اپارتمان 180 متری کوی فراز

چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید

توضیحات

A113018032

180 متر

۵ طبقه

3 واحدی - دو بلوک مجزا

۳ خوابه

2 پارکینگ سندی + 1 پارکینگ مزاحم

1393

لابی - استخر - سونا - جکوزی - لابی - روف گاردن - سالن ورزش

قیمت از طریق تماس

قیمت از طریق تماس

کد ملک

زیربنا

تعداد طبقات

تعداد واحد در طبقه

تعداد خواب

تعداد پارکینگ

سن بنا

امکانات

قیمت واحد متری ( تومان )

قیمت کل ( تومان )

ویدئو اپارتمان 180 متری کوی فراز

نقشه هوایی کوی فراز ( سعادت اباد )

نقشه هوایی کوی فراز

اپارتمان 180 متری کوی فراز

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

310 متر کوی فراز

نمایش جزئیات

توضیحات

310 متر کوی فراز

قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

140 متر کوی فراز سعادت اباد

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

پیش فروش سعادت آباد

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

مجتمع ساید پارک سعادت آباد

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

270 متری کوی فراز

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

130 متر کوی فراز

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

330 متر کوی فراز

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

175 متری کوی فراز

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

260 متر کوی فراز

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

145 متر کوی فراز

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

خريد آپارتمان سعادت آباد کوي فراز

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

خريد اپارتمان سعادت آباد کوی فراز

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

اپارتمان 120 متری کوی فراز

نمایش جزئیات

توضیحات

اپارتمان 120 متری کوی فراز

قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

فروش اپارتمان 350 متری کوی فراز

نمایش جزئیات
قیمت چنانچه مشخصات ملکی را که مشاهده کردین در راستای درخواست شماست ، بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بروزتر با مشاور در تماس باشید
نمایش جزئیات

فروش آپارتمان سعادت آباد آسمان
فروش آپارتمان سعادت آباد آسمان

 

 

 

 

 

 

 

اپارتمان 180 متری کوی فراز

اینستاگرام بست ملک bestmelk.com

 

 

خرید آپارتمان در سعادت آباد سپیدار
خرید آپارتمان در سعادت آباد سپیدار

 

 

خرید آپارتمان شهرک غرب درختی

اپارتمان 180 متری کوی فراز

 

خرید آپارتمان در سعادت اباد سپیدار
خرید آپارتمان در سعادت اباد سپیدار

قیمت آپارتمان سعادت آباد سپیدار

اپارتمان 180 متری کوی فراز

قیمت آپارتمان سعادت اباد سپیدار

قیمت اپارتمان سعادت آباد سپیدار

قیمت اپارتمان سعادت اباد سپیدار

فروش آپارتمان سعادت آباد سپیدار

فروش آپارتمان سعادت اباد سپیدار

فروش اپارتمان سعادت آباد سپیدار

فروش اپارتمان سعادت اباد سپیدار

خرید اپارتمان سعادت آباد صدف
خرید اپارتمان سعادت آباد صدف

 

اپارتمان 180 متری کوی فراز

 

خرید اپارتمان سعادت آباد سپیدار
خرید اپارتمان سعادت آباد سپیدار

 

 

 

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی
خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

 

قیمت اپارتمان سعادت اباد سپیدار

فروش آپارتمان سعادت آباد سپیدار

 

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی
خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

 

https://bestmelk.com/property/463-2/

 

اپارتمان 180 متری کوی فراز

 

خرید اپارتمان سعادت اباد سپیدار
خرید اپارتمان سعادت اباد سپیدار

 

 

 

 

خرید اپارتمان سعادت اباد صدف
خرید اپارتمان سعادت اباد صدف

 

 

 

خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

خرید آپارتمان سعادت آباد سپیدار

 

 

اپارتمان 180 متری کوی فراز

 

خرید آپارتمان سعادت آباد سپیدار
خرید آپارتمان سعادت آباد سپیدار

 

 

فروش آپارتمان سعادت آباد آسمان

 

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

 

اپارتمان 180 متری کوی فراز

 

 

فروش آپارتمان سعادت آباد سپیدار
فروش آپارتمان سعادت آباد سپیدار

 

 

اپارتمان 180 متری کوی فراز

 

فروش آپارتمان سعادت اباد سپیدار
فروش آپارتمان سعادت اباد سپیدار

 

 

 

 

فروش اپارتمان سعادت آباد سپیدار
فروش اپارتمان سعادت آباد سپیدار

 

 

 

 

خرید آپارتمان سعادت اباد صدف
خرید آپارتمان سعادت اباد صدف

 

 

اپارتمان 180 متری کوی فراز

 

 

خرید آپارتمان سعادت اباد سپیدار
خرید آپارتمان سعادت اباد سپیدار

 

 

 

 

 

 

فروش اپارتمان سعادت اباد سپیدار
فروش اپارتمان سعادت اباد سپیدار

 

 

 

 

 

خرید آپارتمان سعادت آباد صدف
خرید آپارتمان سعادت آباد صدف

 

 

 

 

 

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی
خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

 

اپارتمان 180 متری کوی فراز

 

 

 

قیمت آپارتمان سعادت آباد سپیدار
قیمت آپارتمان سعادت آباد سپیدار

 

 

 

 

اپارتمان 180 متری کوی فراز

 

قیمت آپارتمان سعادت اباد سپیدار

 

 

 

 

اپارتمان 180 متری کوی فراز

 

 

قیمت اپارتمان سعادت آباد سپیدار
قیمت اپارتمان سعادت آباد سپیدار

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید آپارتمان سعادت اباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت آباد داود حسینی

خرید اپارتمان سعادت اباد داود حسینی

 

کوی فراز فروش آپارتمان
کوی فراز فروش آپارتمان

کوی فراز فروش آپارتمان
کوی فراز فروش آپارتمان

کوی فراز خرید آپارتمان
کوی فراز خرید آپارتمان

قیمت اپارتمان در کوی فراز
قیمت اپارتمان در کوی فراز

قیمت اپارتمان در کوی فراز
قیمت آپارتمان در کوی فراز

قیمت اپارتمان سعادت آباد
قیمت اپارتمان سعادت آباد

قیمت آپارتمان سعادت آباد
قیمت آپارتمان سعادت آباد

قیمت آپارتمان کوی فراز
قیمت آپارتمان کوی فراز

قیمت آپارتمان 180 متری کوی فراز
قیمت آپارتمان 180متری در کوی فراز

قیمت آپارتمان 180 متری کوی فراز
قیمت آپارتمان 180 متری کوی فراز

فول امکانات کوی فراز
فول امکانات کوی فراز

فروش آپارتمان کوی فراز
فروش آپارتمان کوی فراز

فروش آپارتمان سعادت آباد
فروش آپارتمان سعادت آباد

 

 

 

 

 

سبز
بهار1
بهار2
بهار3
بهار4
سیزدهم
هفدهم
گلها
بوستان ششم
بوستان پنجم
بوستان
گلستان سوم
گلستان دوم
کاج
میدان کتاب
ندا
یاشا
گل افشان
آسمان 1
آسمان 3
آسمان دوم
داود قره چلویی
گل پرور
گلایل
لاله
ورزش سوم
شبنم
شهید نامی
گلشن
یکم
کلانتری
گراوندی
سپیدار
سامان
گلبرگ گلدیگشت
سید حسینی
گل آذین
امام صادق
طاهرخانی
پرستو
سنگ پارس
بزرگراه آیت الله رفسنجانی
حافظی
آذاده
یاسمن
دلشاد
هما
بهاران
درختی
ثقفی
گلستان
گلرخ
سپهر
رضایی
گلرخ
قادری
گلها
میعاد
مرصاد
معراج
ایمان
رضایی
بلوار دادمان
میلاد
دادمان
گل آرا جنوبی
افتخار
زرافشان غربی
بنفشه
فجر
فلامک شمالی
درخشان
بلوار فرحزاد
خوارزم
آناهیتا
اسماعیلی
ترنم
رز
فلامک جنوبی
سیمای ایران
اردیبهشت
ایوانک
گذر شهریور
گذر اسفند
هنر
گلبانگ
دانش
ترنم
یاسمن
سیف
پردیسان
گذر ارغوان
زنبق
نسترن
هرمزان
مهستان
خواجه بیگی
خرداد
اردیبهشت
همافر
مریم
مهستان
رودکی
پیروزان
فروزان
امیرکبیر
نارون
توحیدیک
توحیددو
توحید سوم
توحید چهارم
توحید پنجم
شفق
مطهری
دوازده متری خرداد
آفتاب
مهتاب
ساختمان ممتاز
ویوا
آ اس آ
بلوار دریا غربی
بلوار قیصر امین پور
امید
قره تپه ای
شادی
دلاوران
مرجان
نفیسی غربی
کنعانی مقدم
نوزدهم جنوبی
برادران صرافها
کاتبی
مسعود
بخشی
مریم
فاطمی
میرمالک
اخمینی
یاس
چمران
یعقوبی نژاد
انقلاب
مسجد
سینا
بهار
مرادیان
فجر
سالمی
آرمین
مجیدپور
سهند
سمیعی
نرگس
نسترن
کوی فرهنگ
فرهنگ سوم
سمیه
مدرسه
زنبق
نسترن

اپارتمان 180 متری کوی فراز

یاس
ناصر سوری
سرو
آناهیتا
آبشار
سمائ
پیوند دوم
باغ
ششم شرقی
دشت بهشت
کوهپایه
پیربسطامی
شب بوی شرقی
شقایق
اوین
کیمیا
بهار
اصلی
جعفری نژاد
بهاران
شقایق
پیوند
ارغوان
کیمیا
بلوار ذبیحی
سنگ معدن
پیک دانش
پرورش
برادران فیروزی
سهند
سبلان
عزتی
قمصری
لاله
نیلوفر شرقی2
نیلوفر شرقی 3
گلدیس سوم
نیلوفر
پرواز
گلریز
خراسانی
البرز
نیما یوشیج
گل پرور
بلوار گلدیسان
سامان
کاج
شهریار

اپارتمان 180 متری کوی فراز

میلاد
بن بست یکم
باران
طاهرخانی
پرستو
فرحزادی
اول غربی
دوم غربی
سوم غربی
چهارم غربی
پنجم غربی
ششم غربی
سینا
هفتم غربی
دشت بهشت
اول شرقی
دوم شرقی
سوم شرقی
چهارم شرقی
پنجم شرقی
ششم رشقی
هفتم شرقی
هشتم شرقی

سپیدار
اشکان
رز
شکوفه
وردی
بهاران
بهار ۱
بهار۲
بهار۳
بهار۴
بهار۵
صدف
شقایق
صنوبر
آزالیا
پاسه
گلها
مرجان
مریم
گلسار
سعیدی

علی اکبر
یعقوبی
خیابان ششم
خیابان چهارم
خیابان دوم (شهید عبقری)
باغستان
بلاغستان۱
باغستان۲
نارون
بلوار بهزاد جنوبی
بلوار بهزاد شمالی
خیابان نسترن
مجد
نامی
نسیم
خیابان چهارم
خیابان سوم
امین
پارک شقایق
میرزا آقا
خیابان دوم جنوبی
خیابان دوم شرقی
خیابان دهم

اپارتمان 180 متری کوی فراز

خیابان دوازدهم
نسیم
سرو شرقی
ارژنگ
بابک دوم
خیابان ارغوان
کوچه پیر بسطامی
پویا
مرادی
بن بست حلاجیان
بلوار سعادت آباد
خیابان دشت بهشت
بلوار دریا غربی
، شکوفان یکم
، شکوفان دوم
، بهاران یکم
, بهاران دوم ،
بهاران سوم
،تربیت معلم
، مهدی عباس اناری،
گلبان
، پامچال،
گل آرا ،
بلوار فرحزادی
، بلوار پاکنژاد

خیابان شهید برادران صرافها شمالی
، خیابان شهید برادران صرافها جنوبی ،
شهید مقدس خیابان ۱۱ شرقی ,
شهید مقدس خیابان ۱۱ غربی
، گلها ،
شهید حسین کیان شرقی
، شهید حسین کیان غربی ،
شهید میرزایی شرقی ،
شهید میرزایی غربی ، ۱۷
شرقی ، ۱۷ غربی ،
۱۹ شرقی ( شمالی ) ،
۱۹ غربی ( شمالی ) ، ۱۹
شرقی ( جنوبی ) ،
۱۹ غربی ( جنوبی ) ،
شهید کنعانی مقدم (۲۱ ) شرقی
، شهید کنعانی مقدم (۲۱ ) غربی
، نفیسی شرقی
، شهید نفیسی غربی ( ۲۳ ) ،
شادی
، شهید قره تپه ای ،
شهید قاسم زاده ۲۷ شرقی ،
۲۷ غربی ،
۲۹ شرقی
، ۲۹ غربی
، ۳۱ شرقی
، ۳۱ غربی
، ۳۵ شرقی
، ۳۷ شرقی
، سعادت ،

اپارتمان 180 متری کوی فراز

امید ،
بلوار شهرداری ، بلوار دریا

علامه طباطبایی
شهید هادی میر حسینی
امیر
رشادت
شهید اقبال ملی
۱۶ شرقی
۱۶ غربی
۱۸ شرقی
۱۸ غربی
۲۰ شرقی
۲۰ غربی
۲۲ شمالی ( شرقی )
۲۲ شمالی ( غربی )
خیابان سرو شرقی
بزرگراه نیایش
بلوار سعادت آباد
فرهنگ
لادن
، مینا،
لامع ،
فراز
, مینا،
لامع ،
یاس شرقی
، یاس غربی،
نیلوفر شرقی
، نیلوفر غربی ،
لادن غربی،
شهدای شرکت برق ،
مریم ،
ارغوان،
شقایق ،
گلها
بلوار دریا
میدان کوثر
فرشته
ساحل (۱ شرقی )
ساحل ۱
ساحل ۲
ساحل ۳
صدف
گل آذین
عباس اناری
گل آرا
مروارید
مروارید ۱
مروارید ۲
مروارید ۳
شقایق ۱
شقایق ۲
شقایق ۳
بلوار پاک نژاد
بلوار شهرداری
بلوار شهید جوریکی
یادگار امام
سرو غربی
سرو شرقی
مروارید
صدیقی
بامداد
شبنم
شاهد
لاله
۱ شرقی ( شهید جمشیدی)
۱ غربی
۳ شرقی
۳ غربی
۵ شرقی
۵ غربی
ساعد
پورند ( ۷ شرقی )
۷ غربی
۹ شرقی
۹ غربی
آلاله
پارک لادن
بلوار سعادت آباد

اپارتمان 180 متری کوی فراز

علی اکبر
یعقوبی
خیابان ششم
خیابان چهارم
خیابان دوم (شهید عبقری)
باغستان
بلاغستان۱
باغستان۲
نارون
بلوار بهزاد جنوبی
بلوار بهزاد شمالی
خیابان نسترن
مجد
نامی
نسیم
خیابان چهارم
خیابان سوم
امین
پارک شقایق
میرزا آقا
خیابان دوم جنوبی
خیابان دوم شرقی
خیابان دهم
خیابان دوازدهم
نسیم
سرو شرقی
ارژنگ
بابک دوم
خیابان ارغوان
کوچه پیر بسطامی
پویا
مرادی
بن بست حلاجیان
بلوار سعادت آباد
خیابان دشت بهشت

 

 

فروش اپارتمان سعادت آباد
فروش اپارتمان سعادت آباد

فروش آپارتمان 180متری در کوی فراز
فروش آپارتمان 180متری در کوی فراز

فروش آپارتمان 180 متری کوی فراز
فروش آپارتمان 180 متری کوی فراز

سعادت آباد کوی فراز
سعادت آباد کوی فراز

سعادت آبا 180 متر کوی فراز
سعادت آبا 180 متر کوی فراز

خرید آپارتمان سعادت آباد
????????????????????????

خرید اپارتمان سعادت آباد
خرید اپارتمان سعادت آباد

خرید آپارتمان کوی فراز
خرید آپارتمان کوی فراز

خرید و فروش آپارتمان کوی فراز
خرید و فروش آپارتمان کوی فراز

خریدآپارتمان 180 متری کوی فراز
خریدآپارتمان 180 متری کوی فراز

خرید آپارتمان در کوی فراز 2
خرید آپارتمان در کوی فراز

خرید اپارتمان در کوی فراز 2
خرید آپارتمان در کوی فراز

خرید آپارتمان 180متری در کوی فراز
خرید آپارتمان 180متری در کوی فراز

املاک کوی فراز
املاک کوی فراز

قیمت اپارتمان سعادت اباد سپیدار
قیمت اپارتمان سعادت اباد سپیدار

اپارتمان 180 متری کوی فراز

 

 

 

 

قیمت خرید آپارتمان سعادت آباد سپیدار
قیمت خرید آپارتمان سعادت آباد سپیدار

 

 

 

 

 

 

 

خرید آپارتمان سعادت
خرید آپارتمان سعادت

این ملک را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری