمان نوساز در سعادت آباد

 

خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها

قیمت آپارتمان جنوبی
قیمت آپارتمان در شمالی
قیمت آپارتمان در جنوبی
قیمت دلار در
قیمت اپارتمان در سعادت اباد

 

 

 

صرافها سعادت آباد
سعادت آباد

قیمت خانه در تهران
قیمت آپارتمان در
قیمت خانه در تهران

خرید آپارتمان سعادت آباد شمالی
خرید آپارتمان سعادت آباد جنوبی
قیمت خرید آپارتمان سعادت آباد

 

 

 

 

 

bestmelk

 

سعادت آباد جنوبی

سعادت آباد جنوبی
سعادت آباد نقشه
سعادت آباد
سعادت آباد خیابان جنوبی
تهران سعادت آباد جنوبی

فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها جنوبی
فروش آپارتمان سعادت آباد  جنوبی

 

خرید آپارتمان سعادت آباد دیوار

خرید آپارتمان سعادت آباد علامه جنوبی

خرید آپارتمان سعادت آباد تهران دیوار

خرید آپارتمان سعادت آباد بلوار فرهنگ

خرید آپارتمان سعادت آباد میدان بهرود

خرید آپارتمان سعادت آباد اصفهان

 

 

 

 

 

فروش آپارتمان سعادت آباد  شمالی

 

 

 

فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها
فروش آپارتمان سعادت آباد

قیمت خرید آپارتمان سعادت آباد  شمالی
قیمت خرید آپارتمان سعادت آباد  جنوبی

تهران سعادت آباد  شمالی
سعادت آباد خیابان  شمالی
قیمت آپارتمان سعادت آباد

 

خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

قیمت خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها
قیمت خرید آپارتمان سعادت آباد

 

 

 

 

سعادت آباد  شمالی

خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

 

جنوبی

 

 

 

سعادت آباد صرافهای جنوبی
سعادت آباد  جنوبی

Sale of newly built apartments in Sa’adat Abad
Buy a 60-meter apartment in Sa’adat Abad
The price of the apartment on the 24-meter boulevard of Saadat Abad
Price. Per meter of ground. the door. Happiness. Abad
Buying an apartment in Sa’adat Abad wall
Sale of apartment in Tehran

خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها

Price for a villa in Sa’adat Abad
The price of Saadat Abad Tehran
Apartment rent price in Sa’adat Abad Tehran
New apartment price in Sa’adat Abad
The price of the South Sofia Apartments
The price of the apartment in the northwest
Prices of apartments in South Sofia
The price of the dollar in curbs
The price of the apartment in the vaults of Saadat Abad
House prices in Tehran
The price of the apartment in the curbs

خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها
خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد

Buy Southwest Apartments South Beaches
Sale of newly built apartments in Sa’adat Abad
Buy a 60-meter apartment in Sa’adat Abad
Pre-Sale Apartment in Sa’adat Abad Tehran
The price of the apartment on the 24-meter boulevard of Saadat Abad
Buying an apartment in Sa’adat Abad wall
Sale of apartment in Tehran
Renting a home in Saadat Abad
Price. Per meter of ground. the door. Happiness. Abad
The price of the apartment in Sa’adat Abad, South Sharif
Pre-Sale Apartment in Sa’adat Abad Tehran

 

 

 

 

 

خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

 

 

 

سعادت اباد صرافها

 

 

قیمت خانه صرافها سعادت آباد

سعادت اباد صرافها

Sale of Saadat Abad Apartments
Sale of Saadat Abad Apartments
The price of Saadat Abad apartment
Apartments for sale in the sky
Sale of Shahedatabad Apartments
The price of the Saadat Abad apartment is sky
Sale Saleatabad Allame Apartment
Sale Saleatabad Allame Apartment
The price of Saadat Abad Allame Apartment
Apartments in Sa’adat Abad
Sale of Sarat-e-Abad Apartments
The price of the Saadat Abad apartment is a curiosity

فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها شمالی

خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها

Sale of pearl sweatshirt
Sale of Pearl Sadat Abad Apartments
The price of the apartment is Saadat Abad Pearl
Buy apartments in Sayedat Abad Sepidar
Sale of Sadaat Abad Sepidar Apartments
Price of the apartment of Saadat Abad Sepidar
Sale of Saadat Abad Davoud Hosseini
Sale of Saadat Abad Davoud Hosseini
The price of Saadat Abad apartment is Davood Hosseini
Sale of Saadatabad Apartments 24 meters
Sale of Saadat Abad apartment 24 meters
The price of Saadat Abad apartment is 24 meters
Sale of Saadat Abad Blvd
Sale of apartments in Sa’adat Abad Boulevard
Prices of apartments in Sa’adat Abad Boulevard
Sale of Saratat Abad Sea Apartments

خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها

Sale of Saratat Abad Sea Apartments
The price of the apartment is Saadat Abad Sea
Apartments in Sa’adat Abad, Blvd.
Sale Saleat Abad Boulevard
The price of the apartment in Sa’adat Abad Sea Blvd
Purchase apartments for sale
Sale of the apartment of Saadat Abad Pine
The price of the apartment is Saadat Abad Pine
Buy a house in 24 meters of Saadat Abad
Sale of the house in 24 meters of Saadat Abad
The price of the house is 24 meters away in Sa’adat Abad
Apartments for sale in Suyat-e-Abad
Sale of Saadat Abad Kuy Feres apartment
The price of the apartment is Saadatabad Quay Faraz
Sa’adat Abad map
Buy West West Town Apartments
Sale of Saratat Abad Serviced Apartments
Sale of Saratat Abad Serviced Apartments
Price of Saratat Abad Apartments
Purchase apartments in Sadat Abad clean breed

خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها

سعادت آباد صرافهای شمالی

Sale Saleat Abad Clean Apartment
The price of Saadat Abad Clean Apartment
Apartments for sale in Pazhatabad
Sale of Sadat Abad Pakhanzad Apartments
The price of the apartment is Saadat Abad Pazhnezhad
Sale of Sadat Abad Garden of Paradise Garden
Sale of Sadatabad Garden of Paradise Garden
The price of the apartment of Saadatabad Gardens of Paradise
Garden of Heaven sale office

خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها

Buy 24-meter apartment in Sa’adat Abad
Sale of 24-meter apartment in Sa’adat Abad
The price of the 24-meter apartment in Sa’adat Abad
Real Estate in Sa’adat Abad
Swathe of Sa’adat Abad
Swathe of Sa’atat Abad
Pearl of Saadat Abad
Pearl of Salat Abad
Allameh Sadat Abad
Allameh Sa’adat Abad
۲۴ meters to Sa’adat Abad
۲۴ meters deep
Sepidar Sa’adat Abad
Sepidar Sa’adat Abad
Heaven of Sorathat

خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها

Sky bliss

un d
Acheter un appartement de 60 mètres à Sa’adat Abad
Le prix de l’appartement sur le boulevard de 24 mètres de Saadat Abad
Prix. Par mètre de sol. la porte. Bonheur. Un mauvais
Acheter un appartement dans le mur de Sa’adat Abad
Vente d’un appartement à Téhéran

خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها
Prix ​​d’une villa à Sa’adat Abad
Le prix de Saadat Abad Téhéran
Prix ​​de location de l’appartement à Sa’adat Abad Tehran
Prix ​​des appartements neufs à Sa’adat Abad
Le prix des South Sofia Apartments
Le prix de l’appartement dans le nord-ouest
Prix ​​des appartements à Sofia Sud
Le prix du dollar en bas
Le prix de l’appartement dans les voûtes de Saadat Abad
Prix ​​des maisons à Téhéran
Le prix de l’appartement dans les trottoirs

خرید و فروش آپارتمان سعادت باد

Achetez Southwest Apartments South Beaches
Vente d’appartements nouvellement construits à Sa’adat Abad
Acheter un appartement de 60 mètres à Sa’adat Abad
Appartement en vente à Sa’adat Abad Tehran
Le prix de l’appartement sur le boulevard de 24 mètres de Saadat Abad
Acheter un appartement dans le mur de Sa’adat Abad
Vente d’un appartement à Téhéran
Location d’une maison à Saadat Abad
Prix. Par mètre de sol. la porte. Bonheur. Un mauvais
Le prix de l’appartement à Sa’adat Abad, South Sharif
Appartement en vente à Sa’adat Abad Tehran

خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها

سعادت اباد صرافها

قیمت خانه صرافها سعادت آباد
سعادت اباد صرافها
Vente des appartements Saadat Abad
Vente des appartements Saadat Abad
Le prix de l’appartement Saadat Abad
Appartements à vendre dans le ciel
Vente d’appartements à Shahedatabad
Le prix de l’appartement Saadat Abad est ciel
Sale Saleatabad Allame Appartement
Sale Saleatabad Allame Appartement
Le prix de l’appartement Saadat Abad Allame
Appartements à Sa’adat Abad
Vente des appartements à Sarat-e-Abad
Le prix de l’appartement Saadat Abad est une curiosité

خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها
Vente de sweat perlé
Vente des appartements Pearl Sadat Abad
Le prix de l’appartement est Saadat Abad Pearl
Acheter appartements à Sayedat Abad Sepidar
Vente des appartements Sadaat Abad Sepidar
Prix ​​de l’appartement de Saadat Abad Sepidar
Vente de Saadat Abad Davoud Hosseini
Vente de Saadat Abad Davoud Hosseini
Le prix de l’appartement Saadat Abad est Davood Hosseini
Vente des appartements Saadatabad à ۲۴ mètres
Vente de l’appartement Saadat Abad à ۲۴ mètres
Le prix de l’appartement Saadat Abad est de 24 mètres
Vente du boulevard Saadat Abad
Vente d’appartements sur le boulevard Sa’adat Abad
Prix ​​des appartements sur le boulevard Sa’adat Abad
Vente des appartements Saratat Abad Sea
خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها

Vente des appartements Saratat Abad Sea
Le prix de l’appartement est Saadat Abad Sea
Appartements à Sa’adat Abad, Blvd.
Vente Salé Abad Boulevard
Le prix de l’appartement à Sa’adat Abad Sea Blvd
Achat d’appartements à vendre
Vente de l’appartement de Saadat Abad Pine
Le prix de l’appartement est Saadat Abad Pine
Acheter une maison à ۲۴ mètres de Saadat Abad
Vente de la maison à ۲۴ mètres de Saadat Abad
Le prix de la maison est à ۲۴ mètres à Sa’adat Abad
Appartements à vendre à Suyat-e-Abad
Vente de l’appartement Saadat Abad Kuy Feres
Le prix de l’appartement est Saadatabad Quay Faraz
Carte Sa’adat Abad
Achetez West West Town Apartments
Vente Résidence Saratat Abad
Vente Résidence Saratat Abad
Prix ​​des Appartements Saratat Abad
Achat appartements à Sadat Abad race propre
خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها

Vente Saleat Abad Clean Appartement
Le prix de Saadat Abad Clean Apartment
Appartements à vendre à Pazhatabad
Vente des appartements Sadat Abad Pakhanzad
Le prix de l’appartement est Saadat Abad Pazhnezhad
Vente de Sadat Abad Jardin du Jardin du Paradis
Vente de Sadatabad Garden of Paradise Garden
Le prix de l’appartement de Saadatabad Gardens of Paradise
Bureau de vente Jardin du Ciel
خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها
Acheter un appartement de 24 mètres à Sa’adat Abad
Vente d’un appartement de 24 mètres à Sa’adat Abad
Le prix de l’appartement de 24 mètres à Sa’adat Abad
Immobilier à Sa’adat Abad
Swathe de Sa’adat Abad
Swathe de Sa’atat Abad
Perle de Saadat Abad
Perle de Salat Abad
Allameh Sadat Abad
Allameh Sa’adat Abad
۲۴ mètres de Sa’adat Abad
۲۴ mètres de profondeur
Sepidar Sa’adat Abad
Sepidar Sa’adat Abad
Le paradis de Sorathat
خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها
Ciel béatitude
Appartements à Place de la municipalité de Sa’adat Abad
Achetez Saadat Abad Apartments North Swamps
Achetez Appartements à Allameh North
Prêts hypothécaires et locations de Saadat Abad Gardens of Paradise Gardens
Prêts hypothécaires et locations de Sadatabad Garden Paradise
Jardins loués des jardins de Sadatabad
Achetez Saadat Abad Apartments North Swamps
Acheter un appartement à Bu’ali, Sa’adat Abad
Vente des appartements Saratat Abad
ارتمان صرافها سعادت آباد

Apartments in Sa’adat Abad Municipality Square
Buy Saadat Abad Apartments North Swamps
Buy Allameh North Apartments
Mortgages and rentals of Saadat Abad Gardens of Paradise Gardens
Mortgages and rentals of Sadatabad Garden Paradise
Rented Gardens of Sadatabad Gardens
Buy Saadat Abad Apartments North Swamps
Buying an apartment in Bu’ali, Sa’adat Abad
Sale of Saratat Abad Apartments

آپارتمان صرافها سعادت آباد

سعادت آباد صرافهای جنوبی

 

vc_column_text css=”.vc_custom_1546165605100{margin-top: -70px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: -100px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”]# قیمت فروش آپارتمان شخصی ساز متخصصین۲ متراژ۸۲ متر

استعلام مانده بدهی وام مسکن
استعلام مانده بدهی وام مسکن
استعلام مانده بدهی وام مسکن

5
نظرات کاربر
5 (1 رای)
امتیازات نظرات 0 (0 امتیاز)

این ملک را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *