خرید اپارتمان سعادت آباد صرافها جنوبی

5,400,000,000 تومان

توضیحات

A60020035

۲۰۰ متر

۵ طبقه

۲ واحدی

سه خواب

۲ پارکینگ سندی

نوساز

پارکینگ انباری آسانسور

۲۷/۰۰۰/۰۰۰

۵/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

کد ملک

زیربنا

تعداد طبقات

تعداد واحد در طبقه

تعداد خواب

تعداد پارکینگ

سن بنا

امکانات

قیمت واحد متری ( تومان )

قیمت کل ( تومان )

خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد صرافهای جنوبی

 

 

خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد صرافهای جنوبی
خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد صرافهای جنوبی

قیمت خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها

قیمت خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها
قیمت خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

 

قیمت خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها جنوبی

قیمت خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها جنوبی
قیمت خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها جنوبی

 

 

 

 

 

 

 

قیمت خرید اپارتمان سعادت آباد صرافها جنوبی

 

 

قیمت آپارتمان نوساز در سعادت آباد

قیمت خرید اپارتمان سعادت آباد صرافها جنوبی
قیمت خرید اپارتمان سعادت آباد صرافها جنوبی

قیمت آپارتمان نوساز در سعادت آباد
قیمت آپارتمان نوساز در سعادت آباد

 

 

 

فروش آپارتمان 170 متری علامه

فروش آپارتمان علامه سعادت آباد

خرید آپارتمان در سعادت آباد

خرید آپارتمان سعادت آباد
فروش آپارتمان سعادت آباد
قیمت آپارتمان سعادت آباد

ره

A76413733

۱۳۷ متر

۸ طبقه

۴ واحدی

۳ خوابه

۲ پارکینگ سندی

۲ سال ساخت

فول امکانات

قیمت از طریق تماس

قیمت از طریق تماس

کد ملک

زیربنا

تعداد طبقات

تعداد واحد در طبقه

تعداد خواب

کوچه های اطراف : خیابان سرو غربی ، بزرگراه نیایش، پل نیایش، امیر  , شهید اقبال ملی  ، رشادت ، شهید هادی میر حسینی، بیست متری یگانه ( علامه طباطبایی )، ۱۶شرقی، ۱۶ غربی ، ۱۸ شرقی ، ۱۸ غربی ، ۲۰ شرقی ، ۲۰ غربی ، ۲۲ شمالی ( شرقی ) ، ۲۲ شمالی ( غربی )

تعداد پارکینگ

سن بنا

امکانات

 

کوچه های اطراف : خیابان باغ، کوچه سوم شرقی، کوچه

یکم شرقی، کوچه شب بوی شرقی , کوچه چهارم شرقی ، 

کوچه پنجم شرقی ، کوچه ششم شرقی، کوچه هفتم شرقی،

 کوچه هشتم شرقی، کوچه نهم شرقی ، کوچه دهم شرقی 

، کوچه یکم غربی ،کوچه دوم غربی ، کوچه سوم غربی

 ، کوچه چهارم غربی ، کوچه پنجم غربی ، کوچه ششم غربی ،

 کوچه سینا  ، کوچه هفتم غربی ، خیابان دشت بهشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رهن و اجاره آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت
رهن و اجاره باغ بهشت سعادت آباد
اجاره آپارتمان باغ بهشت سعادت آباد

خرید آپارتمان سعادت آباد آسمان
فروش آپارتمان سعادت آباد آسمان

قیمت آپارتمان سعادت آباد آسمان
خرید آپارتمان سعادت آباد علامه
فروش آپارتمان سعادت آباد علامه
قیمت آپارتمان سعادت آباد علامه
خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها
فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها
قیمت آپارتمان سعادت آباد صرافها
خرید آپارتمان سعادت آباد مروارید

فروش آپارتمان سعادت آباد مروارید
قیمت آپارتمان سعادت آباد مروارید
خرید آپارتمان سعادت آباد سپیدار
فروش آپارتمان سعادت آباد سپیدار

قیمت آپارتمان سعادت آباد سپیدار
خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

آپارتمان سعادت آباد بلوار فرهنگ

فروش آپارتمان سعادت آباد داود حسینی
قیمت آپارتمان سعادت آباد داود حسینی
خرید آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
فروش آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
قیمت آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری

اجاره آپارتمان باغ بهشت سعات آباد

خرید آپارتمان بلوار سعادت آباد
فروش آپارتمان بلوار سعادت آباد
قیمت آپارتمان بلوار سعادت آباد
خرید آپارتمان سعادت آباد دریا
فروش آپارتمان سعادت آباد دریا
قیمت آپارتمان سعادت آباد دریا

خرید آپارتمان سعادت آباد بلوار دریا
فروش آپارتمان سعادت آباد بلوار دریا

قیمت آپارتمان سعادت آباد بلوار دریا
خريد آپارتمان سعادت اباد کاج
فروش آپارتمان سعادت اباد کاج
قیمت آپارتمان سعادت اباد کاج
خرید خانه در ۲۴ متری سعادت آباد

فروش آپارتمان 170 متری علامه

فروش آپارتمان علامه سعادت آباد

فروش خانه در ۲۴ متری سعادت آباد
قیمت خانه در ۲۴ متری سعادت آباد
خريد آپارتمان سعادت آباد کوي فراز

فروش آپارتمان سعادت آباد کوي فراز

قیمت آپارتمان سعادت آباد کوي فراز
نقشه سعادت آباد
خرید آپارتمان شهرک غرب
خريد آپارتمان سعادت آباد سرو
فروش آپارتمان سعادت آباد سرو
قیمت آپارتمان سعادت آباد سرو
خريد آپارتمان سعادت آباد پاک نژاد
فروش آپارتمان سعادت آباد پاک نژاد

فروش آپارتمان علامه سعادت آباد

قیمت آپارتمان سعادت آباد پاک نژاد
خريد آپارتمان سعادت آباد پاکنژاد
فروش آپارتمان سعادت آباد پاکنژاد
قیمت آپارتمان سعادت آباد پاکنژاد

فروش آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت
قیمت آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت

دفتر فروش باغ بهشت

خرید آپارتمان 24متری سعادت آباد
فروش آپارتمان 24متری سعادت آباد
قیمت آپارتمان 24متری سعادت آباد
املاک در سعادت آباد
صرافها سعادت آباد
صرافها سعادت اباد
مروارید سعادت آباد
مروارید سعادت اباد
علامه سعادت آباد
علامه سعادت اباد
۲۴ متری سعادت آباد
۲۴ متری سعادت اباد
سپیدار سعادت آباد
سپیدار سعادت اباد
آسمان سعادت آباد
آسمان سعادت اباد
خ

 

 

ودیعه ( تومان )

A100311526

115 متر

 

فروش آپارتمان 170 متری علامه

رهن و اجاره آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت
رهن و اجاره باغ بهشت سعادت آباد
اجاره آپارتمان باغ بهشت سعادت آباد

خرید آپارتمان سعادت آباد آسمان
فروش آپارتمان سعادت آباد آسمان

قیمت آپارتمان سعادت آباد آسمان
خرید آپارتمان سعادت آباد علامه
فروش آپارتمان سعادت آباد علامه
قیمت آپارتمان سعادت آباد علامه
خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها
فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها
قیمت آپارتمان سعادت آباد صرافها
خرید آپارتمان سعادت آباد مروارید

فروش آپارتمان سعادت آباد مروارید
قیمت آپارتمان سعادت آباد مروارید
خرید آپارتمان سعادت آباد سپیدار
فروش آپارتمان سعادت آباد سپیدار

قیمت آپارتمان سعادت آباد سپیدار
خرید آپارتمان سعادت آباد داود حسینی

آپارتمان سعادت آباد بلوار فرهنگ

فروش آپارتمان سعادت آباد داود حسینی
قیمت آپارتمان سعادت آباد داود حسینی
خرید آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
فروش آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
قیمت آپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری

اجاره آپارتمان باغ بهشت سعات آباد

خرید آپارتمان بلوار سعادت آباد
فروش آپارتمان بلوار سعادت آباد
قیمت آپارتمان بلوار سعادت آباد
خرید آپارتمان سعادت آباد دریا
فروش آپارتمان سعادت آباد دریا
قیمت آپارتمان سعادت آباد دریا

فروش آپارتمان 170 متری علامه

خرید آپارتمان سعادت آباد بلوار دریا
فروش آپارتمان سعادت آباد بلوار دریا

قیمت آپارتمان سعادت آباد بلوار دریا
خريد آپارتمان سعادت اباد کاج
فروش آپارتمان سعادت اباد کاج
قیمت آپارتمان سعادت اباد کاج
خرید خانه در ۲۴ متری سعادت آباد

فروش آپارتمان علامه سعادت آباد

فروش خانه در ۲۴ متری سعادت آباد
قیمت خانه در ۲۴ متری سعادت آباد
خريد آپارتمان سعادت آباد کوي فراز

فروش آپارتمان سعادت آباد کوي فراز

قیمت آپارتمان سعادت آباد کوي فراز
نقشه سعادت آباد
خرید آپارتمان شهرک غرب
خريد آپارتمان سعادت آباد سرو
فروش آپارتمان سعادت آباد سرو
قیمت آپارتمان سعادت آباد سرو
خريد آپارتمان سعادت آباد پاک نژاد
فروش آپارتمان سعادت آباد پاک نژاد

فروش آپارتمان علامه سعادت آباد

قیمت آپارتمان سعادت آباد پاک نژاد
خريد آپارتمان سعادت آباد پاکنژاد
فروش آپارتمان سعادت آباد پاکنژاد
قیمت آپارتمان سعادت آباد پاکنژاد

فروش آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت
قیمت آپارتمان سعادت آباد باغ بهشت

دفتر فروش باغ بهشت

خرید آپارتمان 24متری سعادت آباد
فروش آپارتمان 24متری سعادت آباد
قیمت آپارتمان 24متری سعادت آباد
املاک در سعادت آباد
صرافها سعادت آباد
صرافها سعادت اباد
مروارید سعادت آباد
مروارید سعادت اباد
علامه سعادت آباد
علامه سعادت اباد
۲۴ متری سعادت آباد
۲۴ متری سعادت اباد
سپیدار سعادت آباد
سپیدار سعادت اباد
آسمان سعادت آباد
آسمان سعادت اباد
خ

6 طبقه

2 واحدی

3 خوابه

1 پارکینگ سندی

1398

فول امکانات

فروش آپارتمان علامه سعادت آباد

 

قیمت اپارتمان سعادت آباد تهران
قیمت اپارتمان سعادت آباد تهران
قیمت اپارتمان سعادت آباد تهران

 

 

خرید آپارتمان صرافها نوساز
خرید آپارتمان صرافها نوساز
خرید آپارتمان صرافها نوساز

 

خرید آپارتمان صرافها
خرید آپارتمان صرافها
خرید آپارتمان صرافها

 

 

خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها

خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها
خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها

خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها
خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها شمالی
خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها جنوبی
فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

 

فروش آپارتمان نوساز در سعادت آباد

فروش آپارتمان نوساز در سعادت آباد
فروش آپارتمان نوساز در سعادت آباد

 

 

 

 

 

 

خرید آپارتمان صرافها جنوبی

خرید آپارتمان صرافها جنوبی
خرید آپارتمان صرافها جنوبی

 

 

 

خرید آپارتمان در سعادت آباد دیوار

 

خرید آپارتمان در سعادت آباد دیوار
خرید آپارتمان در سعادت آباد دیوار

خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها
خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها شمالی
خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها جنوبی
فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها

 

 

خرید اپارتمان سعادت آباد صرافها جنوبی
خرید اپارتمان سعادت آباد صرافها جنوبی
خرید اپارتمان سعادت آباد صرافها جنوبی

 

 

 

خرید اپارتمان صرافها جنوبی

خرید اپارتمان صرافها جنوبی
خرید اپارتمان صرافها جنوبی

 

 

 

پیش فروش آپارتمان در سعادت آباد تهران

 

 

 

پیش فروش آپارتمان در سعادت آباد تهران
پیش فروش آپارتمان در سعادت آباد تهران

 

 

 

قیمت آپارتمان در بلوار ۲۴ متری سعادت اباد

قیمت خانه ویلایی در سعادت آباد

 

 

قیمت هر متر زمین در سعادت آباد

فروش آپارتمان در کوی فراز تهران

اجاره خانه در سعادت آباد

فروش آپارتمان نوساز در سعادت آباد

قیمت آپارتمان در شهرک غرب تهران

قیمت آپارتمان در میدان کاج

خرید آپارتمان در بلوار فرهنگ سعادت آباد

خرید آپارتمان سعادت آباد مروارید

خرید آپارتمان 60 متری در سعادت آباد

خرید آپارتمان 70 متری در سعادت آباد

خرید آپارتمان 50 متری در سعادت آباد

اجاره خانه در سعادت آباد

رهن كامل اپارتمان سعادت اباد

رهن کامل آپارتمان در غرب تهران

سعادت آباد تهران

سعادت آباد آپارتمان

 

9129435653
فروش آپارتمان سعادت آباد آسمان

خرید آپارتمان سعادت آباد آسمان
خرید آپارتمان سعادت آباد سرو غربی آسمان ها
خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها
خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها شمالی
خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها جنوبی
فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها
فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها شمالی
فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها جنوبی
سعادت آباد صرافها
سعادت آباد صرافهای جنوبی
سعادت آباد صرافهای شمالی
خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها
قیمت فروش آپارتمان سعادت اباد صرافها
قیمت خرید آپارتمان سعادت آباد صرافها
قیمت خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها شمالی
قیمت خرید و فروش آپارتمان سعادت آباد صرافها جنوبی
خرید آپارتمان سعادت آباد ۱۶۰ متری
خرید آپارتمان در سعادت آباد دیوار
فروش آپارتمان نوساز در سعادت آباد
قیمت. هر متر زمین. در. سعادت. آباد
فروش آپارتمان سعادت آباد ۱۶۰ متری
فروش آپارتمان سعادت آباد 158 متری
فروش آپارتمان سعادت آباد 157 متری
فروش آپارتمان سعادت آباد 140 متری
فروش آپارتمان سعادت آباد 150 متری
خرید آپارتمان سعادت آباد 150 متری
فروش آپارتمان سعادت آباد بهزاد
فروش آپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
سعادت آباد بلوار خرید آپارتمان
قیمت خرید و فروش آپارتمان بلوار سعادت آباد
خرید آپآرتمان 3 خواب سعادت آباد

این ملک را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری

4 دیدگاه

 1. محمودی

  چند واحدی هست ؟

  • سعید ادیب

   با سلام
   ۵ طبقه
   ۲ واحدی

 2. ناشناس

  امتیاز بازدید کننده: ستاره ها 5

 3. سعید ادیب

  امتیاز بازدید کننده: ستاره ها 4

دیدگاه ها بسته شدند

ضمن تشکر از شما بازدید کننده محترم

بخشی از فعالیتهایمان ( با توجه به مشغله کاری ) به منظور آشنایی شما با منطقه سعادت آباد و شهرک غرب در سایت درج شده است
شما می توانید جهت مشاوره در این خصوص تماس حاصل نمایید
تامین خواسته ملکی شما با توجه به نیازتان اولویت اول ما می باشد

با توجه به وضعیت فعلی کرونا لطفاً با رعایت پروتکل ها بهداشتی جهت بازدید تشریف بیاورید.
09129435653

پیگیری سریع

بازدید کننده محترم شما می توانید جهت مشاوره سریع با مشاور تماس حاصل نمایید
09129435653
سعید ادیب مشاور سعادت آباد و شهرک غرب