خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید

توضیحات

A57223544

۲۳۵ متر

۶ طبقه

تک واحدی

۴ خوابه

۲ پارکینگ سندی

نوساز کلید نخورده

استخر سونا جکوزی روف گاردن سالن ورزش

قیمت از طریق تماس

قیمت از طریق تماس

کد ملک

زیربنا

تعداد طبقات

تعداد واحد در طبقه

تعداد خواب

تعداد پارکینگ

سن بنا

امکانات

قیمت واحد متری ( تومان )

قیمت کل ( تومان )

150 متر بلوار 24 متری

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

پیش فروش سعادت آباد

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

آپارتمان 215 متری باغ بهشت

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

250 متر باغ بهشت

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

 

خرید آپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

فروش آپارتمان سعادت آباد بلوار 24 متری

فروش آپارتمان 24 متری سعادت آباد

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

۲۴ متری سعادت آباد

 

خرید و فروش آپارتمان در 24 متری سعادت آباد
خرید و فروش آپارتمان در 24 متری سعادت آباد

 

24 متری

 

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

۲۴ متری

خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد
خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد

 

قیمت. هر متر زمین. در. سعادت. آباد

فروش آپارتمان سعادت آباد بلوار 24 متری

قيمت آپارتمان در شهرك غرب تهران

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

 

فروش آپارتمان 24 متری

 

سعادت آباد 24 متری آپارتمان فروشی
سعادت آباد 24 متری آپارتمان فروشی

 

 

۲۴ متری

 

 

فروش آپارتمان
فروش آپارتمان

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

 

 

 

 

 

خرید آپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد

 

 

فروش آپارتمان نوساز در سعادت آباد 24 متری

۲۴ متری غربی

 

 

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

 

فروش آپارتمان نوساز در سعادت آباد
نقشه بلوار 24 متری سعادت آباد
پیش فروش آپارتمان در سعادت آباد تهران
خرید آپارتمان 60 متری در سعادت آباد
فروش اپارتمان در کوی فراز تهران

 

 

 

۲۴ متری غربی

 

 

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

۲۴ متری سعادت آباد

فروش آپارتمان نوساز در سعادت آباد

نقشه بلوار 24 متری سعادت آباد

پیش فروش آپارتمان در سعادت آباد تهران

خرید آپارتمان 60 متری در سعادت آباد
خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

فروش اپارتمان در کوی فراز تهران

فروش آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
فروش آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

۲۴ متری غربی

فروش آپارتمان 24 متری سعادت آباد
فروش آپارتمان 24 متری سعادت آباد
خرید و فروش آپارتمان در 24 متری سعادت آباد
خرید و فروش آپارتمان در 24 متری سعادت آباد
فروش آپارتمان نوساز در سعادت آباد
خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

سعادت آباد فروش آپارتمان
سعادت آباد فروش آپارتمان

اپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

 

 

 

 

 

۲۴ متری غربی

۲۴ متری سعادت آباد
۲۴ متری سعادت آباد

اپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

۲۴ متری سعادت آباد

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

قیمت. هر متر زمین. در. سعادت. آباد
فروش آپارتمان سعادت آباد بلوار 24 متری
قيمت آپارتمان در شهرك غرب تهران
فروش آپارتمان 24 متری

bestmelk

سعادت اباد ۲۴ متری آپارتمان

۲۴ متری سعادت آباد

خرید و فروش آپارتمان در 24 متری سعادت آباد
خرید و فروش آپارتمان در 24 متری سعادت آباد

فروش آپارتمان نوساز در سعادت آباد

 

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

 

 

 

خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد

فروش آپارتمان سعادت آباد بلوار 24 متری

فروش آپارتمان 24 متری سعادت آباد

خريد آپارتمان سعادت آباد فراز
خريد آپارتمان سعادت اباد فراز
خريد اپارتمان سعادت آباد فراز

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

خريد اپارتمان سعادت اباد فراز

خريد آپارتمان سعادت آباد کوی فراز
خريد آپارتمان سعادت اباد کوی فراز
خريد اپارتمان سعادت آباد کوی فراز
خريد اپارتمان سعادت اباد کوی فراز

خريد آپارتمان سعادت آباد بلوار
خريد آپارتمان سعادت اباد بلوار
خريد اپارتمان سعادت آباد بلوار

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

خريد اپارتمان سعادت اباد بلوار

قيمت آپارتمان سعادت آباد فراز
قيمت آپارتمان سعادت اباد فراز
قيمت اپارتمان سعادت آباد فراز
قيمت اپارتمان سعادت اباد فراز

فروش آپارتمان سعادت آباد فراز

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

فروش آپارتمان سعادت اباد فراز
فروش اپارتمان سعادت آباد فراز
فروش اپارتمان سعادت اباد فراز

 

 

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

Apartments in Sa’adat Abad Allameh
Sale of apartments in Sa’adat Abad Allameh
Sale of Saadat Abad Allameh
Sale of Saadat Abad Allameh

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

Sale of Saadat Abad Allameh North Square
Sale of Saadat Abad Allameh South Square
Sale of Saadat Abad Allameh South Square

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

Sale of Saadat Abad, Allameh North Square

Apartments in Sa’adat Abad Boulevard
Apartments in Sa’adat Abad Boulevard

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

Sale of Boulevard of Saadat Abad
Order the apartment of Saadat Abad Boulevard

The price of Saadat Abad Allameh
The price of the apartment is Saadat Abad Alameh
The price of Saadat Abad Allameh
The price of Saadat Abad Allameh

Sale Saleatabad Allame Apartment
Sale Saleat Abad Allame Apartment

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

Sale Saleatabad Allameh Sale
Sale Saleat Abad Allameh Sale

Streets and alleys around

Allame Tabatabai
Martyr Hadi Mir Hosseini
Amir
Courage
Martyr Iqbal National

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

16th East
West 16th
18th East
West 18th
20 East
Western 20th
22 North (East)
22 North (Western)
East Cedar Street
Highway of prayer
Saadatabad Boulevard

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

Culture

خريد آپارتمان سعادت آباد سرو
خريد آپارتمان سعادت اباد سرو
خريد اپارتمان سعادت آباد سرو
خريد اپارتمان سعادت اباد سرو

خريد آپارتمان سعادت آباد میدان سرو شرقی
خريد آپارتمان سعادت اباد میدان سرو شرقی

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

خريد اپارتمان سعادت آباد میدان سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد میدان سرو شرقی

خريد آپارتمان سعادت آباد کاج
خريد آپارتمان سعادت اباد کاج
خريد اپارتمان سعادت آباد کاج
خريد اپارتمان سعادت اباد کاج

قيمت آپارتمان سعادت آباد سرو
قيمت آپارتمان سعادت اباد سرو
قيمت اپارتمان سعادت آباد سرو
قيمت اپارتمان سعادت اباد سرو

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

 

 

فروش آپارتمان سعادت آباد سرو
فروش آپارتمان سعادت اباد سرو
فروش اپارتمان سعادت آباد سرو
فروش اپارتمان سعادت اباد سرو

خیابان ها و کوچه هاي اطراف
علی اکبر
یعقوبی

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

خیابان ششم
خیابان چهارم
خیابان دوم (شهید عبقری)

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

باغستان
بلاغستان۱
باغستان۲
نارون
بلوار بهزاد جنوبی
بلوار بهزاد شمالی
خیابان نسترن
مجد
نامی
نسیم

سعادت اباد ۲۴ متری آپارتمان

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

 

 

 

خیابان چهارم
خیابان سوم
امین
پارک شقایق
میرزا آقا
خیابان دوم جنوبی
خیابان دوم شرقی
خیابان دهم
خیابان دوازدهم
نسیم
سرو شرقی
ارژنگ

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

بابک دوم
خیابان ارغوان
کوچه پیر بسطامی
پویا
مرادی
بن بست حلاجیان
بلوار سعادت آباد
خیابان دشت بهشت

خريد آپارتمان سعادت آباد علامه
خريد آپارتمان سعادت اباد علامه
خريد اپارتمان سعادت آباد علامه
خريد اپارتمان سعادت اباد علامه

خريد آپارتمان سعادت آباد میدان علامه شمالی
خريد آپارتمان سعادت اباد میدان علامه جنوبی
خريد اپارتمان سعادت آباد میدان علامه جنوبی
خريد اپارتمان سعادت اباد میدان علامه شمالی

خريد آپارتمان سعادت آباد بلوار
خريد آپارتمان سعادت اباد بلوار

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

خريد اپارتمان سعادت آباد بلوار
خريد اپارتمان سعادت اباد بلوار

قيمت آپارتمان سعادت آباد علامه
قيمت آپارتمان سعادت اباد علامه
قيمت اپارتمان سعادت آباد علامه
قيمت اپارتمان سعادت اباد علامه

فروش آپارتمان سعادت آباد علامه
فروش آپارتمان سعادت اباد علامه

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

فروش اپارتمان سعادت آباد علامه
فروش اپارتمان سعادت اباد علامه

خیابان ها و کوچه هاي اطراف

علامه طباطبایی
شهید هادی میر حسینی
امیر
رشادت
شهید اقبال ملی
۱۶ شرقی
۱۶ غربی
۱۸ شرقی
۱۸ غربی
۲۰ شرقی
۲۰ غربی

خرید آپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

۲۲ شمالی ( شرقی )
۲۲ شمالی ( غربی )
خیابان سرو شرقی
بزرگراه نیایش
بلوار سعادت آباد
فرهنگ

سعادت اباد ۲۴ متری آپارتمان

اپارتمان ۲۴متری سعادت آباد

قیمت فروش

فروش آپارتمان ۲۴ متری

 

 

خرید و فروش
خرید و فروش آپارتمان در محدوده سعادت آباد

این ملک را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری

2 دیدگاه

 1. موسوی

  موفق باشید

  • سعید ادیب

   سپاس از شما دوست عزیز

 2. سعید ادیب

  امتیاز بازدید کننده: ستاره ها 3

دیدگاه ها بسته شدند